Осьова симетрія. Центральна симетрія

Додано: 23 березня
Предмет:
Тест виконано: 3 рази
10 запитань
Запитання 1

Яка фігура має центр симетрії  і вісь симетрії?

варіанти відповідей

паралелограм

рівнобічна трапеція

пряма   

 рівносторонній трикутник

Запитання 2

Що спільне у центральної та осьової симетрії?

варіанти відповідей

зображення перевернуте

координати однакові

відстані між точками однакові

розміри фігур паралельні

Запитання 3

Укажіть координати точки, симетричній точці А(3;5) відносно точки С(1;4)

варіанти відповідей

(2; 4,5)

(-3;-5)

(-1;3)

(1;3)

Запитання 4

Укажіть координати точки, симетричній точці С(-3;-8) відносно осі Ох.

варіанти відповідей

(-3;8)

(3;-8)

(3;8)

(-3;0)

Запитання 5

Укажіть координати точки, симетричній точці N(5;-6) відносно осі Оу.

варіанти відповідей

(-5;6)

(5;-6)

(5;6)

(-5;-6)

Запитання 6

При перетворенні фігури F у фігуру Fʹ отримана фігура Fʹ називається ...

варіанти відповідей

нова

образ

прообраз

перетворена

Запитання 7

Яка фігура має безліч осей симетрії?

варіанти відповідей

прямокутник

коло

кут

відрізок

Запитання 8

Вершини трикутника АВС розміщені в точках А(2;5), В(6;1), С(2;1).Знайти координати точки В1,симетричної точці В відносно прямої АС.

варіанти відповідей

(- 2; 1)

(2; - 1)

(- 6; 1)

(- 1; 2)

Запитання 9

Яка з наведених фігур не має осі симетрії?

варіанти відповідей

квадрат

різносторонній трикутник

рівнобічна трапеція

коло

Запитання 10

Вкажіть літери, що мають дві осі симетрії.

варіанти відповідей

А, В, С

Н, О, Х

К, N, Р

М, І, К

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест