14 липня о 18:00Вебінар: Школа без дискримінації: таємниці гендерного виховання

ОРФОГРАФІЯ VІІІ 10, 11 клас

Додано: 15 травня
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 176 разів
24 запитання
Запитання 1

Нульове закінчення мають усі слова рядка

варіанти відповідей

шимпанзе, відповідь, зараз

совість, ніяк, провесінь

монітор, відгомін, фосфор

нині, кратер, мандрівник

Запитання 2

Спільнокореневими є всі слова рядка

варіанти відповідей

уночі, ночувати, ночви

водянистий, привід, водичка

косити, закосичити, косовиця

книжник, книгозбірня, книжка

Запитання 3

Разом треба писати всі займенники рядка

варіанти відповідей

ні/чий, де/який, аби/що, ні/котрий

ні/для/кого, ні/який, де/ким, хтозна/що

ні/чий, будь/який, ні/від/чого, казна/хто

аби/що, будь/хто, де/що, казна/що

Запитання 4

Виділене слово треба писати разом у реченні

варіанти відповідей

ЯК/би я тільки захотів продатись, мені б за мене дорого дали.

ЯК/би сосни не тягнулись вгору, а небес все одно не дістануть.

ЯК/би тобі пояснити? Як достукатися до твого серця?

ЯК/би ви не старалися, а все одно програєте.

Запитання 5

Виділене слово треба писати разом у реченні

варіанти відповідей

Що/б ви сказали, якби з вами поводилися жорстоко?

Зимо, що/б ти не виробляла, я все одно тебе люблю!

Для того, що/б довго ходити, раз десять треба встати.

І що/б ви робили без нас, без нашої допомоги?

Запитання 6

Помилку допущено в написанні прийменника

варіанти відповідей

зпосеред

навпроти

поперед

посеред

Запитання 7

У якому рядку всі слова пишуться зі знаком м'якшення?

варіанти відповідей

Н..ютон, п..юре, кап..юшон, близ..ко;

т..мяний, різ..бяр, радіст.., с..міх, корис..тю;

снит..ся, косит..ся, лял..ці, виховател..ці, дівчинон..ці.

Запитання 8

 У якому рядку всі слова слід писати з апострофом?варіанти відповідей

П..єдестал, миш..як, верхів..я, дзв..якнути, п..юре;

рутв..яний, В..ячеслав, Монтеск..є, торф..яний;

голуб..я, подвір..я, бур..ян, довір..я, інтер..єр

Запитання 9

Позначте рядок, у якому в усіх словах на місці крапок пишеть­ся літера і:

варіанти відповідей

реч..татив, Мекс..ка, сем..нар, абор..ген;

соц..ологія, Д..дро, конст..туція, г..пербола;

рад..ус, тр..умф, пр..оритет, в..зит

Запитання 10

 У якому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних?


варіанти відповідей

Рідкісний, ненависний, комендантський, якісний, захисний;

форпостний, пісний, кількісний, баластний, обласний;

улесливий, цілісний, серце, шелеснути, власний.

Запитання 11

 У якому рядку на місці пропущеної літери слід написати и?

варіанти відповідей

З..гзаг, с..лует, ц..клон, к..лограм, д..алог;

д..зель, к..ргиз, ж..лет, ж..раф, т..тан;

в..траж, к..парис, ф..ніш, б..лет, Ч..каго.

Запитання 12

Другий склад наголошений у слові

варіанти відповідей

приятель

недруг

обранець

чотирнадцять

Запитання 13

Перший склад наголошений у слові

варіанти відповідей

ожеледь

деінде

перекис

рукопис

Запитання 14

Помилки в написанні слів є у рядку

варіанти відповідей

безвиїзний, перехресний, цілісний, абонентський

швидкісний, кореспондентський, щасливий, гуснути

честний, усний, серце, контрасний

злісний, кістлявий, персні, хресний

Запитання 15

Помилки в чергуванні приголосних допущено у рядку

варіанти відповідей

казаський, бучацький, убозство, празький

Німеччина, Вінничина, Туреччина, козаччина

цюріхський, узбецький, юнацький, чеський

студентський, гігантський, лейпцизький, козацький

Запитання 16

В усіх словах пропущено букву и в рядку

варіанти відповідей

в..т..р..нар, експ..р..мент, квіт..нь, він..грет

хлоп..ць, трав..нь, чов..н, с..рпанок

ст..хати, тр..валий, загв..нтити, л..ман

д..монстрація, р..фр..ж..ратор, р..тмічний, р..торика.

Запитання 17

У якому рядку допущено лексичну помилку?

варіанти відповідей

Людяна вулиця, людний девіз.

Виголосити здравицю, відвідати здравницю.

Шкірний рубець, шкіряний піджак.

Запитання 18

 У якому рядку літери я, ю, є, ї позначають два звуки?

 

 

варіанти відповідей

П'ятірня, ялинковий, під'язиковий, страусеня;

яблуко, праслов'янський, виїжджати, юнга;

 глянути, святковий, стяг, стаття, дзвякнути.

Запитання 19

Літеру е (є) треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

поезі..ю, видовищ..м, козацтв..м

топол..ю, віял..ю, відвідувач..м

віконц..м, спроб..ю, сторож..м

прізвищ..м, корова..м, ледар..м

Запитання 20

Укажіть рядок слів, які не можна перенести з рядка в рядок:

варіанти відповідей

меч, паста, заєць;

олія, гімн, око;

нора, тінь, сіль;

міст, місто, смак.

Запитання 21

Префікс с- мають усі слова в рядку:

варіанти відповідей

..питати, ..шити, ..фотографувати;

..чесати, ..гуртувати, ..бігати;

..пекти, ..трусити, ..кривдити;

..танцювати, ..чистити, ..тримати.

Запитання 22

З подвоєними літерами пишемо всі слова в рядку:

варіанти відповідей

зран..я, безсмерт..я, пісен..ий;

блажен..ий, швидкоплин..ий, осін..ій;

склян..ий, юн..ат, без..убий;

спросон..я, лист..я, кам’ян..ий.

Запитання 23

Префікс при- слід писати в усіх словах у рядку:

варіанти відповідей

пр..пишний, пр..йти, пр..йменник;

пр..єднання, пр..сісти, пр..мусити;

пр..чепити, пр..багатий, пр..лягти;

пр..їхати, пр..міський, пр..добрий.

Запитання 24

Літери на позначення наголошених голосних правильно підкреслено в усіх словах рядка

варіанти відповідей

своя, нести, шофер, сімдесят 

корисний, квартал, ходжу, випадок 

фольга, листопад, олень, усього 

центнер, котрий, глибоко, весняний 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест