Основи еволюційної філогенії та систематики

Додано: 18 квітня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 53 рази
10 запитань
Запитання 1

Систематика - це наука про:

варіанти відповідей

будову вимерлих організмів

життя сучасних організмів

різноманіття організмів

опрацювання природної системи органічного світу

Запитання 2

 Біологічна номенклатура - це:

варіанти відповідей

об’єднання живих істот у групи на основі аналізу притаманних їм ознак

 система наукових найменувань біологічних об’єктів

розділ систематики

сукупність таксонів

Запитання 3

Принцип ієрархічності, згідно з яким систематичні категорії (таксони) нижчого порядку об’єднують у таксони вищого порядку, виглядає таким чином:

варіанти відповідей

вид – рід – родина – порядок (ряд) – клас – відділ (тип)

вид – порядок (ряд) – клас – відділ (тип) - рід – родина

вид – рід – родина – відділ (тип) - порядок (ряд) – клас

клас – відділ (тип) – рід – родина – порядок (ряд) – вид

Запитання 4

Вид - це:

варіанти відповідей

особини, які подібні за будовою, процесами життєдіяльності, займають певний ареал та пристосовані до його умов.

сукупність особин, які подібні за будовою, процесами життєдіяльності, займають певний ареал, пристосовані до його умов, вільно схрещуються й дають плідне потомство.

сукупність особин, які подібні за будовою, походженням та мають однаковий еволюційний розвиток.

групи організмів, які мешкають на спільній території..

Запитання 5

Перші спроби систематизації організмів і внесок у становлення біологічної систематики як науки здійснив

варіанти відповідей

Ч. Дарвін

Е. Геккель

К. Лінней

Дж. Рей

Запитання 6

Назви таксонів одного рівня за якими рослини й тварини різняться між собою, -це

варіанти відповідей

царство - клас

клас - порядок

порядок - тип

порядок - ряд

рід - вид

Запитання 7

Таксон - це

варіанти відповідей

грошова одиниця

одиниця вимірювання обє'му

систематична одиниця

така порода собак

Запитання 8

Філогенетичне дерево демонструє

варіанти відповідей

наскільки види схожі між собою ззовні

те, наскільки види подібні за хімічним складом

еволюційні зв'язки між організмами

штучну класифікацію живих організмів

Запитання 9

Домени живого

варіанти відповідей

віруси

тварини

гриби

бактерії

археї

рослини

еукаріоти

прокаріоти

Запитання 10

Аналіз рибосомних РНК дав змогу розподілити все біорізноманіття на групи - домени

варіанти відповідей

2

3

4

5

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест