Основи діловодства Перевірка та оцінювання досягнення компетентностей

Тест виконано: 14 разів
12 запитань
Запитання 1

Документи класифікуються за такими ознаками:(обрати неправильне твердження)

варіанти відповідей

за терміновістю

за доступністю

за формою

за посадою відправника

за термінами зберігання

за характеристикою інформаційних зв'язків

за попитом носіїв

Запитання 2

Значення слова «діловодство»:

варіанти відповідей

це діяльність що охоплює процеси документування та організації роботи з документами в процесі управлінської діяльності

інформація про складання та оформлення різних документів

протокольні вимоги щодо проведення прийомів, зустрічей, фуршетів

Запитання 3

Вдосконалення діловодства здійснюють відповідно до :

варіанти відповідей

Державних стандартів і основних положень Єдиної державної системи діловодства (ЄДСД)

Державних стандартів

Основних положень Єдиної державної системи діловодства (ЄДСД)

Запитання 4

Реквізити, що наносяться при виготовленні уніфікованої форми чи бланку називаються

варіанти відповідей

Змінними

Постійними

Повними

Запитання 5

Площі, призначені для закріплення документа в технічних засобах зберігання, а також для нанесення спеціальних позначок і зображень називають 

варіанти відповідей

Реквізитами

Параметрами

Береги документа

Запитання 6

Модель побудови форми документа, яка встановлює галузь використання, формати, розміри берегів, вимоги до побудови конструкційної сітки та основні реквізити називається

варіанти відповідей

Формуляр-зразок 

Бланк

Уніфікована форма документу

Запитання 7

Документ, що регламентує прийняття громадян на роботу, переміщення працівників на інші посади, звільнення, надання різних відпусток, заохочення,

накладання стягнень називається ….

варіанти відповідей

Заява про надання чергової відпустки

Наказ по особовому складу

Заява про надання відпустки без збереження заробітної плати

Розпорядження

Запитання 8

Документ, в якому дається оцінка ділових і моральних якостей особи – працівника (учня, студента) називається 

варіанти відповідей

Резюме

Автобіографія

Характеристика

Наказ

Запитання 9

Доручення бувають

варіанти відповідей

Копійовані, офіційні, особисті 

Офіційні, особисті 

Зовнішні, внутрішні

зовнішні, внутрішні, особисті

Запитання 10

Якщо текст заяви стосується одного питання і не супроводжується додатком вона є 

варіанти відповідей

Складною

Умотивованою 

Простою

Запитання 11

Документ у якому підтверджуються дії, що вже відбулися (як правило, одержання грошей або матеріальних цінностей від підприємства чи приватної особи) називається

варіанти відповідей

Розпискою

Дорученням

Заповітом

Пояснювальною запискою

Запитання 12

Службові документи організаційного характеру в яких викладаються настанови, норми або вимог, що регламентують певний порядок якихось дій, поведінку тощо називають

варіанти відповідей

Посадовими інструкціями 

Правилами

Штатним розписом

Наказом

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест