Опрацювання текстових даних. Тематичне оцінювання.

Додано: 17 жовтня 2023
Предмет: Інформатика, 8 клас
24 запитання
Запитання 1

Розширення програми Microsoft Word?

варіанти відповідей

txt

doc

ppt

docx

Запитання 2

Які об'єкти може містити текстовий документ?

варіанти відповідей

Текст

Таблиці

Зображення

Схеми

Формули

Слайди

Запитання 3

Які види списків є в текстовому редакторі Word?

варіанти відповідей

марковані

нумеровані

багаторівневі

однорівневі 

закриті

відкриті

Запитання 4

Щоб додати формулу потрібно обрати інструмент позначений цифрою …

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 5

Для того, щоб додати автоматичну нумерацію сторінок документа, потрібно скористатися пунктом, позначеним цифрою …

варіанти відповідей

1

2

3

Запитання 6

Оберіть інструмент  міжрядковий інтервал

варіанти відповідей
Запитання 7

Виберіть програми призначені для опрацювання текстових документів.

варіанти відповідей

Блокнот, Word, Paint

Блокнот, Word, WordPad

Блокнот, Word, WordPad, Scratch

Запитання 8

Для того, щоб вставити колонки потрібно обрати:

варіанти відповідей

пункт меню Вставлення / інструмент Символ


пункт меню Основне / інструмент Маркований список

пункт меню Вставлення / інструмент Зображення

пункт меню Макет / інструмент Стовпці

Запитання 9

Для того, щоб вставити символи потрібно обрати:

варіанти відповідей

пункт меню Основне / інструмент Маркований список

пункт меню Вставлення / інструмент Символ

пункт меню Вставлення / інструмент Зображення

пункт меню Макет / інструмент Стовпці

Запитання 10

Що може бути маркером списку?

варіанти відповідей

Абзац

Номер

Символ

Запитання 11

Яка операція значно спрощується, якщо використано стилі заголовка?

варіанти відповідей

Складання списку

Складання змісту

Створення покажчика

Складання абзацу

Запитання 12

Що таке колонтитул?

варіанти відповідей

Службові повідомлення, які розміщуються у змісті

Службові малюнки, які розміщуються на полях

Розташований згори чи внизу сторінки рядок, у якому зазвичай міститься назва документу або розділу та номер сторінки

Повідомлення які відображаються тільки на першій сторінці зверху і / або знизу

Запитання 13

Що таке форматування тексту?

варіанти відповідей

Виправлення помилок в тексті

Додавання зображення до тексту

Зміна зовнішнього вигляду тексту

Запитання 14

Які параметри можна змінювати для окремих розділів документа?

варіанти відповідей

Кількість рядків

Кількість стовпців

Розмір полів

Розміри символів

Орієнтація сторінки

Розмір сторінки

Набір стилів

Запитання 15

Перелік назв структурних частин документа з відповідними номерами сторінок, де цей фрагмент тексту розпочинається, називається...

варіанти відповідей

Структура

Зміст

Макет

Посилання

Запитання 16

Ієрархічна схема розміщення складових частин документа називається...

варіанти відповідей

Зміст документа

Макет документа

Структура документа

Подання документа

Запитання 17

Набір значень властивостей об'єкта певного типу, який має власне ім'я, називається...

варіанти відповідей

Стиль

Тема

Зміст

Структура

Запитання 18


На яку кнопку необхідно натиснути, щоб вирівняти текст по центру сторінки?

варіанти відповідей
Запитання 19

Яке програмне забезпечення належить до систем опрацювання текстів?

варіанти відповідей
Запитання 20

Новий абзац можна створити за допомогою клавіші...

варіанти відповідей

Delete

  Shift

Enter

Запитання 21

Який об'єкт у середовищі текстового процесора має такі параметри форматування:відступ,вирівнювання, інтервал?

варіанти відповідей

 Сторінка

  Символ

  Абзац

Запитання 22

Які операції ми можемо виконати над текстовими об'єктами?

варіанти відповідей

видалити

 перемістити

 вирізати

  копіювати

  виділити

Запитання 23


Для додавання символів, яких немає на клавіатурі, потрібно обрати інструмент позначений цифрою …

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 24

Виберіть декілька правильних відповідей.

Які дії дає можливість виконувати текстовий процесор Microsoft Word?

варіанти відповідей

будувати графіки функцій за наведеною формулою ;

 

  

додавати до текстового документа графічні зображення.

 вводити текст з клавіатури;

  редагувати та форматувати текст;

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест