2 червня о 18:00Вебінар: Як розвивати дослідницьку компетентність учнів: створюємо прилади для шкільної лабораторії власними силами

Основні поняття інформитики

Додано: 11 вересня 2020
Предмет: Інформатика
20 запитань
Запитання 1

Якого походження слово "інформація"?

варіанти відповідей

Англійського

Французького

Німецького

Латинського

Запитання 2

Інформаційні процеси це -

варіанти відповідей

Подання інформації

Пересилання інформації

Зберігання інформації

Перетворення інформації

Усе вищеназване

Запитання 3

Природним носієм інформації виступає:

варіанти відповідей

Книга

Диск

Флешка

Нейрони головного мозку

Газета

Запитання 4

Набір відомостей про об'єкти, явища і процеси навколишнього світу

варіанти відповідей

Інформатика

Кібернетика

Інформація

Інформаційний процес

Інформаційна система

Запитання 5

Матеріальні об’єкти, які генерують інформацію про матеріальні об’єкти, ідеї (думки, переконання, тощо) та події.

варіанти відповідей

Джерело інформації

Споживач інформації

Повідомлення

Знання

Запитання 6

До характерних рис інформації належать:

варіанти відповідей

Інформація — це нематеріальна субстанція, але передається вона в вигляді повідомлень за допомогою матеріальних носіїв 

Зміст інформації не залежить від носія, яким вона передається

Зміст інформації залежить не тільки від набору знаків та сигналів, за допомогою яких вона передається, але залежить від їх взаємного розташування

Споживачами інформації можуть лише об’єкти, які наділені засобами сприйняття повідомлень.

Якщо з однієї точки простору інформація передасться в іншу, то в початковій точці вона не зникає. 

 Інформація є достовірною, якщо вона відображає істинний стан справ. 

Запитання 7

Сукупність взаємопов'язанаих елементів,яка призначена для реалізації інформаційних процесів це

варіанти відповідей

комп'ютерна мережа

інформаційна система

база даних

накопичення знань

Запитання 8

До характерних властивостей інформації належать:

варіанти відповідей

Об'єктивність.

Достовірність. 

Повнота.

Корисність.

Тактовність

Виваженість

Запитання 9

Коли сформувалася інформатика як наука?

варіанти відповідей

1950 р.

1960 р.

1966 р.

1980 р.

1985 р.

Запитання 10

На основі якої науки виникла інформатика

варіанти відповідей

фізика

математика

кібернетика

генетика

Запитання 11

Якого походження слово інформатика?

варіанти відповідей

Латинського

Французького

Англійського

Італійського

Запитання 12

Інформатика - це .....

варіанти відповідей

наука про комп'ютери

 наука про інформацію та інформаційні процеси

наука про інформацію та інформаційну систему

 предмет про інформацію та інформаційні процеси

Запитання 13

Як називається пристрій, який перетворює звукові сигнали в електричні і навпаки

варіанти відповідей

модем

телетайп

факс

телефон

монітор

Запитання 14

Як називається пристрій, який перетворює цифрові сигнали в аналогові на виході компютера та навпаки

варіанти відповідей

модем

телефон

телетайп

факс

Запитання 15

Найменшою мірою інформації є :

варіанти відповідей

біт

байт

Кбайт

Мбайт

Запитання 16

Який об"єм інформації містить слово "алгоритм" :

варіанти відповідей

8 біт

8 байт

8 Кбайт

20 байт

8 Мбайт

Запитання 17

1 Гігабайт це -

варіанти відповідей

1024 Кбайти

1000 Кбайт

1024 Мбайт

1000 Тбайт

Запитання 18

Першими носіями інформації на Землі були

варіанти відповідей

молекули

ДНК

бактерії

віруси

грибки

Запитання 19

Інформаційне суспільство

варіанти відповідей

головні продукти виробництва в ньому інформація і знання

збільшується виробництво засобів існування

збільшується кількість населення, що володіє інформацією

збільшується якість товарів

Запитання 20

Назвіть етапи розвитку інформаційного суспільства

варіанти відповідей

писемність

книгодрукування

збільшення кількості писепних джерел інформації

засоби зв’язку 

збільшення кількості осіб, що здатні сприймати інформацію

збільшення кількості інформації на душу населення

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест