Оксиген. Кисень

Додано: 27 березня 2020
Предмет: Хімія, 7 клас
Тест виконано: 87 разів
12 запитань
Запитання 1

Молекула кисню складається

варіанти відповідей

з одного атома Оксигену

з двох атомів Оксигену

з двох молекул Оксигену

з одного атома озону

Запитання 2

Оксиген - хімічний елемет, який

варіанти відповідей

входить до складу багатьох неорганічних і органічних речовин

має заряд ядра атома +16

входить до складу повітря

є металічним елементом

Запитання 3

Даний запис 3О2 означає :

варіанти відповідей

три молекули кисню

три атоми Оксигену

три атоми кисню

п’ять атомів Оксигену

Запитання 4

Назвіть речовину, яка бере участь в процесах повільного окиснення і горіння

варіанти відповідей

Оксиген

кисень

оксид

пероксид

Запитання 5

відносна молекулярна маса кисню дорівнює

варіанти відповідей

16

8

32

18

Запитання 6

кисень можна зібрати способом витіснення

варіанти відповідей

повітря

вуглекислого газу

сірчистого газу

хлороводню

Запитання 7

реакціями сполучення називають реакції, внаслідок яких

варіанти відповідей

з однієї складної речовини утворюється декілька інших

з кількох речовин утворюється одна складна речовина

з двох простих утворюється одна складна

з кількох утворюється одна проста речовина

Запитання 8

кисень добувають з оксигеновмісних речовин реакцією

варіанти відповідей

сполучення

розкладу

заміщення

обміну

Запитання 9

Назвіть суму індексів в речовині натрій оксид

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 10

укажіть формулу купрум (І) оксиду

варіанти відповідей

CO2

CuO

Cu2O

CO

Запитання 11

кисень витрачається на процеси

варіанти відповідей

горіння, фотосинтезу, гниття

окиснення, дихання, гниття

фотосинтезу, окиснення, горіння

гниття, фотосинтезу, горіння

Запитання 12

урівняйте рівняння реакції : Р + О2 → Р2О5 вкажіть загальну суму коефіцієнтів

варіанти відповідей

10

11

12

13

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест