Одновимірний масив даних

Додано: 1 квітня
Предмет: Інформатика, 9 клас
7 запитань
Запитання 1

Означення масиву

варіанти відповідей

Це сукупність однотипних елементів, що мають спільне ім'я

Це властивість величини, що визначає множину значень

Це масив, доступ до елементів якого визначається за допомогою одного індекса

Запитання 2

Означення одновимірного масиву

варіанти відповідей

Це сукупність однотипних елементів, що мають спільне ім'я

Це пронумерована послідовність значень одного типу

Це властивість величини, що визначає множину значень

Запитання 3

Дайте означення типу величини

варіанти відповідей

Це властивість величини, що визначає множину значень, яких величина може набувати, і множину операцій, які над даною величиною можна виконувати

Це масив, доступ до елементів якого визначається за допомогою одного індекса

Це сукупність однотипних елементів, що мають спільне ім'я

Запитання 4

Опишіть масив А із 10 цілих чисел

варіанти відповідей

type mas = array[1..5] of Integer;

var A:mas;

type mas = array[1..10] of Integer;

var A:mas;

var A:array[1..10] of Integer;

var B:array[1..10] of Integer;

Запитання 5

Описати масив В , який складається із 10 символів, нумерація яких починається з -5

варіанти відповідей

var B:array[-5..4] of Char;

var A:array[-5..4] of Char;

var B:array[-5..2] of Char;

Запитання 6

Компонент Memo дозволяє

варіанти відповідей

Вводити та виводити текст, що складається з досить великої кількості рядків

Копіювати інформацію записану в редакторі коду

Надавати значення одновимірному масиву

Керує масивом

Запитання 7

Що таке індекс?

варіанти відповідей

 Порядковий номер елемента у масиві


Ознака числового масиву

Номер максимального елемента масиву

Розмірність масиву

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест