Опрацювання табличних даних (повторення)

Додано: 21 листопада
Предмет: Інформатика, 9 клас
21 запитання
Запитання 1

Що таке «електронна таблиця» ЕТ-?

варіанти відповідей

прикладне програмне забезпечення спільного призначення, яке використовується для обробки даних, представлених у табличній формі

таблиця множення, ділення, додавання

електронний рекламний ресурс

діалогова система обробки даних, розташованих у комірках, що утворені на перетині рядків і стовпчиків

Запитання 2

До найпоширеніших табличних процесорів належать: 

варіанти відповідей

Word

Power Point

Supercalc

Excel

Запитання 3

У яких сферах найчастіше застосовують Електронні Таблиці ? Обери кілька правильних відповідей!

варіанти відповідей

в дайджесті

 у бізнесі

 у фінансах

у статистиці

Запитання 4

Документ, який створений за допомогою табличного процесора, називають...?

варіанти відповідей

 діапазоном

 книгою

аркушем

 електронною таблицею

Запитання 5

У клітинках електронної таблиці можуть зберігатися? Обери декілька варіантів!

варіанти відповідей

числа

текст

 папки

файл

малюнок

Запитання 6

Вибери правильно записану адресу клітинки:

варіанти відповідей

AN56

Б12

 А5

 3D

Запитання 7

Вибери значки табличних процесорів? Обери декілька варіантів!

варіанти відповідей
Запитання 8

Яке розширення мають імена файлів створених за допомогою табличного процесора Microsoft Office Excel?

варіанти відповідей

exe

pptx

xlsx

Запитання 9

Сукупність клітинок, яка міститься на перетині одного або декількох стовпців і рядків ?

варіанти відповідей

група рядків

група стовпців

діапазон клітинок

блок схема

Запитання 10

Вкажи адресу виділеної клітинки у вікні середовища табличного процесора Excel

варіанти відповідей

 B2


  B1


  A2

Запитання 11

Оберіть вид вказівника для зміни ширини стовпця

варіанти відповідей
Запитання 12

Яке основне призначення електронних таблиць?

варіанти відповідей

введення текстової інформації

автоматизація обчислень


створення рисунків


пошук інформації


Запитання 13

Таблиця - це

варіанти відповідей

структурована сукупність даних, розміщених по рядках і стовпцях

структурована сукупність даних, розміщених по рядках

прикладна програма, яка призначена для опрацювання даних

Запитання 14

Вкажіть на Ім’я функції

варіанти відповідей

1

2

Запитання 15

Вкажіть на Аргументи функції

варіанти відповідей

1

2

Запитання 16

Графічне зображення, що наочно відображає співвідношення між числовими даними за допомогою лінійних відрізків або геометричних фігур

варіанти відповідей

таблиця

діаграма

текст

формула

презентація

Запитання 17

Вираз, що може містити числові дані, адреси клітинок, функції та знаки арифметичних операцій

варіанти відповідей

діаграма

таблиця

текст

формула

Запитання 18

Запис формули в середовищі табличного процесора завжди починається зі знака 

варіанти відповідей

=

+

*

$

Запитання 19

При копіюванні формули

варіанти відповідей

модифікуються

не модифікуються

Запитання 20

Зміна зовнішнього вигляду даних, що відповідають певним умовам - це...

варіанти відповідей

умовне форматування

фільтрація

умовне редагування

сортування

Запитання 21

Оберіть вид вказівника для копіювання вмісту клітинки в наступну

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест