17 липня о 18:00Вебінар: Відеоуроки: як створювати якісний контент для Ютубу

Паралельні та перпендикулярні прямі. Координатна площина. Графіки залежності між величинами.

Додано: 25 квітня
Предмет: Математика, 6 клас
Тест виконано: 883 рази
25 запитань
Запитання 1

На якому з рисунків зображено паралельні прямі?

варіанти відповідей

Визначити неможливо

Запитання 2

Які сторони зображеного на рисунку прямокутника є перпендикулярними?

варіанти відповідей

ВС і АD

АВ і DС

АВ і DА

ВС і ВD

Запитання 3

Градусна міра кутів, які утворюються під час перетину перпендикулярних прямих?


варіанти відповідей

80о


180о


60о


90о


Запитання 4

  Як називається горизонтальна пряма?


варіанти відповідей

вісь абсцис

вісь ординат

вісь аплікат

одиничний відрізок

Запитання 5

Координатну площину утворюють прямі, які є...

варіанти відповідей

паралельними

перпендикулярними

перетинаються

інша відповідь

Запитання 6

Як називається площина, на якій задано систему координат?


варіанти відповідей

вертикальна

паралельна

прямокутна

координатна

Запитання 7

Ордината точки А(-2; 3) це …

варіанти відповідей

- 2

1

0

3

Запитання 8

 Визначити розміщення точки В(0;2) на координатній площині


варіанти відповідей

на осі ОХ

у ІІ чверті

на осі ОУ

на початку координат

Запитання 9

В якій координатній чверті лежить точка А(-4; 5)

варіанти відповідей

І

ІІ

ІІІ

ІV

Запитання 10

На рисунку зображено графік руху автомобіля. Дайте відповіді на такі запитання. На якій відстані від пункту відправлення був автомобіль через одну годин?

варіанти відповідей

120 км

180 км

60 км

20 км

Запитання 11

На графіку показано залежність температури повітря (⁰ ) від часу (год) протягом однієї доби. В якій годині температура повітря була максимальною?

варіанти відповідей

4 год

8 год

16 год

0 год

Запитання 12

На рисунку зображено графік залежності шляху S мотоцикліста від часу t. Якою була швидкість мотоцикліста до зупинки?

варіанти відповідей

5 м ∕ с

500 м ∕ с

2, 5 м ∕ с

50 м ∕ с

Запитання 13

На рисунку зображено графік руху температури ( Т ⁰с ) від часу (t год). В якій годині температура повітря була 0⁰?

варіанти відповідей

1 год, 8 год

8 год

8 год, 22 год

22 год

Запитання 14

 На рисунку зображено графік руху велосипедиста. На якій відстані від місця відправлення був велосипедист через 3,5 год після початку руху?

варіанти відповідей

30 км

20 км

25 км

35 км

Запитання 15

Точка А( -7; -5) в якій координатній чверті лежить точка?

варіанти відповідей

ІV

І

ІІ

ІІІ

Запитання 16

На рисунку зображено графік зміни об’єму води в резервуарі залежно від часу. Протягом скількох хвилин об’єм води в резервуарі не змінювався?
варіанти відповідей

5 хв

2 хв

10 хв

змінювався постійно

Запитання 17

Координати точки G

варіанти відповідей

(3; 0)

(0; 3)

(0; - 3)

(- 3;0)

Запитання 18

Яка точка знаходиться в ІV координатній чверті?

варіанти відповідей

А

В

С

Е

Запитання 19

На рисунку зображено графіки залежності пройденого шляху S від часу t для двох автомобілів на протязі 4 секунд. На скільки швидкість легкового автомобіля більша, ніж вантажного?

варіанти відповідей

на 40 м ∕ с

на 10 м ∕ с

на 30 м ∕ с

на 20 м ∕ с

Запитання 20

В казати точку з координатою (- 3; - 1)

варіанти відповідей

А

В

С

D

Запитання 21

Вибрати всі точка в яких абсциса є від'ємною

варіанти відповідей

A

B

C

D

F

N

E

H

Запитання 22

Вибрати всі точки для яких виконується умова x > 0, y ≥ 0

варіанти відповідей

A

B

C

D

N

F

H

E

Запитання 23

На графіку показано залежність температури повітря 

(Т⁰с )  від часу (год) протягом однієї доби.

Протягом якого часу температура знижувалася?

варіанти відповідей

з 0 год до 2 год

з 4 год до 8 год

з 16 год до 22 год

0 год по 9 год

з 4 год до 11 год

з 16 год до 24 год

з 10,5 год до 16 год

з 22 год до 24 год

Запитання 24

Виберіть всі точки які будуть знаходитись в ІІ координатній чверті А( - 2; 5), С(7;0), D( -1; 4),

B(9; 2),G(-1;1),T(0;9), E( - 3;6), H(4;0)

варіанти відповідей

A

B

C

D

G

T

E

H

Запитання 25

На рисунку зображено куб. Вибрати прямі, що будуть паралельні до прямої A1D1.

варіанти відповідей

A1B1

B1C1

DC

BC

AD

AB

CD

A1C1

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест