Множини. Підмножини

Додано: 19 вересня 2021
Предмет: Алгебра, 8 клас
Тест виконано: 418 разів
10 запитань
Запитання 1

Яка множина є підмножиною будь-якої множини?

варіанти відповідей

Нульова множина

Порожня множина

{ 1 }

{ 0 }

Запитання 2

Оберіть правильне твердження.

варіанти відповідей

0 ∈ ℕ

√5 ∉ ℚ

-3 ∈ ℤ

4,(2) ∉ ℚ

√16 ∉ ℚ

Запитання 3

Дано функцію у = х2 + 2. Оберіть числа, які входять до Е(у).

варіанти відповідей

1

2

3

4

0

Запитання 4

Вкажіть множину коренів рівняння х2 +4 = 0

варіанти відповідей

{2}

Ø

{2; -2}

-4

Запитання 5

Укажіть рівні множини

варіанти відповідей

{х| х∈ ℕ, х=6n - 3, n∈ ℕ}

{х| х∈ ℕ, х=3n, n∈ ℕ}

{х| х∈ ℕ, х кратне 3 і не кратне 2, n∈ ℕ}

{х| х∈ ℕ, х=6n + 3, n∈ ℕ}

Запитання 6

Задайте множину А={ х∣ х ∈ ℕ, -4 ≤ х < 3} за допомогою переліку елементів

варіанти відповідей

{-4; -3; -2; -1; 0; 1; 2}

{0; 1; 2; 3}

{1; 2; 3}

{1; 2}

Запитання 7

Нехай О-задана точка площини. Що являє собою множина

{ Р∣ ОР ≤ 10 см} точок Р цієї площини?

варіанти відповідей

Коло з радіусом 10 см

Круг з радіусом 10 см

Відрізок довжиною 10 см

Відрізок довжиною не більше за 10 см.

Запитання 8

Які з наведених множин дорівнюють порожній множині?

варіанти відповідей

Множина прямокутних трикутників, сума гострих кутів яких дорівнює 1800.

Множина функцій, графіками є прямо паралельна осі абсцис.

Множина коренів рівняння ∣х∣ + 8 = 3

Множина функцій, графіками є прямо паралельна осі ординат.

Запитання 9

Укажіть рівні множини.

варіанти відповідей

{(2; 1)}

{1; 2}

{(1; 2)}

{2; 1 }

Запитання 10

Нехай А - множина букв слова МАТЕМАТИКА. Укажіть множина букв якого зі слів є підмножиною множини А.

варіанти відповідей

ТЕМА

ТОМАТ

КИТ

ТЕМАТИКА

МАКЕТ

ТЕНТ

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест