Past Simple

Додано: 12 квітня 2020
Предмет: Англійська мова, 5 клас
14 запитань
Запитання 1

My brother _ _ _ computer games yesterday.

варіанти відповідей

played

play

plays

Запитання 2

Bill _ _ _ some jam for the party yesterday.

варіанти відповідей

bring

brought

brings

Запитання 3

Vicky _ _ _ a nice picture last week.

варіанти відповідей

painted

paint

paints

Запитання 4

9. I _______ ( visit) my granny last week.

варіанти відповідей

visit

visiting

visited

visits

Запитання 5

She _____ (walk) to school yesterday. 

варіанти відповідей

walked

walk

walks

walking

Запитання 6

The children _____ (play) tennis last weekend. 

варіанти відповідей

play

plays

playing

played

Запитання 7

Sally _____ (tidy) her room yesterday morning. 

варіанти відповідей

tidied

 tidy 

tidies

tidying

Запитання 8

Paul ____ in the park last weekend.

варіанти відповідей

walk

walked

will walk

Запитання 9

I liked (like) dark chocolate a lot!

варіанти відповідей

Did I like dark chocolate...?

Did I liked dark chocolate...?

Запитання 10

I planted (plant) tomatoes last week.

варіанти відповідей

Did I plant tomatoes...?

Did I planted tomatoes...?

Запитання 11

People _______ Christmas last January.

варіанти відповідей

celebrate

celebraten

celebrates

celebrated

Запитання 12

My friends _________ pizza at the cafe last Sunday.

варіанти відповідей

eated

eaten

ate

eat

Запитання 13

Christopher Columbus ________ America.

варіанти відповідей

discovered

discovers

discovering

discover

Запитання 14

When I was in England we _______ tea at 5 oçlock.

варіанти відповідей

drink

drinks

drank

drunk

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест