Перевірка знань з охорони праці в закладі освіти

Додано: 20 січня
Предмет:
25 запитань
Запитання 1

При наявності якої кількості працюючих на підприємствах, установах та організаціях обов’язково створюється служба охорони праці: 

варіанти відповідей

не менше 40;

50 та більше осіб;

не менше 80;

100 та більше осіб.

Запитання 2

Основний законодавчий акт про охорону праці в Україні:

варіанти відповідей

Кокекс законів про працю

Закон „Про охорону праці”

Державні Статути України 

Конституція України

Запитання 3

Протягом скількох днів проводиться спеціальне розслідування нещасних випадків: 

варіанти відповідей

не більше 5 робочих днів;

протягом 10 робочих днів;

не більше 20 робочих днів;

15 робочих днів

Запитання 4

Які нормативні документи регламентують діяльність в галузі охорони праці? 

варіанти відповідей

накази керівника, стандарти, закони, ДСТУ;

конституція, ДСТУ, накази, вказівки, правила та норми;

накази, стандарти, закони, ДСТУ, конституція, вказівки, правила та норми;

кодекс Законів про Працю (КЗпП), Законодавство з охорони праці, ДСТУ.

Запитання 5

Яку відповідальність несуть працівники за порушення законодавства та нормативних актів з охорони праці? 

варіанти відповідей

у вигляді штрафів та дисциплінарну;

кримінальну;

адміністративну;

усі вищезгадані, в залежності від виду наслідків порушення.

Запитання 6

Вищим органом управління охороною праці є:

варіанти відповідей

Генеральна прокуратура;

Держпромгірнагляд;

Верховна Рада;

Кабінет Міністрів України.

Запитання 7

Як часто, всі посадові особи обов’язково проходять навчання і перевірку знань із питань охорони праці:

варіанти відповідей

раз на півроку;

раз на рік;

раз на два роки;

раз на три роки.

Запитання 8

Комісію з перевірки знань з питань охорони праці очолює:

варіанти відповідей

керівник підприємства;

спеціаліст з охорони праці;

юрист;

інспектор Держпромнагляду.

Запитання 9

Повторний інструктаж проводиться в наступні строки:

варіанти відповідей

раз на квартал;

раз на півроку;

раз на півроку або раз на квартал в залежності від виду робіт

раз на рік.

Запитання 10

Позаплановий інструктаж проводиться при:

варіанти відповідей

зміні законодавства;

грубому порушенні вимог безпеки праці, що призвели або можуть призвести до нещасного випадку;

зміні технологічного процесу;

перервах в роботі.

Запитання 11

Нещасні випадки на виробництві поділяються на: (оберіть 2 правильні відповіді)

варіанти відповідей

пов'язані з виробництвом;

непов'язані з виробництвом;

невиробничого характеру;

побутові.

Запитання 12

Нещасні випадки пов'язані з виробництвом оформляються наступними документами

варіанти відповідей

Н-5 та Н-1;.

Н-5;

П-4;

Н-5 та НПВ.

Запитання 13

Хто повинен розслідувати і брати на облік нещасні випадки, що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами під час проходження ними виробничого навчання, практики або виконання робіт на підприємстві під керівництвом посадових осіб цього підприємства?

варіанти відповідей

розслідує і бере на облік навчальний заклад. У розсліду ванні бере участь представник цього підприємства;

розслідує і бере на облік це підприємство. У розслідуванні бере участь представник навчального закладу;

самостійно розслідує це підприємство, бере на облік навчальний заклад;

ніхто не повинен розслідувати.

Запитання 14

На робочому місці проводяться наступні види інструктажів з питань охорони праці: 

варіанти відповідей

первинний інструктаж на робочому місці, повторний, позаплановий, цільовий;

первинний інструктаж на робочому місці, вторинний; повторний, позаплановий, цільовий;

первинний інструктаж, повторний;

первинний інструктаж на робочому місці, повторний, цільовий.

Запитання 15

Хто проводить вступний інструктаж з питань охорони праці:

варіанти відповідей

роботодавець;

спеціаліст з охорони праці або особа призначена наказом;

головний інженер;

керівник служби охорони праці

Запитання 16

Який з інструктажів проводиться за тематикою: (оберіть 2 правильні відповіді)

варіанти відповідей

первинний на робочому місці;

повторний;

позаплановий;

цільовий.

Запитання 17

Що не заборонено гасити водою?

варіанти відповідей

електроустановки під напругою;

речовини, що горять без доступу кисню;

тверді горючі матеріали;

горючі речовини, в яких питома вага менша за воду.

Запитання 18

Який з вогнегасників використовують для гасіння електроустановок під напругою та цінних матеріалів: (оберіть 2 правильні відповіді)

варіанти відповідей

пінно-хімічний;

повітряно-пінний;

вуглекислотний;

порошковий.

Запитання 19

Освітлення поділяється на

варіанти відповідей

штучне, загальне;

природне, штучне, сумісне;

сумісне, штучне;

комбіноване.

Запитання 20

До параметрів мікроклімату відносяться:

варіанти відповідей

температура, освітлення, запиленість, барометричний тиск, вологість, швидкість руху повітря, інтенсивність теплових випромінювань;

температура, освітлення, запиленість, барометричний тиск, вологість, швидкість руху повітря;

температура, освітлення, запиленість, загазованість, шум, вібрація, барометричний тиск, вологість, швидкість руху повітря, інтенсивність теплових випромінювань;

температура, барометричний тиск, вологість, швидкість руху повітря, інтенсивність теплових випромінювань.

Запитання 21

Що таке оптимальні мікрокліматичні умови:

варіанти відповідей

умови мікроклімату, які при тривалій і систематичній дії забезпечують зберігання нормального теплового стану організму без напруження механізмів терморегуляції та відчуття теплового;

можуть створювати дискомфортне тепловідчуття, погіршення самопочуття і зниження працездатності;

мікроклімат, який при тривалій і систематичній дії може викликати минаючі і зміни теплового стану організму, які швидко нормалізуються;

всі умови мікроклімату оптимальні.

Запитання 22

Назвіть ознаки внутрішньої кровотечі у потерпілого

варіанти відповідей

холодне тіло, поява на ньому синьо-фіолетових плям;

важке дихання, почервоніння тіла, скарга на біль;

часте серцебиття та дихання, поява на тілі синьо-фіолетових плям;

блідне тіло, виступає холодний липкий піт, дихання часте поверхневе, скарга на біль.

Запитання 23

При непрямому масажі серця, якщо надає допомогу одна людина вона здійснює:

варіанти відповідей

4-5 натисків на грудну клітину з інтервалом в одну секунду та один вдих;

10-15 натисків на грудну клітину з інтервалом в одну секунду та два вдихання з інтервалом в 5 секунд;

12-15 натисків на грудну клітину з інтервалом в одну секунду та два вдихання з інтервалом в 5 секунд;

2-5 натисківь на грудну клітину з інтервалом в одну секунду та п'ять вдихань з інтервалом в 5 секунд

Запитання 24

На які класи небезпеки за ступенем дії на організм людини поділяються шкідливі речовини:

варіанти відповідей

надзвичайно небезпечні; високо небезпечні; речовини помірно небезпечні; малонебезпечні;

надзвичайно небезпечні; високо небезпечні;

надзвичайно небезпечні; речовини помірно небезпечні; малонебезпечні;

помірно небезпечні; малонебезпечні 

Запитання 25

Встановіть послідовність дій при наданні першої домедичної допомоги:

а) вивести потерпілого з оточення, де стався нещасний випадок;

б) визначити вид травми (перелом, поранення, опік тощо);

в) вибрати потерпілому найбільш зручне положення, що забезпечує спокій;

г) розпочати проведення необхідних заходів, а саме:

- зупинити кровотечу;

- зафіксувати місце перелому;

- вжити реанімаційних заходів (оживлення): штучне дихання, зовнішній масаж серця;

- обробити ушкоджені частини тіла;

ж) визначити загальний стан потерпілого, встановити, чи не порушені функції життєво важливих органів;

д) повідомити адміністрацію про те, що трапилось;

з) одночасно з наданням першої долікарської допомоги необхідно викликати швидку допомогу або підготувати транспорт для відправки потерпілого до найближчої медичної установи.


варіанти відповідей

а, в, б, ж, г, з, д

б, в, а, г, д, ж, з

а, б, г, в, ж, д, з

б, а, в, г, д, з, ж

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест