Організм та середовище існування

Додано: 20 квітня 2020
Предмет: Біологія, 7 клас
Тест виконано: 4 рази
12 запитань
Запитання 1

Сукупність особин одного виду , які мешкають відокремлено від інших угруповань це-

варіанти відповідей

вид

популяція

екосистема

всі відповіді правильні

Запитання 2

Середовище існування - це

варіанти відповідей

усі компоненти середовища життя , які впливають на організми та іх угруповання.

сукупність умов, в яких мешкають організми різних видів і з якими вони взаємодіють

Запитання 3

Виберіть рядок, де наведено тільки абіотичні чинники

варіанти відповідей

Меліорація , температура , вологість , газовий склад повітря

Сольовий склад води , симбіозм, рельєф дна окену, тиск

Температура , вологість ,тиск, освітленість

Запитання 4

Пінгвіни , білий ведмідь, лемінги, песець це :

варіанти відповідей

теплолюбні тварини

холодолюбні тварини

Запитання 5

Як називається стан , в якому посухостійкі тварини здатні переживати посушливі періоди?

варіанти відповідей

сплячка

анабіоз

заціпеніння

фотоперіодизм

Запитання 6

В основі майже кожного ланцюга живлення є:

варіанти відповідей

редуценти

консументи

продуценти

Запитання 7

Бактерії, гриби , водорості це -

варіанти відповідей

консументи

продуценти

консументи 1 порядку

редуценти

Запитання 8

Як передається енергія і органічні речовини в ланцюзі живлення?

варіанти відповідей

від вищого трофічного рівня до нижчого

від нижчого рівня до вищого

Запитання 9

Трофічну сітку утворюють

варіанти відповідей

ланцюги живлення

продуценти

консументи 1 і 2 порядків

редуценти

Запитання 10

У водному середовищі провідна роль належить :

варіанти відповідей

освітленості

газовому складі атмосфери

тиску

рельєфу дна

Запитання 11

Для існування хребетних тварин провідна роль належить такому середовищу:

варіанти відповідей

наземно- повітряному

водному

грунтовому

тіло інших організмів

Запитання 12

Як називається тип взаємозв'язку , коли організм не приносить хазяїну ні користі ні шкоди?

варіанти відповідей

паразитизм

симбіозм

мутуалізм

коменсалізм

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест