Органели клітини. ЗНО

Додано: 5 травня
Предмет: Біологія, 9 клас
Копія з тесту: Органели клітини. ЗНО
Тест виконано: 126 разів
19 запитань
Запитання 1

Кислий смак щавлю зумовлений наявністю в клітинах кристалів щавлевокислого кальцію (кальцій оксалату). Яка клітинна структура утворюється цими кристалами?

варіанти відповідей

клітинна мембрана

ядро

включення

вакуоля

Запитання 2

Клітини яких організмів мають глікокалікс?

варіанти відповідей

рослин

тварин

грибів

бактерій

Запитання 3

Яка структура клітини регулює її розмноження, ріст і розвиток?

варіанти відповідей

рибосома

мітохондрія

ядро

плазматична мембрана

Запитання 4

Органела клітини, в якій відбувається синтез органічних речовин з неорганічних, — це

варіанти відповідей

рибосома

мітохондрія.

хлоропласт.

лізосома.

Запитання 5

Для прокаріотичної клітини характерна наявність

варіанти відповідей

мітохондрій

ядра.

плазматичної мембрани.

ендоплазматичної сітки.

Запитання 6

Еритроцити помістили в чотири пробірки з різним вмістом. У першій пробірці знаходиться дистильована вода, у другій — сироватка крові, у третій — фізіологічний розчин, у четвертій — плазма крові. У якій пробірці відбудеться руйнування еритроцитів?

варіанти відповідей

першій

другій

третій

четвертій

Запитання 7

Зерниста ендоплазматична сітка відрізняється від незернистої наявністю

варіанти відповідей

рибосом.

лізосом.

центросом.

пероксисом.

Запитання 8

Клітина кореня жита містить 14 хромосом. Скільки хромосом знаходиться в клітині ендосперму насінини?

варіанти відповідей

7

14

21

28

Запитання 9

Яка структура клітини утворює органели, позначені на рисунку буквою Х?

варіанти відповідей

ядерце

вакуоля

ядро

лізосома

Запитання 10

Клітинне дихання відбувається у

варіанти відповідей

вакуолях.

хлоропластах.

мітохондріях.

комплексі Гольджi.

Запитання 11

Клітина кореня томатів містить 24 хромосоми. Скільки хромосом у клітині епідерми?

варіанти відповідей

12

24

31

48

Запитання 12

Спадкова інформація збудника синдрому набутого імунодефіциту міститься в

варіанти відповідей

молекулі білка.

ядрі.

нуклеоїді.

молекулі РНК.

Запитання 13

Рослинна клітина, на відміну від тваринної, має

варіанти відповідей

вакуолю з клітинним соком.

комплекс Гольджі.

ендоплазматичну сітку

мітохондрії

Запитання 14

Під час досліду з одноклітинною водорістю ацетабулярією (див. рисунок) у водорості Х видалили верхню та середню частини, у водорості Y — верхню та нижню частини. До нижньої частини водорості Х пересадили середню частину водорості Y, у результаті чого штучно створений організм набув вигляду водорості Х. Укажіть правильний висновок з цього експерименту.

варіанти відповідей

мітохондрії відповідають за утворення енергії в клітині

ядро відповідає за збереження спадкової інформації

хлоропласти здійснюють процес фотосинтезу

літинні мембрани мають властивість відновлюватися

Запитання 15

Мітохондрії називають енергетичними станціями клітини. Така назва органел пов’язана з їхньою функцією

варіанти відповідей

синтезу білків.

синтезу АТФ

транспорту газів, зокрема кисню

внутрішньоклітинного травлення.

Запитання 16

На рисунку зображено структуру організму. Якою цифрою позначено плазматичну мембрану?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 17

Рибосоми мають вигляд сферичних тілець, що складаються з двох різних за розмірами частин – субодиниць, великої та малої, які утворюються в

варіанти відповідей

ендоплазматичній сітці.

клітинному центрі.

цитоплазмі.

ядерці.

Запитання 18

Лізосоми – це невеликі округлі тільця, які містяться в цитоплазмі клітини й заповнені

варіанти відповідей

нуклеїновими кислотами.

запасними білками.

фосфоліпідами

ферментами.

Запитання 19

Який із прикладів ілюструє перетворення лейкопластів на хлоропласти?

варіанти відповідей

дозрівання томатів на сонці

пожовтіння лимонів та мандаринів

утворення білої м’якоті в полуниць

позеленіння бульб картоплі на сонці

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест