Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Орфографічна норма

Додано: 11 квітня 2019
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 44 рази
6 запитань
Запитання 1

З великої літери пишуться...

варіанти відповідей

індивідуальні імена, по батькові, прізвища, псевдоніми, прізвиська людей, назви дійових осіб байок, казок, драматичних творів.

у романських і германських прізвищах та іменах артиклі, прийменники, частки ван, да, дас, де, даль, дер, дю, ла, ле, фон .

присвійні прикметники, якщо вони виражають індивідуальну належність людині; індивідуальні міфологічні та релігійні найменування.

 Назви частин світу у прямому значенні

Запитання 2

В яких рядках доречне вживання великої літери.

варіанти відповідей

З(з)емля, М(м)ісяць, С(с)атурн, В(в)енера, Ю(ю)пітер, В(в)еликий В(в)із, В(в)елика В(в)едмедиця, Ч(ч)умацький Ш(ш)лях.

Л(л)ютнева революція, П(п)аризька комуна, Б(б)рестський мир, В(в)ітчизняна війна 1812 року

К(к)афедра української мови, П(п)ланово-економічний відділ заводу.

Р(р)ожищенський район, Л(л)юбченська сільрада, П(п)ереспинська середня школа, Т(т)арасівський радгосп.

Д(д)рама «С(с)віччине весілля», О(о)пера «З(з)апорожець за Дунаєм», Б(б)алет «С(сп)артак»

Запитання 3

Разом потрібно писати всі слова рядка

варіанти відповідей

день/дру́гий, годи́на/дві, не сього́дні/за́втра, три/чоти́ри.

дво/бі́чний, сімдесяти/рі́ччя, три/ку́тник, три/відсо́тковий, чотири/мі́сячний, дво/осьови́й, чотири/а́ктний.

атомо/хі́д, грушо/поді́бний, дощо/мі́р, само/вчи́тель.

власне/український, вище/згаданий, купівля/продаж

батько/мати, хліб/сіль, Дніпро/ріка, жар-птиця

Запитання 4

Через дефіс потрібно писати всі слова рядка

варіанти відповідей

день/дру́гий, годи́на/дві, не сього́дні/за́втра, три/чоти́ри.

дво/бі́чний, сімдесяти/рі́ччя, три/ку́тник, три/відсо́тковий, чотири/мі́сячний, дво/осьови́й, чотири/а́ктний.

атомо/хі́д, грушо/поді́бний, дощо/мі́р, само/вчи́тель.

власне/український, вище/згаданий, купівля/продаж

батько/мати, хліб/сіль, Дніпро/ріка, жар-птиця

Запитання 5

З великої літери пишуться всі іншомовні слова в рядках

варіанти відповідей

Б(б)елла, К(к)онвеєр, Л(л)ояльний, П(п)араноя, П(п)леяда, Р(р)ояль, С(с)аквояж. 

Г(г)ейне, Г(г)ете, Г(г)ізо, Г(г)омер, Г(г)орацій, Г(г)орн, Г(г)юго, М(м)агомет.

А(а)ндорра, Г(г)аронна, Г(г)олландія, К(к)алькутта, М(м)арокко, М(м)іссурі, Н(н)іцца,

І(і)несса, М(м)анна (манний), М(м)отто, Н(н)етто, П(п)анна, Т(т)онна, Б(б)ілль,В(в)ілла, М(м)улла, Д(д)урра, М(м)ірра.

А(а)ргентина, Б(б)ратислава, Б(б)разилія, В(в)атикан,Ф(футбол) 

Запитання 6

З подвоєнням пишуться всі іншомовні слова в рядках

варіанти відповідей

Б(б)ел..а, К(к)онвеєр, Л(л)ояльний, П(п)аран..оя, П(п)леяда, Р(р)ояль, С(с)аквояж. 

Г(г)ейне, Г(г)ете, Г(г)ізо, Г(г)омер, Г(г)орацій, Г(г)орн, Г(г)юго, М(м)агомет.

А(а)ндор..а, Г(г)арон..а, Г(г)ол..андія, К(к)алькут..а, М(м)арок..о, М(м)іс..урі, Н(н)іц..а,

І(і)нес..а, М(м)ан..а (ман..ий), М(м)от..о, Н(н)ет..о, П(п)ан..а, Т(т)он..а, Б(б)іл..ь,В(в)іл..а, М(м)ул..а, Д(д)ур..а, М(м)ір..а.

А(а)ргентина, Б(б)ратислава, Б(б)разилія, В(в)атикан,Ф(футбол) 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест