ознаки подільності

Додано: 10 жовтня 2020
Предмет: Математика, 6 клас
Тест виконано: 52 рази
63 запитання
Запитання 1

Вказати всі дільники числа 12.

варіанти відповідей

1,2,3,4,6

1,2,3,4,6,12

1,2,3,4

1,2,3,4,5,6

Запитання 2

Які числа діляться на 3?

варіанти відповідей

3,9,93,102,234

6,12, 45, 123, 343

9,21,106,693

36,45,90,256

Запитання 3

Укажи серед поданих чисел дільник числа 17. 

варіанти відповідей

0

34

1

2

Запитання 4

Який рядок містить тільки прості числа?

варіанти відповідей

1,3,5,7,9,11

 2,3,5,7,9,11

1,2,3,5,7,11

 2,3,5,7,11

Запитання 5

В якому рядку всі числа складені?

варіанти відповідей

2,4,6,8,10,12

 4,12,15,20,23

3,9,15,21,24

4,6,12,15,27,49

Запитання 6

Які з даних чисел діляться націло на 2 ?

варіанти відповідей

25652

4560

4589

54158

25846

333330

Запитання 7

Які з даних чисел діляться націло на 5 ?

варіанти відповідей

7515

33335

478520

14562

45870

Запитання 8

Які з даних чисел діляться націло на 3 ?

варіанти відповідей

123651

42681

9993

1235

Запитання 9

Які з даних чисел діляться націло на 9 ?

варіанти відповідей

9090801

720801

2169945

10209

5540001

Запитання 10

1.Число 7 є дільником числа:

варіанти відповідей

9

14

17

27

Запитання 11

2.У якій парі перше число є дільником другого?

варіанти відповідей

5 і 18

3 і 25

4 і 24

8 і 81

Запитання 12

3.Скільки дільників має число 29?

варіанти відповідей

один

два

три

п*ять

Запитання 13

4.На які з чисел ділиться число 140?

варіанти відповідей

на 3 і 4

на 3 і 5

на 4 і 5

на 3, 4 і 5

Запитання 14

5.Серед чисел знайти просте.

варіанти відповідей

27

53

81

49

Запитання 15

9.Яку цифру треба записати замість зірочки у числі 50*9,щоб одержане число ділилося на 9?

варіанти відповідей

3

4

5

7

Запитання 16

10.Яке число є найменшим спільним кратним чисел 12 і 15?

варіанти відповідей

50

20

60

52

Запитання 17

12.У числі 3*1*7 замість зірочок поставити такі цифри ,щоб отримане число ділилося на 9.

варіанти відповідей

5 і 4

7 і 2

9 і 7

8 і 2

Запитання 18

Знайдіть найменше чотирицифрове число, яке містить цифру 7 і ділиться і на 2, і на 3, і на 5.

варіанти відповідей

1710

1470

1740

1170

Запитання 19

Число 12 є дільником числа:

варіанти відповідей

6

3

24

4

Запитання 20

Кратним числу 9 є число:

варіанти відповідей

3

27

203

444

Запитання 21

Прості числа другого десятка, це -

варіанти відповідей

21; 23; 25; 27; 29;

23; 29;

22; 24; 26; 28; 30;

11; 13; 17; 19.

Запитання 22

Замість зірочки в числі 76543* постав таку цифру, щоб отримане число було кратне числу 4.

варіанти відповідей

2

3

5

6

Запитання 23

На яке з даних чисел ділиться націло число 75

варіанти відповідей

45

13

25

18

Запитання 24

Яку найменшу кількість подарунків можна розділити порівну між 25 учасниками?

варіанти відповідей

250

45

25

50

Запитання 25

Яке з наведених тверджень неправильне:

А)56-дільник числа 28

Б)45-кратне числа 11

в)12- дільник числа 60

г)17 кратне числа 34

варіанти відповідей

А)56-дільник числа 28

Б)45-кратне числа 15

в)12- дільник числа 60

г)17 кратне числа 34

Запитання 26

Записати усі прості дільники числа 45

варіанти відповідей

1,3,5,15,9

1,3,5

1,3,5,9,15,45

3,5

Запитання 27

Серед дільників числа 80 вибрати ті, які діляться на 5

варіанти відповідей

5, 15, 20,

1,5, 15, 20, 40, 80

20,40,80

5, 10,20,40,80

Запитання 28

Записати усі значення х, які кратні 8, і при яких нерівність 16≤х<48 правильна

варіанти відповідей

32,,40,48

16,24,32,40

16,32,48

8, 16,24,32,48

Запитання 29

Яку цифру слід вставити замість * у запис числа 763*, щоб одержане число було парним? Вибрати правильну відповідь

варіанти відповідей

0

8

7

1

Запитання 30

Серед даних чисел вбрати усі ті,які діляться на 3

варіанти відповідей

15,26,72,43

24,90,124,27

12,69,72,5445

76,90.73,29

Запитання 31

Вибрати усі ті числа, які діляться націло на 9

варіанти відповідей

29,49,90,999

27,81,909,7272

4554,39,711,27

8118,9054,36,72

Запитання 32

Із даного переліку чисел виписати усі прості і знайти їх суму:

1,8,19,25,39,41,45

варіанти відповідей

61

100

60

99

Запитання 33

Із чисел 1,6,15,19,33,47,51 виписати усі складені іобчислити їх суму

варіанти відповідей

70

106

61

105

Запитання 34

У якому з випадків число записано як розклад на прості множники

варіанти відповідей

28=14⋅2

24=2⋅3⋅4

28=2⋅2⋅7

36=2⋅3⋅6

Запитання 35

Найбільшим спільним дільником чисел 50,75 і 100 є число

варіанти відповідей

5

15

20

25

Запитання 36

На 9 діляться...

варіанти відповідей

числа, які закінчуються цифрою 9

числа, які закінчуються непарною цифрою

числа, які закінчуються цифрою 9 або 3

числа, сума цифр яких ділиться на 9

Запитання 37

Яке число є кратним числу 9?

варіанти відповідей

8

1008

129

49

Запитання 38

З поданих чисел виберіть ті, які діляться одночасно на 2, на 5, на 10

варіанти відповідей

780

5454

3400

23

Запитання 39

Яку цифру треба поставити замість зірочки, щоб число 18 45*

ділилося націло на 3, але не ділилося націло на 2?

варіанти відповідей

0

3

6

7

Запитання 40

Число ділиться на три, якщо

варіанти відповідей

воно парне

сума його цифр ділиться на три

воно закінчується нулем чи п'ятіркою

Запитання 41

Виберіть ряд з числами, які всі діляться на 2

варіанти відповідей

44; 35; 1000

56; 35; 222788

666777888; 44

Запитання 42

Які з чисел діляться на 3 і 5 одночасно?

варіанти відповідей

18, 35, 48, 65, 54.

18, 25, 55, 65, 72.

66, 75, 105, 33, 85.

15, 30, 45, 60, 75.

Запитання 43

Назвати всі дільники числа 16.

варіанти відповідей

1, 2, 4, 8, 16.

2, 4, 8.

1, 4, 6, 8.

4, 8, 16.

Запитання 44

Які з чисел діляться на 2 і 3 одночасно?

варіанти відповідей

2,12,28,36

56,204,306,618

24,36,90,106

36,504,204,906

Запитання 45

1.    Замість зірочки в числі 4151* постав таку цифру, щоб отримане число було кратнечислу 6.

варіанти відповідей

2

4

6

8

Запитання 46

У якій парі перше число є дільником другого?

варіанти відповідей

3 і 13

7 і 39

6 і 42

11 і 111

Запитання 47

На які с чисел ділиться число 140?

варіанти відповідей

на 3 та 4

на 3 та 5

на 4 і 5

на 3,4 та 5

Запитання 48

Скільки дільників має число 17?

варіанти відповідей

один

два

три

сім

не має

безліч

Запитання 49

Яку з цифр слід записати замість зірочки у числі 3*4, щоб одержане число ділилося на 9?

варіанти відповідей

1

2

3

9

Запитання 50

З поданих нижче чисел вибрати такі, що діляться на 3(декілька відповідей):

варіанти відповідей

40

43

1203

103

3244

2487

2442

Запитання 51

1.    Замість зірочки в числі 4151* постав таку цифру, щоб отримане число було кратнечислу 6.

варіанти відповідей

2

4

6

8

Запитання 52

на які числа ділиться націло число 15240?

варіанти відповідей

на 2 і на 9

на 2, на 10 і на 9

на 2, на 3, на 5, на 10

на 5, на 3 та на 9

Запитання 53

Виберіть правильне твердження:

варіанти відповідей

число 8 – дільник числа 32

число 19 – кратне числу 3

 число 24 – дільник числа 6

число 7 – кратне числу 15

Запитання 54

Які з чисел діляться на 2 і 3 одночасно?

варіанти відповідей

2,12,28,36

56,204,306,618

24,36,90,106

36,504,204,906

Запитання 55

На 5 не ділиться число:

варіанти відповідей

934

8020

725

47355

Запитання 56

На 2 і 3 ділиться число:

варіанти відповідей

332

2121

5032

774

Запитання 57

Дільником числа 16 є:

варіанти відповідей

48

8

32

3

Запитання 58

Числу 12 кратним є число:

варіанти відповідей

8

4

6

36

Запитання 59

Які числа діляться на 3?

варіанти відповідей

 3,9,93,102,234

 

 6,12, 45, 123, 343 

 9,21,106,693

  36,45,90,256

Запитання 60

Назвати всі дільники числа 12.

варіанти відповідей

1,2,3,4,6

  

1,2,3,4,6,12

  1,2,3,4

 1,2,3,4,5,6

Запитання 61

Які з чисел діляться на 2?

варіанти відповідей

2,10,46,102,153

  

12,44,36,102,139

  44,66,88,122,555

  32,56,98,1112

Запитання 62

Які з чисел діляться і на 3 і на 2 одночасно?

варіанти відповідей


6,12,28,36

  

24,36,90,106

  

56,204,306,618

 

   36,504,204,906

Запитання 63

Які з чисел діляться і на 2 і на 5 одночасно?

варіанти відповідей

10,25,310,620

 

 20,300,640,255

 

 30,450,230,1050

  

35,55,240,350

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест