Орфографія 10 клас

Додано: 15 квітня 2020
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 2314 разів
11 запитань
Запитання 1

Спрощення в групах приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка

варіанти відповідей

гіган…ський, ряс…ний, доблес…ний, безжаліс…но.

студен…ський, прої..ний, захис…ник, улес…ливий

аванпос…ний, тріс..нути, випус…ний, безжаліс…ний

благовіс…ний, блис…нути, тиж…невий, кількіс…ний

Запитання 2

М’який знак на місці пропуску НЕ пишеться в усіх словах рядка

варіанти відповідей

батал…йон, ремін…чик, Гор…кий, він…ця.

кружал…це, граєш…ся, сміют…ся, кобзар… .

л…лєш, жен…шень, нян…чити, спіл…ник.

уман…ський, мен…ший, сопіл…ці, кур…йозний

Запитання 3

У котрому рядку допущені помилки в правописі

варіанти відповідей

дискомфорт, клієнт, Єгипет, джинс

вітамін, дельфін, титанік, тріо

дістанція, дезактивація, пинцет, піца

вимпел, дифтонг, ідилія, калмик,

Запитання 4

У котрих рядках допущено орфографічні помилки

варіанти відповідей

медв’яний, брутто, народний депутат України, до побачення, Уманщина

безсонний, всеж-таки, ад’ютант, утричі, пів огірка

на сміх, совісний, Нью-Йорк, сіро-синій, благословенний

ахіллесова п’ята, алма-атинський, беззастережно

Запитання 5

Укажіть рядок, де в словах іншомовного походження НЕ відбувається подвоєння приголосних

варіанти відповідей

дон..а, новел...а

піц...а, барок...о

мок...о, мул...а

фін.., Ват...

Запитання 6

Апостроф треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

кар...єра, комп...ютер, куп...юра

бар...єр, прем...єра, п...юре

інтер...єр, п...єдестад, мавп...ячий

об...єктив, ар...єргард, ін...єкція

Запитання 7

Орфографічну помилку допущено в рядку

варіанти відповідей

Словаччина, Галичина, Дрогобиччина

Сумщина, Збаражчина, Луганщина

Німеччина, Херсонщина, Вінничина

Туреччина, Черкащина, Миколаївщина

Запитання 8

Літеру с треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

...кісний, ...чорнілий, ...ходити

...фабрикувати, ...повідь, ...тверджувати

....плеснути, ....тулити, ...цідити

...шити, ...крикнути, ...турбований

Запитання 9

Літеру е треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

ш..рокий, вес..лий, буз..на, чуж..на

ч..решня, вел..тень, щ..друвати, пл..кати

бер..зень, дал..на, ч..мний, дел..гувати

ц..ментний, б..нтежний, дир..гент, пер..лаз

Запитання 10

В особових закінченнях дієслів пропущено букви «е» та «и». Знайдіть рядок, у якому в обох дієсловах пропущено однакову букву

варіанти відповідей

розкаж...ш, рост...ш

створ...мо, плава...ш

повесел...ш, сяд...ш

роб...мо, плач...мо

Запитання 11

Знайдіть слово з буквосполученням "-ри-":

варіанти відповідей

бр...хати

тр...мтіти

тр...мбіта

тр...мати

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест