1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Основи теорії інформації: поняття інформації, одиниці виміру двікового коду

Додано: 19 січня
Предмет: Інформатика, 10 клас
13 запитань
Запитання 1

Інформатика складається з трьох взаємопов'язаних частин:

варіанти відповідей

галузь народного господарства

фундаментальна наука

прикладна дисципліна

інформаційна безопасність

комп'ютерна грамотність

Запитання 2

Що таке інформація

варіанти відповідей

повідомлення, данні, факти, докази, знання про будь - що, будь - які події 

роз'яснення, виклад, набір відомостей

відомості про обєкти і явища навколішнього світу

навколішній світ

правила та закони суспільства

Запитання 3

Класифікація інформації по напрямках:

варіанти відповідей

за можливістю сприйняття

за суспільним значенням

за формою подання

знаходження інформації по відношенню до людини

за змістовним наповненням

Запитання 4

До якого напрямку класифікації відноситься наступна группа інформації:

- текстова інформація

- графічна інформація

-звукова інформація

варіанти відповідей

класифікація за формою подання інформації

класифікація за сусупільним значенням інформації

класифікація за можливістю сприйняття інформації

Запитання 5

До якого напрямку класифікації відноситься наступна группа інформації:

- наукова

- естетична

- суспільно-політична

- науково-популярна

варіанти відповідей

класифікація за сусупільним значенням інформації

класифікація за формою подання інформації

класифікація за можливістю сприйняття інформації

Запитання 6

Оберіть визначення коду:

варіанти відповідей

система умовних знаків для представлення інформації

подання інформації у певному вигляді

набір умовних знаків (позначень) для запису, передачі, зберігання, обробки деяких заздалегідь визначених понять

процес перетворення інформації з однієї форми подання в іншу

Запитання 7

Що собою являє процес кодування?

варіанти відповідей

подання повідомлень у певному вигляді за допомогою деякої послідовності знаків

процес зображення повідомлень в умовно стандартній формі

процес перетворення інформації з однієї форми подання в іншу

правило відображення одного набору знаків в інший набір

набір умовних знаків для обробки повідомлень

Запитання 8

 Кодування повідомлень з використанням сигналів лише двох видів називають .....

варіанти відповідей

кодом повідомлення

двійковим кодуванням

комп’ютерним кодуванням

двійковим алфавітом

Запитання 9

1 біт інформації це –

варіанти відповідей

0 та 1

мінімальна одиниця вимірювання інформації в комп'ютерних системах

найменша одиниця пам'яті комп'ютера

Запитання 10

Найменшою одиницею пам'яті комп'ютера є..

варіанти відповідей

Байт

Біт

Кбайт

Кбіт

Запитання 11

Довжина двійкового коду повідомлення дорівнює....

варіанти відповідей

кількості байтів у двійковому коді цього повідомлення

кількості бітів у двійковому коді цього повідомлення

кількості символів у двійковому коді цього повідомлення

Запитання 12

 Визначте довжину двійкового коду повідомлення: "Зараз я сдаю тест по інформатиці" в системі кодування KOI8-U

варіанти відповідей

32 байта

32 біта

27 байт

Запитання 13

Скільки знаків може бути закодовано 32 байтами?

варіанти відповідей

32

4

8

16

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест