8 липня о 18:00Вебінар: Проєктне навчання: розвиваємо логічне, критичне та креативне мислення школярів

Паралельне зєднання провідників

Додано: 2 квітня
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 334 рази
45 запитань
Запитання 1

Яка величина залишається сталою при паралельному з'єднанні провідників

варіанти відповідей

опір

напруга

сила струму

жодна з перелічених

Запитання 2

З'єднання провідників, споживачів електричної енергії, джерел струму тощо, при якому існують разголуження, називається:

варіанти відповідей

паралельне

послідовне

основне

центральне

Запитання 3

Загальна напруга в ланцюзі з паралельним з'єднання провідників ...

варіанти відповідей

дорівнює сумі напруг на кожному провіднику

дорівнює добутку напруг на кожному провіднику

залишається сталою

дорівнює різниці напруг на кожному провіднику

Запитання 4

Визначте загальний опір за паралельного з'єднання двох ламп, якщо опір кожної з ламп 10 Ом.

варіанти відповідей

20 Ом

10 Ом

5 Ом

2 Ом

Запитання 5

Дві лампочки опорами по 2 Ом з'єднані паралельно. Напруга на першій лампочці дорівнює 10 В. Яка напруга на другій?

варіанти відповідей

5 В

20 В

2,5 В

10 В

Запитання 6

Дві лампочки опорами по 2 Ом кожна з'єднані паралельно. Напруга на першій лампочці дорівнює 10 В. Яка сила струму в другій лампочці?

варіанти відповідей

5 А

20 А

10 А

2,5 А

Запитання 7

Дві лампочки опорами по 2 Ом кожна з'єднані паралельно. Напруга на першій лампочці дорівнює 10 В. Яка сила струму в першій лампочці?

варіанти відповідей

20 А

5 А

2,5 А

10 А

Запитання 8

З'єднання провідників, споживачів електричної енергії, джерел струму тощо, при якому вони вмикаються один за одним, називається:

варіанти відповідей

змішаним

паралельним

послідовним

основним

Запитання 9

Яка величина залишається сталою при послідовному з'єднанні провідників

варіанти відповідей

напруга

опір

всі: сила струму, опір, напруга

сила струму

Запитання 10

Загальна напруга в ланцюзі з послідовним з'єднання провідників дорівнює ...

варіанти відповідей

залишається сталою

сумі напруг на кожному провіднику

добутку напруг на кожному провіднику

різниці напруг на кожному провіднику

Запитання 11

Визначте загальний опір за послідовного з'єднання, якщо R1 = 2 Ом, R2 = 8 Ом, R3 = 5 Ом

варіанти відповідей

10 Ом

16 Ом

5 Ом

15 Ом

Запитання 12

Дві лампочки опорами 3 Ом і 2 Ом з'єднані послідовно. Сила струму на першій лампочці дорівнює 2 А. Яка сила струму на другій лампі?

варіанти відповідей

3 А

10 А

4 А

2 А

Запитання 13

Якщо при послідовному з’єднанні лампочок у гірлянді одна з них перегорить, то струм…

варіанти відповідей

зникне у всій гірлянді

 нічого не зміниться

зникне в частині гірлянди, яка знаходиться після пошкодженої лампочки 

зникне тільки в пошкодженій лампочці

зникне в частині гірлянди, яка знаходиться перед пошкодженою лампочкою

Запитання 14

Ділянка кола складається з двох однакових послідовно з'єднаних ламп опір на першії - 10 Ом, а на другій - 12 Ом. Чому дорівнює напруга цієї ділянки, якщо сила струму в першій лампі 0,5 А?

варіанти відповідей

11 В

10 В

12 В

220 В

Запитання 15

Два резистори по 30 Ом кожен з'єднані паралельно. Визначте загальний опір ділянки кола.

варіанти відповідей

R= 60 Ом

R= 15 Ом

R= 30 ОМ

R= 10 ОМ

Запитання 16

При послідовному з'єднанні провідників стала величина

варіанти відповідей

опір

напруга

сила струму

робота

Запитання 17

Як називається прилад для вимірювання сили струму

варіанти відповідей

амперметр

вольтметр

динамометр

реостат

Запитання 18

Як вмикають амперметр в електричне коло

варіанти відповідей

паралельно

послідовно

будь-як

дивлячись,яке коло

Запитання 19

Обчислити загальний опір кола, яке складається з 2-ох електричних лампочок, що з'єднані послідовно, якщо

R1=6 Ом, R2=4 Ом.

варіанти відповідей

10

2

24

6

Запитання 20

При паралельному з'єднанні провідників сталою величиною є:

варіанти відповідей

робота

напруга

потужність

опір

Запитання 21

Два резистори з’єднані паралельно і знаходяться під напругою 40 В. Опір першого резистора 100 Ом, сила струму в другому резисторі 0,5 А. Знайти опір другого резистора, загальний опір резисторів, силу струму в першому резисторі та в нерозгалуженій частині кола. 

варіанти відповідей

8 Ом;44,4 Ом;4А;0,9А

80 Ом;44,4 Ом;0,4А;0,9А

80 Ом;44Ом;0,4А;0,9А

80 Ом;44,4 Ом;4А;9А

Запитання 22

При послідовному з'єднанні провідників загальна напруга в колі визначається за законом ...

варіанти відповідей

U=U1+U2+...+Un

U=U1=U2=...=Un

1/U=1/U1+1/U2+...+1/Un

U=(U1+U2+...+Un)/n

Запитання 23

Чому дорівнює загальна напруга на паралельно з'єднаних ділянках кола?

варіанти відповідей

U=U1+U2+...+Un

U=U1=U2=...=Un

1/U=1/U1+1/U2+...+1/Un

U=(U1+U2+...+Un)/n

Запитання 24

Опір на ділянці кола з послідовним з’єднанням визначається:

варіанти відповідей

R=R1+R2+...+Rn

R=R1=R2=...=Rn

1/R=1/R1+1/R2+...+1/Rn

R=(R1+R2+...+Rn)/n

Запитання 25

Чому дорівнює сила струму за паралельного з'єднання?

варіанти відповідей

I=I1+I2+...+In

I=I1=I2=...=In

1/I=1/I1+1/I2+...+1/In

I=(I1+I2+...+In)/n

Запитання 26

Чому дорівнює сила струму за послідовного з'єднання?

варіанти відповідей

I=I1+I2+...+In

I=I1=I2=...=In

1/I=1/I1+1/I2+...+1/In

I=(I1+I2+...+In)/n

Запитання 27

Як з'єднані лампи і споживачі електричної енергії у вашій квартирі?

варіанти відповідей

Послідовно

Паралельно

Змішане з'єднання

Правильної відповіді не подано

Запитання 28

Резистори з опорами 3 Ом і 2 Ом з'єднані послідовно. Чому дорівнює їх загальний опір?

варіанти відповідей

3 Ом

2 Ом

1 Ом

5 Ом

Запитання 29

Як з'єднані між собою лампочки в ялинковій гірлянді?

варіанти відповідей

Послідовно

Паралельно

Змішане з'єднання

Правильної відповіді не подано

Запитання 30

Ділянка кола складається з трьох послідовно з'єднаних резисторів опорами 6.Ом, 8.Ом, 9.Ом. Знайдіть повний опір цієї ділянки.

варіанти відповідей

2,7 Ом

14 Ом

17 Ом

23 Ом

Запитання 31

Як зміняться покази амперметра і вольтметра при замиканні ключа?

варіанти відповідей

Сила струму зросте  

Сила струму зменшиться

Напруга зросте

Напруга зменшиться  

Запитання 32

Чому дорівнює опір ділянки, якщо резистори опорами R1=3 Ом, а R2=6 Ом, з'єднані паралельно?

варіанти відповідей

9 Ом

2 Ом

0,5 Ом

18 Ом

Запитання 33

Чому дорівнює опір за послідовного з'єднання?

варіанти відповідей

R = R1 = R2 =... = Rn

R = R1 + R2 + ... + Rn

R = R1 ∙ R2 ∙ ... ∙ Rn

R = R1 + R2 - ... + Rn

Запитання 34

Новорічна гірлянда складається з 10 ламп опором по 100 Ом кожна. Яка сила струму на кожній із них, якщо гірлянда перебуває під напругою 220 В?

варіанти відповідей

22 А

2,2 А

0,22 А

0,022 А

Запитання 35

З'єднання провідників, джерел струму, споживачів тощо, за якого одні кінці всіх провідників чи інших елементів кола приєднуються до однієї точки кола, а інші кінці - до іншої, називається:

варіанти відповідей

послідовним

паралельним

ценральним

змішаним

Запитання 36

За паралельного з'єднання провідників струм:

варіанти відповідей

розгалуджується

не розгалуджується

змінюється

змішується

Запитання 37

З'єднання провідників, споживачів електричної енергії, джерел струму тощо, при якому вони вмикаються один за одним, називається:

варіанти відповідей

послідовним

паралельним

центральним

змішаним

Запитання 38

За послідовного з'єднання провідників струм:

варіанти відповідей

розгалуджується

не розгалуджується

змінюється

змішується

Запитання 39

Чому дорівнює сила струму за послідовного з'єднання?

варіанти відповідей

I = I1 + I2 + ... + In

I = I1 ∙ I2 ∙ ... ∙ In

I = I1 = I2 = ... = In

I = I1 - I2 - ... - In

Запитання 40

Чому дорівнює напруга за послідовного з'єднання?

варіанти відповідей

U = U1 = U2= ... = Un

U = U1 + U2 + ... + Un

U = U1 ∙ U2 ∙ ... ∙ Un

U = U1 + U2 - ... +Un

Запитання 41

Чому дорівнює опір за послідовного з'єднання?

варіанти відповідей

R = R1 = R2 =... = Rn

R = R1 + R2 + ... + Rn

R = R1 ∙ R2 ∙ ... ∙ Rn

R = R1 + R2 - ... + Rn

Запитання 42

Виберіть прилад, що призначений для зміни опору в електричному колі:

варіанти відповідей

вольтметр

амперметр

омметр

реостат

Запитання 43

Яке з'єднання показане на малюнку?

варіанти відповідей

Послідовне

Паралельне

Змішане

Запитання 44

1.    Чому дорівнює загальна сила струму для двох резисторів, з’єднаних паралельно?

варіанти відповідей

I=I1=I2

I=I1+I2

Запитання 45

1.     Як розподіляються сили струмів у паралельному колі залежно від значень опору резисторів?


варіанти відповідей

чим менший опір, тим більша сила струму

чим більший опір, тим більша сила струму

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест