Організми і середовище існування. Чинники живої та неживої природи

Контрольну роботу складено до підручника Соболя В.І.

Додано: 20 травня 2019
Предмет: Біологія, 7 клас
Тест виконано: 109 разів
12 запитань
Запитання 1

За походженням екологічні чинники поділяють на:

варіанти відповідей

абіотичні

антропогенні

біотичні

всі вищеперелічені

Запитання 2

Складовими частинами екосистем є:

варіанти відповідей

компоненти неживої природи

компоненти живої природи

взаємопов'язані компоненти неживої та живої природи

Запитання 3

Обери декілька відповідей. Які чинники не є абіотичними?

варіанти відповідей

рельєф, тиск, вітер, вологість, світло, температура

вирубування лісів, висушування боліт

паразитизм, конкуренція

Запитання 4

Які чинники є біотичними?

варіанти відповідей

вологість, вітер, тиск, світло, рельєф, вологість

паразитизм, конкуренція, хижацтво, мутуалізм

вирубування лісіів, висушування боліт

Запитання 5

Обери декілька відповідей. Схарактеризуй, яке значення в житті тварин має світло

варіанти відповідей

фототакиси

утворення вітаміну D

чорно-білий та кольоровий зір

вода як середовище існування

наявність органів для пересування у воді

Запитання 6

Обери декілька відповідей. Схарактеризуй значення вологості й води для тварин

варіанти відповідей

зовнішній регулятор життєвих функцій

наявність покривів для збереження або пристосувань для випаровування води

вода як середовище існування тварин

наявність органів для активного пошуку води чи пересування у воді

утворення вітаміну D

наявність води у тілі тварин

Запитання 7

Коменсалізм (від лат. cum — «разом з» і mensa — «стіл») - вид біотичної взаємодії, який характеризується

варіанти відповідей

поїданням одних організмів іншими

поїданням рослиноїдними тваринами рослин

отриманням одним організмом користі від інших організмів, не завдаючи їм шкоди

змаганням за засоби існування і умови розмноженн між особинами одного або різних відів

Запитання 8

Розпізнай тип, форму та приклад взаємодії тварин, зображених на рисунку

варіанти відповідей

хижацтво, антибіоз, венерина мухоловка та комаха

мутуалізм, симбіоз, рак-самітник і актинія

паразитизм, антибіоз, печінковий сисун в організмі тварини

Запитання 9

Розпізнай тип, форму та приклад взаємодії тварин, зображених на рисунку

варіанти відповідей

хижацтво, антибіоз, венерина мухоловка та комаха

паразитизм, антибіоз, печінковий сисун в організмі тварини

мутуалізм, симбіоз, рак-самітник і актинія

Запитання 10

Симбіоз (грецьк. συμ-βίωσις — від συμ -«співжиття» — спільно та βίος — "життя") - тип взаємозв'язків, при яких спостерігається співіснування організмів різних видів та включає такі форми взаємов'язків

варіанти відповідей

мутуалізм, коменсалізм, паразитизм

хижацтво, поїдання, конкуренцію

паразитизм, хижацтво, конкурецію

Запитання 11

Антибіоз (від дав.-гр. ἀντι- — проти, βίος — життя) — антагоністичні відносини видів, коли один організм обмежує можливості іншого, неможливість співіснування організмів. Включає такі форми взаємов'язків:

варіанти відповідей

мтуалізм, коменсалізм, паразитизм

хижацтво, виїдання, конкуренція

виїдання, коменсалізм, конкуренція

Запитання 12

Протокооперація — тип взаємин між двома організмами (популяціями), при якому обидва отримують користь, але який нерідко не є обов'язковим і взаємозв'язок просто випадковий. На якому рисунку зображено такі взаємоззв'зки?

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест