Основні задачі на побудову

Додано: 27 квітня 2021
Предмет: Геометрія, 7 клас
Тест виконано: 388 разів
10 запитань
Запитання 1

 Вказати правильну послідовність кроків при побудові циркулем і лінійкою бісектриси кута А.

А) Позначаємо точки В і С перетину кола із сторонами кута.

Б) Проводимо промінь АD.

В) Проводимо коло довільного радіуса з центром в точці А.

Г) Проводимо два кола з центрами в точках В і С однаковим радіусом.

Д) Позначаємо точку перетину кіл D.

варіанти відповідей

Г Д В А Б

 В А Г Д Б

В Г Д А Б 

Б В Г А Д

Запитання 2

Які інструменти використовують в задачах на побудову (декілька варіантів)?

варіанти відповідей

косинець 

транспортир

лінійка з поділками

лінійка без поділок

циркуль

Запитання 3

На якому з рисунків зображено основні етапи побудови перпендикуляра до прямої через точку, що не лежить на даній прямій?

варіанти відповідей
Запитання 4

На якому з рисунків зображено основні етапи побудови бісектриси даного кута?

варіанти відповідей
Запитання 5

Чи можна за такою умовою виконати побудову:" Є відрізок АВ. За допомогою косинця і лінійки поділити його навпіл"?

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 6

Вказати правильні дії при поділі відрізка АВ навпіл циркулем та лінійкою.(декілька варіантів)

варіанти відповідей

виміряти довжину відрізка АВ

провести два кола з центрами в точках А та В однаковим радіусом, меншим за половину АВ

провести два кола з центрами в точках А та В однаковим радіусом, більшим за половину АВ

провести два кола з центрами в точках А та В різних радіусів

точки перетину і позначити С і D

провести два кола з центрами в точках С і однаковим радіусом

сполучити за допомогою лінійки точки С і D

перетин СD і АВ - точка О - середина відрізка

Запитання 7

Визначне зайву дію у поділі відрізка АВ навпіл:

варіанти відповідей

Проводимо пряму CD, яка перетинає АВ в точці О

Будуємо коло з центром у точці А і радіусом АВ та коло з центром у точці В і радіусом АВ

Проводимо відрізок АD

Позначаємо точки С та D — точки перети­ну цих кіл

Запитання 8

Визначне зайву дію при побудові бісектриси даного кута:

варіанти відповідей

Позначити точки перетину кола зі сторонами кута

На сторонах заданого кута обрати дві довільні точки

Розглянути трикутник, вершинами якого буде вершина заданого кута й одержані точки

Провести коло довільного радіуса з центром у вершині заданого кута

Запитання 9

До основних геометричних побудов відносять: (декілька правильних)

варіанти відповідей

Побудова перпендикулярних прямих

Побудова середини відрізка

Побудова медіани трикутника

Побудова кола із заданим центром

Запитання 10

На якому з рисунків зображено основні етапи побудови перпендикуляра до прямої через точку, що лежить на даній прямій?

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест