Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

П.Куліш "Чорна рада"

Тести створено на основі підсумкових контрольних робіт з української літератури для 9 класу ( укладач Світлана Витвицька)

Додано: 9 травня 2019
Предмет: Українська література, 9 клас
Тест виконано: 4462 рази
24 запитання
Запитання 1

У романі "Чорна рада" змальовано події

варіанти відповідей

1654 року

1650 року

1663 року

1659 року

Запитання 2

Основу роману становить

варіанти відповідей

"Повість минулих літ"

" Літопис Самовидця"

"Літопис Самійла Величка"

"Історія Русів"

Запитання 3

У романі йдеться про

варіанти відповідей

раду Івана Мазепи зі шведським королем Карлом

національно-визвольну війну під проводом Б.Хмельницького

обрання гетьмана на Ніжинській раді

Переяславську раду 1654 року

Запитання 4

Центральним конфліктом роману є боротьба

варіанти відповідей

між соціальними групами

між запорожцями та міщанами

між гетьманом Сомком та козаками

між Сомком та Брюховецьким за булаву

Запитання 5

"Чоловічок сей був у короткій старенькій свитині, у полотняних штанях, чоботи шкапові, попротоптувані - і пучки видно..." - так описано у творі

варіанти відповідей

Якима Сомка

Івана Брюховецького

Кирила Тура

Михайло Черевань

Запитання 6

" ... Був воїн уроди, красоти дуже дивної; був високий, огрядний собі пан, кругловидий, русявий; голова в кучерях, як у золотому вінку; очі ясні, веселі, як зорі..." - так описано у творі

варіанти відповідей

Якима Сомка

Івана Брюховецького

Кирила Тура

Михайла Череваня

Запитання 7

" Пика широка, засмалена на сонці; сам опасистий; довга, густа чуприна, піднявшись перше угору, спадала за ухо, як кінська грива; уси довгі, унизпозакручувані аж на жупан ізвисали; очі так і грають, а чорні, густії брови аж геть піднялися над тими очима..." - так описано у творі

варіанти відповідей

Якима Сомка

Івана Шрама

Кирила Тура

Петра Шраменка

Запитання 8

"...Тільки похитувавсь, гладячи черево, а щоки - як кавуни: сміявсь од щирого серця. Така була вдача" - так описано у творі

варіанти відповідей

Якима Сомка

Івана Брюховецького

Івана Шрама

Михайла Череваня

Запитання 9

Антиподом до образу Якима Сомка є образ

варіанти відповідей

Івана Шрама

Михайла Череваня

Івана Брюховецького

Матвія Гвинтовки

Запитання 10

Уособленням щасливого хутірського життя у романі є

варіанти відповідей

Іван Шрам

Божий чоловік

Яким Сомко

Михайло Черевань

Запитання 11

Іван Шрам - це

варіанти відповідей

козацький писар

священик і полковник

багатий хуторянин

звичайний козак

Запитання 12

Наскрізним композиційним прийомом у творі є

варіанти відповідей

образ Божого чоловіка

образ дороги

образ Михайла Череваня

образ Івана Брюховецького

Запитання 13

Лесю викрав

варіанти відповідей

Петро Шраменко

Василь Невольник

Кирило Тур

Яким Сомко

Запитання 14

Висловлювання "А що нам ... до Вкраїни? Хіба нічого їсти або пити або ні в чому хороше походити?.." належить

варіанти відповідей

Череваню

Сомкові

Брюховецькому

Пугачу

Запитання 15

Висловлювання "Ні, чужою смертю я волі купувати не хочу!" належать

варіанти відповідей

Череваню

Сомкові

Брюховецькому

Івану Шраму

Запитання 16

Висловлювання "Лучче мені проміняти шаблю на веретено, аніж напасти вдвох на одного" належать

варіанти відповідей

Кирилові Туру

Сомкові

Брюховецькому

Івану Шраму

Запитання 17

Висловлювання " Нема вже тепер ні в міщанина, ні в мужика се моє, а се твоє; все стало общеє" належить

варіанти відповідей

Кирилові Туру

Сомкові

Брюховецькому

Череваню

Запитання 18

Прислів'я "Голодній кум хліб на умі" у творі промовляє

варіанти відповідей

Брюховецький

Гвинтовка

Пугач

Кирило Тур

Запитання 19

Прислів'я "Два коти в одному мішку не помиряться" у творі промовляє

варіанти відповідей

Брюховецький

Гвинтовка

Пугач

Кирило Тур

Запитання 20

Прислів'я "Вовка скільки не годуй, а він усе в ліс дивиться" у творі промовляє

варіанти відповідей

Брюховецький

Гвинтовка

Пугач

Кирило Тур

Запитання 21

Прислів'я " Брехнею світ пройдеш, та назад не вернешся" у творі промовляє

варіанти відповідей

Брюховецький

Гвинтовка

Пугач

Кирило Тур

Запитання 22

Над романом "Чорна рада" П.Куліш працював

варіанти відповідей

тиждень

5 років

понад 10 років

14 років

Запитання 23

У підзаголовку П.Куліш називає "Чорну раду"

варіанти відповідей

романом-хронікою

романом-утопією

романом-сповіддю

романом-застереженням

Запитання 24

Пантелеймон Куліш започаткував в українській літературі різновид роману

варіанти відповідей

філософський

історичний

утопічний

психологічний

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест