22 червня о 18:00Вебінар: Telegram для навчання: практичні кейси зі створення вчителем каналу та бота

Основи селекції

Додано: 8 березня
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 82 рази
36 запитань
Запитання 1

Наука про теоретичні основи і методи створення та поліпшення існуючих сортів рослин, порід тварин - це

варіанти відповідей

Генетика

мікробіологія

селекція

палеонтологія

Запитання 2

сукупність промислових методів, які

застосовують для виробництва різних речовин із використанням

живих організмів, біологічних процесів чи явищ:


варіанти відповідей

нанотехнологія

біоіндикація

біотехнологія

селекція

Запитання 3

Процес одержання гібридів, який грунтується на об′єднанні генетичного матеріалу організмів, називається:

варіанти відповідей

трансдукція

кон'югація

гібридизація

гібридукція

Запитання 4

Як називається явище, за якого перше покоління гібридів, одержаних у результаті неспорідненого схрещування, має підвищені життєздатність і продуктивність порівняно з батьківськими організмами:

варіанти відповідей

епістаз

експресія

гетерозис

полімерія

Запитання 5

При якому видові гібридизації спостерігається явище гетерозису

варіанти відповідей

міживидовому

інбридингу

аутбридингу

не спостерігається

Запитання 6

Скупність тварин одного виду (популяції) із певними спадковими особливостями: продуктивністю, морфологічними і фізіологічними ознаками, виведених людиною у результаті штучного добору:

варіанти відповідей

Штам

Сорт

Порода

Вид

Запитання 7

Зазначте особини, які вважаються неспорідненими

варіанти відповідей

що не мають спільних предків протягом 2-х поколінь

що не мають спільних предків протягом 3-х поколінь

що не мають спільних предків протягом 6-ти поколінь

що не мають спільних предків протягом 4-х поколінь

Запитання 8

Як називаються клітини, що зображені

варіанти відповідей

круглі

статеві

стовбурові

штамові

Запитання 9

Назвіть метод селекції, в результаті якого створений мул (гібрид самки коня і самця віслюка)

варіанти відповідей

віддалена гібридизація

інбридинг

метод визначення якостей плідників за властивостями нащадків

Запитання 10

Головна особливість гетерозису:

варіанти відповідей

найвища ефективність тільки у першому поколінні

ріст протягом усього вегетаційного періоду

зниження ризику дії несприятливих факторів

Запитання 11

На відміну селекції рослин у селекції тварин використовують лише

варіанти відповідей

статеве розмноження

нестатеве розмноження

вегетативне розмноження

щеплення

Запитання 12

Класичними методами селекції є:

варіанти відповідей

природний добір

штучний добір

гібридизація

клонування

Запитання 13

Дигібридне схрещування-це

варіанти відповідей

Схрещування особин які відрізняються різними станами 3 ознак

Схрещування особин які відрізняються різними станами однієї ознаки 

Схрещування особин які відрізняються різними станами двох ознак

Запитання 14

До яких наслідків може призводити споріднене схрещування?

варіанти відповідей

 поява нащадків з вадами

підвищується гетерозиготність

посилення нащадків

Запитання 15

Аналізуюче схрещування це-..

варіанти відповідей

схрещування двох дигетерозигот

схрещування герерозигот, внаслідок якого уфенотипі проявляється проміжна ознака

схрещування особини, що має невідомий генотип, з особиною, гомозиготною за рецесивними алелями всіх досліджуваних генів

Запитання 16

Сукупність особин одного виду мікроорганізмів з певними спадковими ознаками створений людиною внаслідок штучного добору називається ...

варіанти відповідей

порода

популяція

штам

Запитання 17

При індивідуальному доборі враховується:

варіанти відповідей

якими були батьківські особи рослин або тварин;

не враховуються ознаки батьків;

враховуються лише корисні ознаки

враховуються летальні гени

Запитання 18

Класичний приклад масового добору є:

варіанти відповідей

відбір насіння огірків, які стійкі до збудників різних хвороб

відбір насіння помідорів за якісними ознаками

відбір цуценят залежно від родоводу їх батьків

відбір зерна пшениці після збору врожаю

Запитання 19

Селекція забезпечує:


варіанти відповідей

підвищення врожаю, збільшення різноманітності добрив

підвищення врожаю, зростання якості продуктів

підвищення врожаю, впровадження інтенсивних технологій

Запитання 20

Нині селекція може стати основою реалізації багатьох глобальних цілей сталого розвитку. Це передусім

варіанти відповідей

інновації і інфраструктури

мир і справедливість

подолання бідності й розв’язування проблем голоду.

Запитання 21

Добір за генотипом - це

варіанти відповідей

Масовий

Індивідуальний

Несвідомий

Стихійний

Запитання 22

Галузями селекції є

варіанти відповідей

трансфігурація, явлення,трансляція

будівництво, консервації, руйнування ДНК

рослинництво, тваринництво , мікроорганізми

Запитання 23

Підсумком процесу селекції для рослин є:

варіанти відповідей

штами

породи

сорти

Запитання 24

Розгляньте зображення та встановіть які особливості порід тварин, що зображені тут:

варіанти відповідей

1. Обидві тварин належать до м'ясної групи порід.

2. Обидві тварини належать до молочної групи порід.

3. Тварина а - м'ясна порода, б - молочна порода.

4. Тварина а - молочна порода, б - м'ясна порода.

Запитання 25

Перевірка сортів чи порід на відповідність умовам кліматичних зон, де планують їхнє використання називають ...

варіанти відповідей

районуванням

сортуванням

пристосуванням

Запитання 26

Інбридинг — це: 


варіанти відповідей

 споріднене схрещування 

віддалене схрещування 

  створення чистих ліній

неспоріднене схрещування 

Запитання 27

До яких наслідків може призводити споріднене схрещування?

варіанти відповідей

ослаблення нащадків

виродження нащадків

посилення нащадків

поява нащадків з вадами

підвищується гетерозиготність

поява сильних нащадків

Запитання 28

Укажіть назву методу, який НЕ використовують у селекції рослин:

варіанти відповідей

генної інженерії

близнюковий

штучного добору

клітинної інженерії

Запитання 29

Вкажіть, як називають попуцяцію тварин у межах певного виду, штучно створену людиною

варіанти відповідей

порода

сорт

вид

штам

Запитання 30

Установити відповідність

1.Зернові 2.Баштанні 3.Лікарські 4.Тонізуючи культури

а)блекота,дурман,конвалія

б)чай,кола,кава

в)ячмінь,жито,просо

г)кавуни,дині,гарбузи

варіанти відповідей

1в,2г,3а,4б

1а,2в,3г,4б

1б,2а,3в,4г

1г,2б,3в,4а

Запитання 31

Зазначте, яке угруповання організмів у природі відповідає породі тварин чи сорту рослин:

варіанти відповідей

вид

зграя

родина

популяція

Запитання 32

Організм чи клітина , отримувані внаслідок схрещування

варіанти відповідей

поліпептиди

гібриди

редуценти

Запитання 33

Явище, за якого перше покоління гібридів отриманих у результаті неспорідненго схрещування має підвищену життєздатність. продуктивність. ріст і стійкість проти захворювань - це:

варіанти відповідей

інбридинг

гетерозис

гібридизація

Запитання 34

Сховища, де зберігається генетичний матеріал, який можна використати для отримання життєздатних рослин чи тварин називається -

варіанти відповідей

генний банк

зберігальний банк

зерносховище

музей генів

Запитання 35

До зернових культур відносяться

варіанти відповідей

рис,просо,жито

бавовник,коноплі,джут

лаванда,м'ята,троянда

соняшник,олива,ріпак

Запитання 36

До якої групи культурних рослин відносять кавун:

варіанти відповідей

Плодові

Овочеві

Баштанні

Цукрові

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест