Основи композиції та дизайну. Векторна графіка.

Додано: 17 жовтня 2022
Предмет: Інформатика, 11 клас
Тест виконано: 169 разів
24 запитання
Запитання 1

Колористика - це

варіанти відповідей

Модель конкретизованої класифікації гами світлових кольорів сприйнятних для людини, котра дає можливість класифікувати конкретний колір для подальшої можливості його відтворення.

Наука про колір, що включає знання про природу кольору, основних, складових і додаткових кольорах, основні характеристики кольору, колірних контрастах, змішування кольорів, колориті, колірної гармонії, колірному мовою, колірної гармонії і колірної культури.

Властивість світла викликати певне зорове відчуття у відповідності зі спектральним складом відбиваного або випускається випромінювання.

Запитання 2

Що таке композиція?


варіанти відповідей

Властивість світла викликати певне зорове відчуття у відповідності зі спектральним складом відбиваного або випускається випромінювання.

Об'єднання окремих графічних елементів в єдине ціле. Композиція будується на взаємній супідрядності всіх графічних елементів. Хороша композиція не дозволяє провести якісь додавання або навпаки, щось прибрати, так як це в свою чергу призведе до глибоких змін її характеру.

Модель конкретизованої класифікації гами світлових кольорів сприйнятних для людини, котра дає можливість класифікувати конкретний колір для подальшої можливості його відтворення.

Запитання 3

Який вид графіки представляє зображення як набір геометричних примітивів: крапки, прямі кола, прямокутники, криві лінії, які описуються математичними формулами. 

варіанти відповідей

 Растрова графіка

3D графіка

Фрактальна графіка

 Векторна графіка

Запитання 4

Що таке дизайн?


варіанти відповідей

властивість тіл викликати те чи інше зорове відчуття згідно зі спектральним складом відбитого або випромінюваного ними світла

це творча діяльність, метою якої є визначення певних якостей промислового виробу

природний візерунок на поверхні розрізу деревини, деяких мінералів, рогу, утворений різноманітними шарами матеріалу

новий метод проектування виробів промислового виробництва, упровадження якого повинне забезпечувати високу якість продукції

Запитання 5

Які види композиції ви знаєте?


варіанти відповідей

фронтальна композиція

рельєфна

плоска

об'ємна

глибинно-просторова

Запитання 6

Головні композиційні прийоми

варіанти відповідей

симетрія

асиметрія

контраст

динаміка

статистика

ритм

Запитання 7

Які композиційні прийоми діють на емоції, визначаючи характер сприйняття форми виробу?

варіанти відповідей

динаміка

статистика

ритм

асиметрія

Запитання 8

Властивості художнього образу:

варіанти відповідей

картинність і конкретність

емоційність

стислість і місткість

змістовність

Запитання 9

Вкажіть редактори векторної графіки

варіанти відповідей

 Inkscape

 Adobe Photosop

 LibreOfficeDraw

 Coreldraw

Запитання 10

Вкажіть недоліки векторного зображення:

варіанти відповідей

практично повна неможливість експорту растрового малюнка у векторний

максимальна точність побудованого зображення

 неможливість використання ефектів, які застосовують у растровій графіці

відсутність реалістичності у простих векторних малюнках, реалістичність досягається шляхом застосування різних складних колірних схем

Запитання 11

Дає змогу перетворювати растрові зображення (форматів JPEG, PNG, PSD тощо) на векторні ілюстрації це…

варіанти відповідей

трасування

художні ефекти

деформація

викривлення

Запитання 12

Ідея, образ або предмет, що має власний зміст і одночасно представляє в узагальненій, нерозгорнутій формі деякий інший зміст - це ...

варіанти відповідей

думка

символ

графіка

Запитання 13

Знакові системи

варіанти відповідей

Вербальні (мовні) знакові системи

Ковенціональні знаки

Природні знаки

Іконічні системи

Мовні знакові системи

Функціональні знаки


Запитання 14

Розтягує елемент в усіх напрямках це…

варіанти відповідей

 нахил

 деформація

трансформація

викривлення

Запитання 15

Поступовий перехід між двома або більше кольорами або між відтінками одного кольору це…

варіанти відповідей

градієнт

обведення

 заливка

текстура

Запитання 16

Бренд - це ... 

варіанти відповідей

Переконлива обіцянка якості, обслуговування і цінності на тривалий період, що підтверджується випробуванням продукту, повторними покупками і задоволенням від використання"

Визначається однозначно як зареєстрована і юридично захищена марка або її частина.

Запитання 17

Товарний знак - це ...

варіанти відповідей

Визначається однозначно як зареєстрована і юридично захищена марка або її частина.

Людина мислить знаками, образами, по які поняттями.

Переконлива обіцянка якості, обслуговування і цінності на тривалий період, що підтверджується випробуванням продукту, повторними покупками і задоволенням від використання".

Запитання 18

Торгова марка - це ... 

варіанти відповідей

Iм'я, термін, знак, символ, малюнок або їх поєднання, призначені для ідентифікації товарів або послуг одного продавця або групи продавців і їх відмінності від товарів або послуг конкурентів.

"це переконлива обіцянка якості, обслуговування і цінності на тривалий період, що підтверджується випробуванням продукту, повторними покупками і задоволенням від використання"

Запитання 19

За спеціалізацією в різних галузях комп'ютерна графіка є:

варіанти відповідей

інженерною

соціальною

web-графікою

науковою

комп'ютерною поліграфією

Запитання 20

4 категорії заповнення:

варіанти відповідей

однорідне заповнення одним кольором або штрихуванням

градієнтне

двоколірне заповнення

візерункове

текстурне заповнення

Запитання 21

Основні властивості (параметри) векторного графічного об’єкта:


варіанти відповідей

тип об’єкта

тип, колір і товщина ліній контура об’єкта

стиль і колір заповнення внутрішньої області об’єкта.

яскравість і контрастність

параметри, що визначають розміри і розташування;

Запитання 22

Об'єкт (фігура, яку ви створюєте у Векторному редакторі) має властивості:

варіанти відповідей

місцеположення,

розміри

колір заливки

колір

товщину контуру

колір контуру

Запитання 23

Графічні примітиви - це

варіанти відповідей

прямокутник

квадрат

еліпс

лінія

багатокутник

спіраль

Запитання 24

Об'єкти, зовнішній вигляд яких можна змінювати, переміщуючи одну чи кілька точок (вузлів) - це ...

варіанти відповідей

Фігури схеми

автофігури

Фігури банера

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест