Основні загальні властивості живих систем.

Тест виконано: 14 разів
12 запитань
Запитання 1

Зазначте органели, спільні для клітин прокаріотів та еукаріотів

варіанти відповідей

мітохондрії

   ендоплазматична сітка


   рибосоми


   ядро

Запитання 2

Хто є основоположником науки про віруси?

варіанти відповідей

В.І.Вернадський


  І.І.Мечников


  Д.Й.Івановський


  Ч.Р.Дарвін

Запитання 3

Найвищою систематичною категорією є:

варіанти відповідей

вид

родина

царство

рід

Запитання 4

Клітинні організми - це:

варіанти відповідей

пріони

бактерії

віруси

віроїди

Запитання 5

Рослинний організм відрізняється від тваринного

варіанти відповідей

наявністю клітинної стінки


відсутністю ядра в клітині


здатністю до гетеротрофного живлення


здатністю більшості представників до активного руху в просторі

Запитання 6

Статевий процес у прокаріотів може протікати у формі

варіанти відповідей

кросинговеру


кон'югації


  брунькування


множинний поділ

Запитання 7

Основними ознаками тварин є:

варіанти відповідей

живляться гетеротрофно


наявність ембріонального розвитку


  здатні до активного руху


  оболонки клітин містять хітин


  клітини мають вакуолі


здатні до фотосинтезу


відсутність твердої клітинної оболонки у клітинах

Запитання 8

Оберіть три організми, клітини яких запасають глікоген

варіанти відповідей
Запитання 9

Організми, яким властивий автотрофний спосіб живлення:

варіанти відповідей

Бурі водорості

  

Білий гриб


Амеба звичайна


Хвощ польовий


Ціанобактерії


шипшина

Запитання 10

У чому проявляється подібність процесів життєдіяльності грибів і тварин?


варіанти відповідей

 всмоктують мінеральні речовини поверхнею гіф

 

ведуть нерухомий спосіб життя і розселяються за допомогою спор


 живляться готовими органічними речовинами 


ростуть протягом усього життя

Запитання 11

Еукаріоти відрізняються від прокаріотів тим, що: 

варіанти відповідей

їхні клітини містять рибосоми


вони є виключно аеробними організмами


їхні клітини мають зовнішню мембрану


містять ядро

Запитання 12

Встановіть відповідність між одноклітинним організмом та групою живих організмів, до якої він відноситься.

а) хлорела

б) туберкульозна паличка

в) амеба протей

г) інфузорія-туфелька

д) дріжджі

е) стрептококи

є) хламідомонада

варіанти відповідей

Бактерії - б, в

Рослини - а, є

Тварини - е, г

Гриби - д

Бактерії - в, д

Рослини - а, є

Тварини - б, г

Гриби - е

Бактерії - б, е

Рослини - а, є

Тварини - в, г

Гриби - д

Бактерії - а, б

Рослини - в

Тварини - г, д

Гриби - е, є


Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест