Основи подійно- та об'єктно-орієнтованого програмування

Додано: 22 грудня 2020
Предмет: Інформатика, 8 клас
Тест виконано: 72 рази
42 запитання
Запитання 1

Алгоритм опрацювання даних, записаний спеціальною мовою та призначений для виконання комп'ютером це -

варіанти відповідей

комп'ютерна програма

програма-архіватор

навчальна або контролююча програма

ігрова програма

Запитання 2

Кожна мова програмування має такі складові:

варіанти відповідей

алфавіт

словник

довідник

синтаксис

семантику

Запитання 3

Дані, які потрапляють до програми від певних пристроїв або від іншої програми або з іншого джерела називаються . . .

варіанти відповідей

вхідними (початковими) даними

проміжними

вихідними (результуючими) даними

Запитання 4

Під час виконання програми утворюються і опрацьовуються дані які називаються . . .

варіанти відповідей

вхідними (початковими) даними

проміжними

вихідними (результуючими) даними

Запитання 5

Метою виконання програми є отримання певних даних, які називаються . . .

варіанти відповідей

вхідними (початковими) даними

проміжними

вихідними (результуючими) даними

Запитання 6

Множина символів, з яких можна утворювати слова і речення цієї мови, це . . .

варіанти відповідей

алфавіт

словник

синтаксис

семантика

Запитання 7

Набір слів, які використовуються в цій мові, це . . .

варіанти відповідей

алфавіт

словник

синтаксис

семантика

Запитання 8

Правила складання і запису мовних конструкцій: не словникових слів і речень, це . . .

варіанти відповідей

алфавіт

словник

синтаксис

семантика

Запитання 9

Встановлене однозначне тлумачення мовних конструкцій, правил їх виконання, це . . .

варіанти відповідей

алфавіт

словник

синтаксис

семантика

Запитання 10

Середовище розробки програм складається з:

варіанти відповідей

текстового редактора

форми

компілятора

засобів налагодження програми

дерева об'єктів

довідкової системи

Запитання 11

Об'єкт на якому можна розмістити різні компоненти: кнопка, текстове поле, напис та ін. (елементи керування) називається

варіанти відповідей

інспектором об'єктів

формою

програмою

деревом об'єктів

Запитання 12

Для збереження проекту в Delphi 7, слід виконати:

варіанти відповідей

Файл -- Зберегти

Файл -- Зберегти як

Файл -- Зберегти проект як

Файл -- Зберегти все

Запитання 13

Сreate - ...

варіанти відповідей

створення форми

закривання форми

видалення форми

Запитання 14

MouseMove - ...

варіанти відповідей

натиснення будь-якої клавіші на клавіатурі

вибір будь-якої точки об"єкта

переміщення вказівника по вікні

Запитання 15

Close - ...

варіанти відповідей

закриття форми

створення форми

переміщення форми

Запитання 16

KeyPres - ...

варіанти відповідей

переміщення вказівника миші по вікні

створення форми

натиснення будь-якої клавіші на клавіатурі

Запитання 17

Click - ...

варіанти відповідей

закривання форми

вибір будь-якої точки об"єкта

створення форми

Запитання 18

Font - ...

варіанти відповідей

її значення визначає значення властивостей шрифту

її значення визначає, чи видимий даний об"єкт у вікні

її значення визначає, чи доступний об"єкт для операцій над ним

Запитання 19

Visible - ...

варіанти відповідей

її значення визначає, чи видимий даний об"єкт у вікні

її значення визначає, чи доступний об"єкт для операцій над ним

її значення визначає значення властивостей шрифту

Запитання 20

Enabled - ...

варіанти відповідей

її значення визначає, чи видимий даний об"єкт у вікні

її значення визначає, чи доступний об"єкт для операцій над ним

її значення визначає значення властивостей шрифту

Запитання 21

Значення властивостей форми "висота вікна" -

варіанти відповідей

Caption

Height

Width

Top

Запитання 22

Форма - ...

варіанти відповідей

об"єкт, на якому можна розмістити різні компоненти

об"єкт, у якому можна переглядати різні компоненти

об"єкт, на якому розміщуються різні фрагменти програми

Запитання 23

Мова програмування - ...

варіанти відповідей

мови програмування є прикладами штучних мов

множина символів, з яких можна утворювати слова і речення

використовують для запису алгоритмів, призначених для виконання комп"ютером

Запитання 24

Комп"ютерна програма-...

варіанти відповідей

дані, які потрапляють від певних пристроїв

алгоритм опрацювання даних, записаний спеціальною мовою

є отримання певних даних, з метою виконання програми

Запитання 25

Lazarus — це...варіанти відповідей

 Графічний редактор

Програма для створення відеофайлів  

Текстовий процесор 

 Візуальне середовище програмування  

Електронна таблиця

Запитання 26

Якою цифрою на рисунку позначено місце, де пишемо код програми?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 27

Знайди рядок без помилок


 

варіанти відповідей

 Form1/Color = CLRed;

 Form1_Color := colorRed; 

 Form1.Color := ClRed;

 Form1.Color = colorRed;

Запитання 28

Якою цифрою на рисунку позначено форму?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 29

Компоненту Напис відповідає піктограма:

варіанти відповідей
Запитання 30

Оберіть компонент, який є кнопкою

варіанти відповідей

  Label1  

 TObject  

Button1  

 Edit1

Запитання 31

Компоненту Кнопка відповідає піктограма:

варіанти відповідей
Запитання 32

Який оператор реалізує збільшення ширини напису на 50 пікселів? 


 

варіанти відповідей


 Label1.Width := 50; 

 Label1.Width := Label1.Width + 50;   

  Label1.Height := Label1.Height + 50;   

  Label1.Height:= 50;

Запитання 33

Використовуючи яку властивість можна змінити шрифт, розмір, колір тексту?


варіанти відповідей

 Font  

  Caption

  Color

  Cursor

Запитання 34

Яка властивість відповідає за зміну заголовка форми:


 

варіанти відповідей

 Caption

 Label  

 Font

Size

Запитання 35

Виберіть команду, яка встановить ширину форми


варіанти відповідей

Form1.Left:=Form1.Left+300;

Form1.Color:=clGreen;

Form1.Width:=300;

Form1.Caption:='Привіт світ!';

Запитання 36

Що відбудеться після виконання наступного коду?

Form1.Left:=Form1.Left+10;

варіанти відповідей

Форма зміститься вгору і вліво

Форма зміститься вправо

Форма зміститься вліво

Код на зразку містить помилку

Запитання 37

Виберіть команди, які змінять колір кнопки та змістять кнопку вліво

варіанти відповідей

Button.Left:=Button1.Left-300;


Form1.Color:=clGreen;


Form1.Width:=300;


Button1.Color:=clRed;

Запитання 38

Яка команда виведе на екран вікно повідомлень?

варіанти відповідей

Form1.Caption:='Ми вивчаємо Object Pascal';

Button1.Caption:='Ми вивчаємо Object Pascal';

ShowMessage('Ми вивчаємо Object Pascal');

Label1.Caption:='Ми вивчаємо Object Pascal';

Запитання 39

Що відбудеться після виконання наступного коду?

Label1.Font.Color:=clYellow;

варіанти відповідей

Фон кнопки стане жовтим


Фон напису стане жовтим

Текст на кнопці стане жовтим


Текст напису стане жовтим

Запитання 40

В результаті виконання якої команди, відстань від кнопки до верхньої межі форми збільшиться?варіанти відповідей

Button1.Left:=Button1.Left+300;

Label1.Left:=Label1.Left+300;

Label1.Top:=Label1.Top+300;

Button1.Top=Button1.Top+300;

Запитання 41

Виберіть команду, яка змінить заголовок кнопки.

варіанти відповідей

Label1.Caption:='Кнопки!';

Form1.Caption:='Кнопки!';

Button1.Color:=clGreen;

Button1.Caption:='Кнопки!';

Запитання 42

Кожна команда процедури має закінчуватися...

варіанти відповідей

 крапкою з комою 

комою

 двокрапкою 

крапкою

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест