22 червня о 18:00Вебінар: Telegram для навчання: практичні кейси зі створення вчителем каналу та бота

Основні методи екологічних досліджень та їх класифікація.

Додано: 2 лютого
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 2 рази
17 запитань
Запитання 1

До основних галузей екології належать:

варіанти відповідей

Аутекологія

Синекологія

Паразитологія

Фітоценологія

Демекологія

Запитання 2

Оберіть екологічні дисципліни, які виникли внаслідок взаємодії екології з іншими науками

варіанти відповідей

Соціальна екологія

Хімічна екологія

Фізична екологія

Фізеологічна екологія

Геоекологія

Запитання 3

Що вивчає демекологія?

варіанти відповідей

Досліджує формування, функціонування, саморегуляцію та розвиток надвдидових біосистем – екосистем

Досліджує закономірності формування та функціонування популяцій різних груп організмів

Досліджує функціонування біосфери як єдиної глобальної екосистеми

Запитання 4

Що таке раціональне природокористування?

варіанти відповідей

Використання природних ресурсів повно і ефективно: максимальне використання відновних ресурсів, відходів виробництва (безвідходне виробництво) тощо

Максимальна кількість природних ресурсів що використовується за рік

 Заміна пластикової продукції на екологічно чисту, що не шкодить довколишньому середовищу 

Запитання 5

Що вивчає геоекологія? 

варіанти відповідей

Влив радіаційного опромінювання на окремі організми та їхні угрупування

Просторове різноманіття та елементи ландшафтів

Наслідки впливу на навколишнє середовище різних хімічних сполук

Склад, будову, властивості , процеси фізичних і геохімічних оболонок Землі

Запитання 6

Оберіть завдання сучасної екології

варіанти відповідей

Встановлення закономірностей взаємозв’язків між організмами. Розроблення методів визначення екологічного стану природних і штучних екосистем

Вивчення процесу взаємодії суспільства з природою, розміщення виробництва, розселення населення

Розроблення методів управління спадковістю та мінливістю з метою отримання необхідних людству форм організмів

Запитання 7

Оберіть види екологічного моніторінгу

варіанти відповідей

Локальний

Державний

Біосферний

Глобальний

Запитання 8

На чому ґрунтується метод екологічного моніторингу?

варіанти відповідей

На можливості визначити стан і властивості екосистем за видовим складом і співвідношенням між собою певних груп видів

На постійних комплексних спостереженнях за перебігом певних процесів в окремих популяціях, екосистемах, біосфери в цілому

На дослідженнях та демонстраціях структур, функцій, процесів за допомогою їхньої спрощеної імітації

Запитання 9

Прикладами індикаторних видів організму є:

варіанти відповідей

Хвощ польовий

Солонець трав’янистий

Шипшина

Бодяк справжній

Яблуня 

Запитання 10

На чому ґрунтується метод екологічної індикації?

варіанти відповідей

На можливості визначити стан і властивості екосистем за видовим складом і співвідношенням між собою певних груп видів

На постійних комплексних спостереженнях за перебігом певних процесів в окремих популяціях, екосистемах, біосфери в цілому

На дослідженнях та демонстраціях структур, функцій, процесів за допомогою їхньої спрощеної імітації

Запитання 11

Що таке місцеіснування виду?

варіанти відповідей

Частина простору в біогеоценозах, населена популяціями даного виду, яка забезпечує їх потрібними ресурсами та умовами існування

Місце існування різних видів на одній території

Взаємодія популяцій на різних територіях

Запитання 12

Що належить до видів біотичних факторів?

варіанти відповідей

Паразитизм

Хижацтво

Мутуалістичні

Антропічні 

Техногенні

Запитання 13

Що належить до видів абіотичних факторів?

варіанти відповідей

Освітленість

Мутуалізм

Конкуренція

Тиск

Тип ґрунту

Запитання 14

До ресурсів середовища мешкання належать:

варіанти відповідей

Їжа

Температура

Солоність води

Вміст хімічних елементів і вологи в ґрунті 

Запитання 15

Відносно постійна мінливість екологічних факторів це –

варіанти відповідей

Фактори, які існують протягом тривалих історичних періодів розвитку біосфери

Температура, вологість повітря, освітленість

Зміна екологічних факторів, які залежать від пори року та часу доби

Запитання 16

До яких змін організми краще адаптуються?

варіанти відповідей

Періодичних

Неперіодичних

Спрямованих протягом значних історичних проміжків часу

Запитання 17

До неперіодичних змін відносяться?

варіанти відповідей

Землетруси

Положення Місяця відносно Землі

Виверження вулканів

Зміни клімату Землі

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест