Організми і середовище існування

Додано: 30 квітня 2020
Предмет: Біологія, 7 клас
Тест виконано: 98 разів
12 запитань
Запитання 1

Частина природи, де мешкають організми і звідки вони отримують поживні речовини

варіанти відповідей

екосистема

популяція

місцезростання

середовище існування

Запитання 2

Сукупність особин одного виду, яка тривалий час мешкає певною мі­рою відокремлено від інших подібних угруповань, має назву...

варіанти відповідей

екосистема

царство

тип

популяція

Запитання 3

Сукупність взаємопов’язаних популяцій організмів, які взаємодіють між собою та з умовами середовища життя...

варіанти відповідей

екосистема

популяція

середовище існування

екологія

Запитання 4

Температура, вологість, освітленість, газо­вий склад повітря, сольовий склад води тощо є сладовими...

варіанти відповідей

антропогенні (антропічні)

абіотичні

біотичні

Запитання 5

Оберіть що належить до штучних екосистем:

варіанти відповідей

озеро

парк

огород

океан

Запитання 6

Оберіть, що належить до природних екосистем:

варіанти відповідей

ліс

акваріум

болото

джерело

Запитання 7

усі компоненти навколишнього середовища, які впливають на живі організми та їх угруповання й мають для них певне біологічне значення:

варіанти відповідей

екологія

екосистема

екологічні чинники

популяція

Запитання 8

Що не відноситься до біотичних чинників

варіанти відповідей

паразитизм

конкуренція

освітлення

забруднення середовища

Запитання 9

Обріть ознаку популяції

варіанти відповідей

мають подібні ознаки

пов'язані колообігом речовин

впливають на живі організми

Запитання 10

Наука,що вивчає взаємозв'язки живих організмів

варіанти відповідей

біологія

етологія

зоологія

екологія

Запитання 11

Чинники неживої природи називають:

варіанти відповідей

біотичні

абіотичні

антропогенні

антропічні

Запитання 12

До продуцентів належать:

варіанти відповідей

рослини

тварини

гриби

бактерії

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест