Основні задачі на побудову

Додано: 13 квітня 2022
Предмет: Геометрія, 7 клас
Тест виконано: 27 разів
12 запитань
Запитання 1

 Вказати правильну послідовність кроків при побудові циркулем і лінійкою бісектриси кута А.

А) Позначаємо точки В і С перетину кола із сторонами кута.

Б) Проводимо промінь АD.

В) Проводимо коло довільного радіуса з центром в точці А.

Г) Проводимо два кола з центрами в точках В і С однаковим радіусом.

Д) Позначаємо точку перетину кіл D.

варіанти відповідей

Г Д В А Б

 В А Г Д Б

В Г Д А Б 

Б В Г А Д

Запитання 2

Які інструменти використовують в задачах на побудову (декілька варіантів)?

варіанти відповідей

косинець 

транспортир

лінійка з поділками

лінійка без поділок

циркуль

Запитання 3

На якому з рисунків зображено основні етапи побудови перпендикуляра до прямої через точку, що не лежить на даній прямій?

варіанти відповідей
Запитання 4

На якому з рисунків зображено основні етапи побудови бісектриси даного кута?

варіанти відповідей
Запитання 5

Чи можна за такою умовою виконати побудову:" Є відрізок АВ. За допомогою косинця і лінійки поділити його навпіл"?

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 6

Вказати правильні дії при поділі відрізка АВ навпіл циркулем та лінійкою.(декілька варіантів)

варіанти відповідей

виміряти довжину відрізка АВ

провести два кола з центрами в точках А та В однаковим радіусом, меншим за половину АВ

провести два кола з центрами в точках А та В однаковим радіусом, більшим за половину АВ

провести два кола з центрами в точках А та В різних радіусів

точки перетину і позначити С і D

провести два кола з центрами в точках С і однаковим радіусом

сполучити за допомогою лінійки точки С і D

перетин СD і АВ - точка О - середина відрізка

Запитання 7

Визначне зайву дію у поділі відрізка АВ навпіл:

варіанти відповідей

Проводимо пряму CD, яка перетинає АВ в точці О

Будуємо коло з центром у точці А і радіусом АВ та коло з центром у точці В і радіусом АВ

Проводимо відрізок АD

Позначаємо точки С та D — точки перети­ну цих кіл

Запитання 8

Визначне зайву дію при побудові бісектриси даного кута:

варіанти відповідей

Позначити точки перетину кола зі сторонами кута

На сторонах заданого кута обрати дві довільні точки

Розглянути трикутник, вершинами якого буде вершина заданого кута й одержані точки

Провести коло довільного радіуса з центром у вершині заданого кута

Запитання 9

До основних геометричних побудов відносять: (декілька правильних)

варіанти відповідей

Побудова перпендикулярних прямих

Побудова середини відрізка

Побудова медіани трикутника

Побудова кола із заданим центром

Запитання 10

На якому з рисунків зображено основні етапи побудови перпендикуляра до прямої через точку, що лежить на даній прямій?

варіанти відповідей
Запитання 11

Побудова перпендикулярних прямих зображена на рисунку

варіанти відповідей
Запитання 12

Побудова бісетриси кута відображена на рисунку

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест