11 травня о 15:00Вебінар: Закінчення навчального року: документи, звіти, аналіз, планування та власний емоційний стан

Орфографія. Ненаголошені е, и в корені слова

Додано: 14 січня
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 24 рази
16 запитань
Запитання 1

Морфологічний принцип позначився на написанні, виділеному в рядку

варіанти відповідей

компостний

щавель

прикритий

колесо

Запитання 2

Смисловий принцип позначився на написанні, виділеному в рядку

варіанти відповідей

підкинути вгору

ялина

відділ

козацький

Запитання 3

Фонетичний принцип позначився на написанні, виділеному в рядку

варіанти відповідей

нігті

Дядько Лев

Краматорськ

сховати

Запитання 4

Історичний принцип позначився на написанні, виділеному в рядку

варіанти відповідей

в'юн

тобі

на дошці

греби-гриби

Запитання 5

Морфологічний принцип позначився на написанні, виділеному в рядку

варіанти відповідей

зима

доньці

ткацтво

тінь

Запитання 6

Фонетичний принцип позначився на написанні, виділеному в рядку

варіанти відповідей

у діжці

здається

голубка

нетто

Запитання 7

У всіх словах потрібно писати літеру и в рядку

варіанти відповідей

дал...ч, др...жати, виб...руть, закр...вати

кр...ниця, тр...вожність, пер...петія, скр...піти

кр...вавий, гл...тати, зал...денілий, бл...щати

зв...чайний, дол...вати, шел...стіти, ст...рати

Запитання 8

У всіх словах потрібно писати літеру е в рядку

варіанти відповідей

вид..ремо, г..рой, пш..ниця, бр...хня

виб...рають, ч..мпіон, зач..пити, заб..ру 

сп..ратися, розж..ну, пом..рати, ст..рати

підл..тіти, шел..ст, бер..г, д..ктор

Запитання 9

Орфографічну помилку допущено у рядку

варіанти відповідей

ридати, невмирущий, стриміти, виринути 

авторитет, криниця, одеколон, весняний

презедент, мережі, підстригати, вибереш

восени, видовище, мармелад, варево

Запитання 10

Літеру е треба писати на місці обох пропусків рядка

варіанти відповідей

в..сняне мар..во

вир..нає сон..чко

вел..чезний б..рег

заст..бнути к..шеню

Запитання 11

Літеру е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

б..регти, восьм..ро, шел..ст, п..ріжок

мавп..ня, книж..чка, вел..тень, тр..вожний

шерш..нь, визволит..ль, м..гдаль, в..селощі

ріднес..нький, жод..н, кис..нь, с..зонний

Запитання 12

Літеру е на місці пропуску треба писати в кожному слові рядка

варіанти відповідей

р..тельно, горл..чко, мар..во

зуп..нися, кл..котіли, стеж..чка

з..рнина, зад..вився, л..вада

заб..рати, оп..рація, оч..рет

Запитання 13

Позначте рядок, у якому в усіх словах потрібно писати літеру и:

варіанти відповідей

бад..лина, благоч..стивий, кр..хкий, ж..виця

вар..во, меж..річчя, вич..пурений, кр..шталь

п’ят..річка, заруч..ни, нев..димка, обітн..ця

нож..чок, печ..во, викор..нити, оз..ратися

Запитання 14

Літеру е потрібно писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

кр..мезний, л..цедій, сут..ніти

кр..шталик, в..селка, ож..ледь

шел..стіти, мар..во, нож..чок

об..ремок, віт..рець, зач..кати

Запитання 15

Правильно написано всі слова в рядку

варіанти відповідей

левада, кишеня, мережево

серпанок, побачиння, палиця

морозиво, марево, метушня

криниця, мерихтіння, шелест

Запитання 16

Літеру и на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

тр..вога, абр..кос, м..тушливий

мер..діан, теор..тичний, др..жати

см..ренний, хр..стиянин, м..телик

вист..лати, завм..рала, д..ригент

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест