25 червня о 18:00Вебінар: Компетентнісні завдання з природничої грамотності: від документів PISA до розширеного світогляду

ОРФОГРАФІЯ VІ 10, 11 клас

Додано: 28 квітня 2020
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 20 разів
22 запитання
Запитання 1

Орфографічну помилку допущено в рядку

варіанти відповідей

У небі кременчуцькому в імлі пролетіли журавлі

Золота кавказька спека дні над морем налила

Я опускаюсь у шлюзи Запорізької греблі

Чешська красуня-столиця вирувала радісною повінню свята

Над дібровою звідусіль вилося та шугало сполохане птаство

Запитання 2

Помилку в написанні слова допущено в рядку

варіанти відповідей

компостний, тоскно, серцевий

тижневий, зап'ястний, швидкісний

туристський, доблесний, у пустці

аванпостний, проїздний, злісний

форпостний, агентство, обласний

Запитання 3

Літеру е треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

ш..рокий, вес..лий, буз..на, чуж..на

ч..решня, вел..тень, щ..друвати, пл..кати

бер..зень, дал..на, ч..мний, дел..гувати

ц..ментний, б..нтежний, дир..гент, пер..лаз

Запитання 4

Літеру ґ  треба писати в усіх словах рядка 

варіанти відповідей

джи(г, ґ)ун, (г, ґ)удзик, а(г, ґ)рус, (г, ґ)учний 

(г, ґ)рунтець, (г, ґ)нотик, (г, ґ)уля, (г, ґ)азда 

(г, ґ)анок, (г, ґ)валт, (г, ґ)орошина, (г, ґ)ава 

джи(г, ґ)іт, (г, ґ)речний, об(г, ґ)рунтувати, (г, ґ)уцул 

(г, ґ)атунок, за(г, ґ)ратувати, за(г, ґ)артувати,

(г, ґ)ринджоли 

Запитання 5

Літеру в треба писати на місці пропусків у рядку

варіанти відповідей

приїхала .. Сваляву, купалася .. озері

навчаюся .. гімназії, зайшла .. хвіртку

узяла .. оренду, знайшла .. садку

працював .. Україні, існує .. світі

зроблено .. Китаї, спитав .. вчителя

Запитання 6

У яких рядках подано правильну транскрипцію?

варіанти відповідей

рахівниця - [рах᾽івнúц´а]

стежина - [стежин´а]

доводиться - [довóдиец´:а]

травиця - [травúес´я]

Запитання 7

Правильно поділено на частини для переносу кожне слово в рядку

варіанти відповідей

дере-во, при-йти, бу-джу

рай-он, при-тримати, Дні-про

відкри-ти, книж-ка, заход-жу

каз-ка, при-датний, мрі-я

Запитання 8

Апостроф ставиться в усіх словах рядка 

варіанти відповідей

м..ятний, роз..ятрений, присв..ята, пом..якшити 

кам..яніти, без..ядерний, кур..йозний, медв..яний 

солов..ї, тьм..яно, кон..юктивіт, грав..юра 

пір..я, м...ясний, прив..ялений, п..єдестал 

львів..янин, підрум..янений, з..являтися, ф..юзеляж 

Запитання 9

Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка 

варіанти відповідей

священ..ий, довгождан..ий, блажен..ий, спросон..я 

подорож..ю, Поволж..я, пам'ят..ю, суцвіт..я 

л..яний, зран..я, він..ицький, об..ризкати     

безліч..ю, юн..ат, розкіш..ю, жовч..ю 

Запитання 10

Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

свяще(н/нн)ий, ві(с/сс)ю, осер(д/дд)я

бездога(н/нн)ий, розкі(ш/шш)ю, І(л/лл)я

сі(л/лл)ю, одухотворе(н/нн)ий, зва(н/нн)я

узбі(ч/чч)я, освітле(н/нн)ість, ті(н/нн)ю

пі(в/вв)ікна, залізя(ч/чч)я, да(н/нн)ий

Запитання 11

Літеру с треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

..хотіти, ..кинути, ..цідити

..терти, ..шити, ..формувати

..казати, ..пакувати, ..чистити

..хилити, ..тягнути, ..корити

поро..ходитися, ..простити, ..тихнути

Запитання 12

Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

дит..ясла, медв..яний, в..юнець

пів..ящика, В..ячеслав, розп..яття

м..ятний, знічев..я, сер..йозний

пред..явник, міжгір..я, різ..бяр

з..ясувати, в..ялити, грав..юра


Запитання 13

Через дефіс пишуться всі слова в рядку 

варіанти відповідей

генерал/майор, кіловат/година, світло/зелений

південно/бережний, південно/східний, північно/західний 

військово/транспортний, військово/зобов'язаний, військово/юридичний 

ясно/зелений, ясно/окий, ясно/золотистий 

вогне/гасник, хліб/сіль, зліт/посадка 

Запитання 14

Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження пишуться з буквою И

варіанти відповідей

Алж..р, еруд..ція, р..читатив, ш..фон 

вент..ляція, с..стема, д..сертація, кор..фей 

д..намічний, метод..ка, ц..вілізація, д..лікатний   

пр..нциповий, д..корація, д..ректор, р..торика  

Запитання 15

Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

дит..ясла, медв..яний, в..юнець

пів..ящика, В..ячеслав, розп..яття

м..ятний, знічев..я, сер..йозний

пред..явник, міжгір..я, різ..бяр

з..ясувати, в..ялити, грав..юра


Запитання 16

При- пишемо в усіх словах рядка

варіанти відповідей

пр..азовський, пр..близно, пр..крашати, пр..освященство

пр..краса, пр..права, пр..землення, пр..фронтовий

пр..бій, пр..подобний, пр..блудний, пр..смерковий

пр..співувати, пр..старкуватий, пр..амбула, пр..будова

пр..стрій, пр..меншений, пр..нишклий, пр..старий

Запитання 17

Літеру и треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

вар..во, вул..чка, вовч..ня, схов..ще

кот..чок, печ..во, виховат..ль, вогн..ще

водич..нька, добр..во, страхов..сько, пал..во

русалч..н, кринич..нька, парканч..к, згар..ще

плет..во, порадн..ця, посміхов..сько, доньч..н

Запитання 18

Літеру с треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

бе..коштовний, ..казати, ..керований

..формувати, пере..кочити, ..фотографувати

..плетений, ..питати, ..шити

..тягнути, ро..тлумачити, не..терпний

..фальшувати, бе..мертя, ..хвалити

Запитання 19

Правильно написано всі слова в рядку

варіанти відповідей

розрівняти, скалічений, безцільний, сповідати, прізвище

зжувати, безцензурний, пригірський, сцілення, зсунути

предобрий, стискач, беспечний, сформувати, роз'їхалися

схований, схибити, роскроїти, беззаконня, примружити

безсторонній, розмноження, схопити, премара, безлад

Запитання 20

Спрощення в групах приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка

варіанти відповідей

сер..цевий, проїз..ний, аген..ський

артис..ці, захис..ний, безчес..ний

пес..ливий, пристрас..ний, буревіс..ник

тиж..невий, шіс..надцять, швидкіс..ний

радіс..ний, перехрес..ний, заздріс..ний

Запитання 21

Без м'якого знака на місці пропуску треба писати всі слова рядка

варіанти відповідей

мен..ший, Марин..чин, брин..чати, ц..вях

кін..чик, воротар.., дзелен..чати, інтер..єр

сер..йозний, чотир..ма, нен..чин, доповід..дю

корін..ці, куз..ня, с..вітловий, дівчинон..ці

шіст..десят, Поділ..ля, сен..йор, облич..

Запитання 22

Позначте рядок, у якому всі дієприкметники з НЕ пишуться РАЗОМ

варіанти відповідей

 не/виконане завдання; не/скошена трава; не/розв'язана задача

 не/прочитана книга; хата ще не/побілена; стіни не/фарбовані, а лаковані

не/вишитий рушник; слова, ще нікому не/сказані; не/довантажена машина

не/доспівані пісні; квіти ніким не/зірвані; не/доплетений кошик

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест