Орфографічні норми

Додано: 29 квітня 2020
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 25 разів
12 запитань
Запитання 1

Апостроф треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

А) роз…ївся, сухом…ятка, моркв…яний

Б) Солов…яненко, ател…є, без…ядерний

В) черв…ячок, буря…ний, запам…ятати

Г) кар…єра, розм…якшити, переб…єшся

Д) роз…яснити, дез…активація, з…єднати

Запитання 2

 Знак м’якшення треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

А) брун…ці, рибал…ство, промін…ці

Б) запоріз…кий, дивуєт…ся, дон…ці 

В) порад…те, пан…ський, жмен…ці

Г) пал…ці, доглян…те, кобзар…ський

Д) голубон…ці, грец…кий, корін…чик

Запитання 3

Спрощення в групах приголосних на місці пропуску треба позначати на письмі в усіх словах рядка

варіанти відповідей

А) якіс…ний, тиж…невий, проїз…ний 

Б) щас…ливий, кількіс…ний, хворос…няк

В) беззахис…ний, невіс…ці, облас…ний

Г) корис…ний, контрас…ний, ус…ний

Д) радіс…ний, форпос…ний, мас…ний

Запитання 4

 Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

А) клятвен…ий, маз…ю, волос…я

Б) священ…ик, річ…ю, від…ячити

В) старан…о, відроджен…я, чест…ю

Г) в…ічливий, нужден…ий, стат…ею

Д) велич…ю, довгождан…ий, л…ється

Запитання 5

Прочитайте уривок з тексту

Славиться своїми історичними пам’ятками (З/з)ахідна (У/у)країна. Одна з найцікавіших твердинь – (М/м)укачівський (З/з)амок, що на (З/з)акарпатті

З малої літери треба писати слово

варіанти відповідей

А) (З/з)ахідна

Б) (У/у)країна

В) (М/м)укачівський

Г) (З/з)амок 

Д) (З/з)акарпатті


Запитання 6

Букву и треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

А) тр…валий, л…монний, мар…во

Б) прокл…нати, розс…хатися, д…вина

В) вул…чка, зробл…ний, сел…ще

Г) п…рукар, нов…на, д…белий

Д) вел…тень, т…паж, п…таєш

Запитання 7

З великої літери треба писати всі складники наведених назв, ОКРІМ

варіанти відповідей

А) (В/в)ерховна (Р/р)ада (У/у)країни

Б) (С/с)получені (Ш/ш)тати (А/а)мерики

В) (Д/д)ень (Н/н)езажежності (У/у)країни

Г) (М/м)іністерство (Ю/ю)стиції (У/у)країни

Д) (К/к)абінет (М/м)іністрів (У/у)країни

Запитання 8

Літеру з треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

А) бе…хитрісний, ро…пис, …чистити 

Б) …коїти, ро…тин, бе…помилковий

В) ро…чахнути, бе…хатченко, …ховок

Г) не…проста, …чеплення, ро…хідний

Д) не…численний, бе…хмарний, …каз 

Запитання 9

Букву е треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

А) об…регти, горл…чка, вел…тень

Б) д…тальний, далеч…на, кач…чка

В) куч…рі, зал…денілий, сем…ро

Г) мавп...ня, оч…видець, вогн…ще

Д) л…вада, прим…рити, дон…чкаЗапитання 10

Літеру й треба писати на місці пропусків у всіх словах рядка

варіанти відповідей

А) буль…он, кур…оз, лось…он 

Б) павіль…он, сь…омга, кань…он

В) ра…он, фе…єрія, сер…озний

Г) бо…овий, сень…ор, конве…єр

Д) кра…овий, Ма…я, чотирь…ох

Запитання 11

Разом треба писати всі слова в рядку

варіанти відповідей

А) народно/поетичний, лимонно/кислий, суспільно/корисний

Б) усесвітньо/відомий, хвиле/відбійний, легко/атлетичний

В) радіо/гурток, міні/маркет, сільсько/господарський

Г) восьми/тонний, жовто/гарячий, хитро/мудрий

Д) військово/полонений, синьо/жовтий, жар/птиця

Запитання 12

Помилку в написанні слова допущено в рядку

варіанти відповідей

А) фізика, азимут, ажиотаж

Б) аспірин, чипси, периферія

В) пріоритет, дилетант, сюїта

Г) інженер, режисер, вінегрет

Д) партитура, Ізраїль, кипарис

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест