30 березня о 15:00Вебінар: Онлайн-тести «На Урок» для дистанційної роботи

Орфографія. М'який знак

Додано: 6 лютого
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 248 разів
12 запитань
Запитання 1

М’який знак НЕ пишеться в усіх словах рядка 

варіанти відповідей

Міл..ярд, ойкан..ня, мен..ший;

 Уман..щина, Поділ..ля, Бат..ківщина;

 Безбат..ченко, змагаєш..ся, віс..сю;

 Ін..ший, жен..шень, спіл..чанський;

Кин..мо, ріж..мо, насип..мо.

Запитання 2

 М'який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка


варіанти відповідей

Відчуваєт.ся, черешен..ці, Хар..ків


  Різ..блений, близ..кість, він..чати


 Жен..шень, тридцят.., т..мяніти


  Рибон..ці, Гор..кий, тайван..ськийТрипіл..ський, турец..кий, хатин..ці

Запитання 3

М'який знак на місці пропуску НЕ ТРЕБА писати в усіх словах рядкаваріанти відповідей

 Жмен..ці, стеблин..ці, ялинон..ці

        

Матін..чин, волин..ський, їдал..ня


Селян..ський, п'ятисот.., чотир..ма


Людс..кість, ремін..чик, різ..блення

Волос.кий, брун..ці, мас..ці

Запитання 4

  М'який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядкаваріанти відповідей

 Радомишл..ський, утр..ох,  лл..ється

 Свійс..кий, зозул..ці, сторонон..ці

Таріл..ці, хорол..ський, урал..ський

Сяд..те, вяз..кість, пот..марений

 Помешкан.., весіл.., ірпін.ський

Запитання 5

 М'який знак на місці пропуску НЕ ТРЕБА писати в усіх словах рядкаваріанти відповідей

Бояз..кий, ковз..кий, близ..кий

Голубон..ці, лозин..ці, оболон..ці

Перелл..ється, весіл..ля, фотоател..є

Велетен..ський, Рівнен..щина, гіс..ть

Громадян..ський, т..мяний, млин..ці

Запитання 6

М’який  знак  на    місці  крапок          треба писати      в   усіх    слова  рядкаваріанти відповідей

Долон..ці,      піклуєт..ся,    промінец..

Передден..,   міс..кий,         дивуєш..ся

Близ..кість,   чотир..ох,      матін..чин

Т..охкати,      людс..кість,   радіст..ю 

Л..лється, поглян..те, гір..кий 

Запитання 7

М'який знак на місці пропуску НЕ ТРЕБА писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

Громадян..ство, нян..чити, вишен..ці

  Піт..ма, хвац..куватий, зган..бити


Гордіс..ть, консул..ський, річен..ці


Корін..чик, виход..те, купал..ський


  Русал..чин, лл..ється, Натал..чин

Запитання 8

 Без знака м’якшення всі слова пишуться в рядкуваріанти відповідей

 тонюсін..кий, камін..чик, промін..чик, велетен..ський


рибал..ство, ірпин..ський, кін..цівка, волин..ський


 багац..ко, ред..ці, нян..ці, Ман..чжурія


 безбат..ченко, громадян..ський, камін..чик, бояз..кий


 жен..шень, секретар.., дон..чин, матін..чин

Запитання 9

Неправильно написано слово в рядкуваріанти відповідей

колодязні, потьмянілий, невістці, склянці

 тоньший, дамаський, боязнь, міський


 робиться, неньці, сниться, радість


ескадрилья, їдальня, стільчик, синього

 дівчинці, камінчик, у колисці, Степанчук

Запитання 10

 Зі знаком м’якшення всі слова пишуться в рядкуваріанти відповідей

 нян..чити, т..мяний, приятел..ці, Натал..ці


 брен..кати, нен..чин, різ..бяр, людс..кість


 спіл..чанський, віс..тю, учител..ство, камін..чик


 циган..ці, змен..шити, туш.., кін..чик


вел..можа, у бан..ці, спанієл.., ал..янс

Запитання 11

Прочитайте фрагмент тексту.

Хто не любит(1) книжок? А давно колис(2) на с(3)віті не було книжок, бо люди не вміли їх робити. «Сторінками» найперших книг були камені, вояц(4)кі щити, с(5)тіни печер. На ц(6)ому писали, бо не було паперу. Піз(7)ніше люди писали на глині, та хіба на глиняних сторін ках-цеглинках багато напишеш(8)?

М’який знак треба писати на місці всіх цифр рядка


варіанти відповідей

1,2,3,41,2,4,6


2,4,6,7


2,4,5,6


1,4,6,8

Запитання 12

Прочитайте фрагмент поезії

Я запитую в себе, питаю у вас, у людей

Я питаю в книжок, роззираюс(1) на кожній сторін(2)ці:

Де той рік, де той місяц(3), той проклятий тижден(4) і ден(5),

Коли ми, україн(6)ці, забули, що ми — україн(6)ці?

І що є в нас душа, повна власних чеснот і щедрот,

І що є у нас дума, яка ще од Байди нам в(7)ється,

І що ми на Вкраїні — таки україн(8)с(9)кий народ,

А не просто населен( 10)ня, як цс у звітах дает( 11)ся,

М’який знак треба писати на місці всіх цифр рядка


варіанти відповідей

1, 2, 3, 4, 5, 8


1, 3, 4, 5, 9,11


1, 3, 4, 5, 6, 8


2, 5,6, 7,10,11


3, 4, 5, 8, 10, 11

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест