Охорона праці. Розділ_3

Додано: 1 листопада 2020
Предмет:
Тест виконано: 2 рази
17 запитань
Запитання 1

Пожежею називається ...

варіанти відповідей

неконтрольований процес горіння, що розповсюджується у просторі і часі

горіння речовини з виділенням кисню

контрольований процес горіння, що розповсюджується у просторі і часі

горіння речовини з виділенням тепла

Запитання 2

Пожежна сигналізація буває:

варіанти відповідей

променева, теплова

кільцева, теплова

променева, кільцева

кільцева

Запитання 3

 Які є види протипожежних інструктажів?

варіанти відповідей

Повторний, позаплановий

Той, що проводить майстер в майстерні і викладач в кабінеті

Вступний, первинний, повторний, позаплановий

Всі відповіді вірні

Запитання 4

Пожежна служба викликається по номеру телефону ...

варіанти відповідей

101


102


103


104

Запитання 5

Основні причини пожежної небезпеки в кабінетах і лабораторіях:

варіанти відповідей

досліди, що супроводжуються електростатичним розрідом, нагрівом тіл

порушення правил зберігання вогненебезпечних матеріалів

досліди з демонстрацією вибухів різних газів і пари

необережне поводження з вогнем

всі відповіді вірні

Запитання 6

Який основний нормативно-правовий акт діє в Україні стосовно пожежної безпеки?

варіанти відповідей

Закон „Про пожежну безпеку” 

Конституція України

Наказ МВС України від 07.12.96

Державні Стандарти України

Запитання 7

Якими вогнегасниками не можна гасити речовини, що перебувають під дією електричної напруги?

варіанти відповідей

пінно-хімічними

пінними

порошковими

вуглекислотними

Запитання 8

Оберіть правильні відповіді.

Від чого залежить вибір тих чи інших способів та засобів гасіння пожеж?

варіанти відповідей

Стадії розвитку пожежі

Масштабів загорянь

Особливостей горіння речовин та матеріалів 

Ізоляції реагуючих речовин від зони горіння

Запитання 9

Для виникнення горіння, необхідна наявність ...

варіанти відповідей

паливної речовини, окислювача

паливної речовини, джерела енергії

паливної речовини, окислювача, джерела енергії

паливної речовини, паперу, джерела енергії

Запитання 10

Усі будови і споруди за вогнестійкістю поділяються на ...

варіанти відповідей

2 ступені

3 ступені

4 ступені

5 ступенів

Запитання 11

Оберіть правильні відповіді.

Що з переліченого забороняється у виробничих будівлях, приміщеннях, спорудах?

варіанти відповідей

Прибирати приміщення і прати одяг із застосуванням бензину, гасу та інших легкозаймистих і горючих рідин 

Відігрівати замерзлі труби паяльними лампами та іншими засобами із застосуванням відкритого вогню

Відігрівати замерзлі труби гарячою водою або парою

Залишати неприбраними промаслені обтиральні матеріали 

Запитання 12

Обов’язки підприємств, установ та організаційні щодо забезпечення пожежної безпеки регламентовані:

варіанти відповідей

КЗпП 

Галузевими нормативними актами 

Рішеннями органів виконавчої влади

Законом України “Про пожежну безпеку” 

Запитання 13

Забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ та організацій покладається на:

варіанти відповідей

Профспілки

Державу

Власника

Пожежні дружини

Запитання 14

Оберіть правильні відповіді.

До основних небезпечних факторів пожежі належать:

варіанти відповідей

Уламки частин зруйнованих апаратів, агрегатів, конструкцій

Знижена концентрація кисню

Дим

Полум’я та іскри 

Запитання 15

Оберіть правильні відповіді.

Основні джерела запалювання такі:

варіанти відповідей

Розжарені продукти горіння 

Відкритий вогонь

Тепловий прояв електричної енергії (дуга, іскри) 

Окисник

Запитання 16

Основні види вогнегасників такі:

варіанти відповідей

Хімічні, пінні

Повітряно-пінні

Балонні

Вуглекислотні

Порошкові 

Газові 

Запитання 17

Оберіть правильні відповіді.

Метою пожежної безпеки об’єктів є:

варіанти відповідей

Запобігання виникненню та поширенню пожежі 

Забезпечення нормативною базою

Захист людей, матеріальних цінностей

Всі відповіді вірні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест