Охорона праці. Розділ_2 (гр.14)

Додано: 20 жовтня 2020
Предмет:
14 запитань
Запитання 1

Робоча зона - це... 

варіанти відповідей

Простір, в якому знаходяться робочі місця постійного або перебування працівника

Простір, в якому знаходяться робочі місця тимчасового перебування працівника

Сукупність фізичних, хімічних, біологічних чинників

Сукупність соціальних чинників

Запитання 2

Оберіть правильні відповіді.

Усі роботи, залежно від фізичного навантаження, поділяються на такі категорії:

варіанти відповідей

Легкі

Оптимальні

Середньої важкості

Допустимі

Важкі

Запитання 3

Оберіть правильні відповіді.

Знаки безпеки можуть бути:

варіанти відповідей

Дозвільні 

Заборонні

 

Попереджувальні

 

Приписувальні

 

Вказівні 

Запитання 4

Робоче місце - це...

варіанти відповідей

Розміщення знарядь, предметів праці

Простір, в якому знаходяться робочі місця постійного або тимчасового перебування працівників

Місце постійного або тимчасового перебування працівника у процесі трудової діяльності

Запитання 5

Умови праці поділяються на:

варіанти відповідей

Два класи

Три класи

Чотири класи

Шість класів 

Запитання 6

У процесі роботи на швачку, кравця можливий вплив таких небезпечних і шкідливих виробничих факторів:

варіанти відповідей

Підвищені температура і вологість повітря робочої зони, шум, вібрація, вплив хімічних речовин, можливість ураження електричним струмом, підвищена запиленість повітря робочої зони

Напруженість, монотонність роботи, шум, недостатня освітленість робочої зони, голка, голководій, маховик, пасові передачі, можливість ураження електричним струмом

Електромагнітні поля, статична електрика, шум, незадовільна освітленість робочого місця, неправильна організація робочого місця, нервово-психічні перевантаження

Напруженість, монотонність роботи, шум, недостатня освітленість робочої зони, ураження електричним струмом

Запитання 7

Оберіть декілька правильних відповідей.

Якими заходами можна досягти збільшення тривалості періоду стійкої працездатності людини?

варіанти відповідей

Зміною законодавства

Вдосконаленням засобів праці та трудового процесу

Правильним поєднанням режимів праці та відпочинку

Комфортними умовами праці

Запитання 8

Чому дорівнює оптимальна вологість повітря для людини? 

варіанти відповідей

0-40 % 

40-60 %

60-80 %

80-100 % 

Запитання 9

Чому дорівнює оптимальна температура навколишнього повітря для людини?

варіанти відповідей

14~16°С

16~18°С

18~20°С

20~22°С

Запитання 10

Який колір фарбування використовують для попереджувальних знаків безпеки?

варіанти відповідей

червоний

жовтий

зелений

синій

Запитання 11

Знаки "Безпечний прохід ліворуч" та "Запасний вихід" належать до...

варіанти відповідей

заборонних знаків

попереджувальних знаків

приписувальних знаків

вказівних знаків

Запитання 12

Оптимальні мікрокліматичні умови такі:

варіанти відповідей

температура – 16~25С, вологість – 40-60 %, швидкість руху повітря – 0,1-0,5 м/с

температура – 18~20С, вологість – 40-60 %, швидкість руху повітря – 0,1-0,2 м/с

температура – 15~20С, вологість – 30-40 %, швидкість руху повітря – 0,1-0,3 м/с

Запитання 13

Як повинен поводити себе працівник під час надзвичайної ситуації?

варіанти відповідей

Залишити робоче місце і йти додому

Діяти рішуче, спокійно і впевнено

В паніці тікати від надзвичайної ситуації

Знати план евакуації виробничих приміщень та евакуаційні шляхи й виходи

Запитання 14

За функціональним призначенням сигнальні пристрої поділяються на:

варіанти відповідей

аварійні

інформаційні

запобіжні

заборонні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест