Основи технічного редагування та оформлення тексту

Додано: 11 лютого 2020
Предмет: , 11 клас
Тест виконано: 17 разів
10 запитань
Запитання 1

Стиль друку

варіанти відповідей

містить інформацію про друк поточного документа;

містить установки друку для всіх документів;

містить інформацію про параметри друкування документів;

містить інформацію про друк попереднього документа.

Запитання 2

Гарнітура це

варіанти відповідей

набір символів одного алфавіту;

набір символів визначеного розміру і накреслення;

набір символів одного вигляду всіх розмірів, насиченості та накреслення;

набір символів однакового накреслення.

Запитання 3

Які типи шрифтів використовуються при підготовці видання на ПК:

варіанти відповідей

растрові;

векторні;

точкові;

рублені.

Запитання 4

Кольороподіл -

варіанти відповідей

містить інформацію про друк поточного документа;

містить установки друку для всіх документів;

містить інформацію про параметри друкування документів;

містить інформацію про нахил друкування документа.

Запитання 5

Оберіть характеристики шрифтів

варіанти відповідей

гарнітура, нахил, насиченість;

кольоровість, ширина, розмір;

чіткість, насиченість, розмір;

ширина, нахил, гарнітура.

Запитання 6

Редагування тексту це

варіанти відповідей

зміна змісту тексту;

зміна зовнішнього вигляду тексту;

видалення помилок в тексті;

процес переміщення по тексту.

Запитання 7

Форматування тексту це

варіанти відповідей

зміна змісту тексту;

зміна накреслення тексту;

внесення змін у зовнішній вигляд тексту за рахунок зміни значень властивостей текстових об'єктів документа;

зміна окремих символів та абзаців в тексті.

Запитання 8

Комп'ютерна публікація це -

варіанти відповідей

документи що розповсюджуються на флешах;

 текстові заготовки на вибрані теми.

процес компонування текстових і графічних об’єктів для створення сторінок видання відповідно до принципів дизайну на технічних вимог

це надрукована, видана єдина за формою і змістом робота.

(видання твору або оприлюднений твір).

Запитання 9

Комп'ютерна верстка це

варіанти відповідей

видання твору або оприлюднений твір;

поєднання персонального комп'ютера та спеціального програмного забезпечення для створення макету для друку в типографії або на принтері;

це процес компонування текстових і графічних об'єктів;

тип комплектування ілюстрацій.

Запитання 10

Макетування це -

варіанти відповідей

галузь техніки, сукупність технічнихї засобів для множинного репродукування текстового матеріалу й графічних зображень;

сукупність технічних засобів для множинного репродукування текстового матеріалу;

процес створення документу для поліграфії;

процес взаємного компонування елементів макету.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест