Основні шляхи антропічного забруднення грунтів, їхні наслідки. Необхідність охорони грунтів.

Додано: 17 березня 2020
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 3163 рази
12 запитань
Запитання 1

Визначте, що належить до хімічних забруднювачів грунтів

варіанти відповідей

масове розмноження хвороботвориних бактерій

пестициди

будівельні матеріали

бите скло

Запитання 2

Визначте, що належить до хімічних забруднювачів грунтів

варіанти відповідей

масове розмноження хвороботвориних бактерій

пестициди

будівельні матеріали

бите скло

Запитання 3

Визначте причину деградації грунтів

варіанти відповідей

дотримання сівозміни

внесення органічних добрив

внесення мінеральних добрив

неправильне землекористування

Запитання 4

Визначте до якого виду забруднення відносять потрапляння й накопичення в ґрунті металів у концентраціях, що є вищими від фонових

варіанти відповідей

біологічне забруднення

хімічне забруднення

фізичне забруднення

механічне забруднення

Запитання 5

Визначте, який метод знезараження грунтів полягає в тому, що рослинне коріння всмоктує пестициди й розкладає шкідливі речовини

варіанти відповідей

дотримання сівозмін

формування культурного агроландшафту

фіторемедіація

органічне (біологічне) землеробство

Запитання 6

Визначте, що називають ерозією грунтів

варіанти відповідей

зменшення кількості корисних бактерій (наприклад, бульбочкових

бактерій або актиноміцетів)

потрапляння й накопичення в ґрунті радіонуклідів

процес накопичення в ґрунтах легкорозчинних солей

руйнування і знесення верхніх, найбільш родючих горизонтів ґрунту під дією вітру, потоків води, перевипасання, зрошення, оранки

Запитання 7

Визначте до якої екологічної проблеми належить процес накопичення в ґрунтах легкорозчинних солей

варіанти відповідей

радіоактивне забруднення

засолення

ерозія грунтів

забруднення важкими металами

Запитання 8

Визначте до якої екологічної проблеми належить процес накопичення в ґрунтах легкорозчинних солей

варіанти відповідей

радіоактивне забруднення

засолення

ерозія грунтів

забруднення важкими металами

Запитання 9

Визначте, в чому полягає суть впровадження органічного (біологічного) землеробства

варіанти відповідей

землеробство без застосування отрутохімікатів і неякісних мінеральних добрив

скорочення повторного обробітку ґрунту, перехід на безплужний обробіток

сезонне чергування різних рослинних культур

використання сидератів

Запитання 10

Визначте, в чому полягає суть впровадження органічного (біологічного) землеробства

варіанти відповідей

землеробство без застосування отрутохімікатів і неякісних мінеральних добрив

скорочення повторного обробітку ґрунту, перехід на безплужний обробіток

сезонне чергування різних рослинних культур

використання сидератів

Запитання 11

Визначте, що є прикладом меанічного забруднення

варіанти відповідей

забруднення важкими металами

забруднення бактеріями

забруднення сміттям

забруднення пестицидами

Запитання 12

Визначте, що є прикладом біологічного забруднення

варіанти відповідей

надмірна кількість мінеральних добрив

масове розмноження хвороботворних бактерій, збудників мікозів, личинок комах-шкідників

накопичення радіоактивних відходів

накопичення побутового сміття

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест