Перебудова

Додано: 30 січня
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 21 раз
12 запитань
Запитання 1

Поняття і терміни «перебудова», «гласність», «плюралізм» набули значного поширення в радянській Україні в період:

варіанти відповідей

1945—1953 рр.

1953—1964 рр.

1964—1985 рр.

1985—1991 рр.

Запитання 2

Що з названого належить до причин переходу радянського керівництва до політики перебудови?


варіанти відповідей

розпад світової соціалістичної системи

«застій», кризові явища в усіх сферах життя суспільства

вимоги міжнародних організацій

масові виступи населення проти режиму

Запитання 3

Політика гласності в роки перебудови сприяла:


варіанти відповідей

зростанню соціальної та національної активності українського суспільства

запровадженню продажу товарів за картками споживача з купонами

зміцненню позицій КПРС як «керівної і спрямовуючої» сили радянського суспільства

загостренню соціально-економічної кризи, стрімкого зростання цін

Запитання 4

Прочитайте визначення й укажіть поняття, яке відповідає його змісту.

«Спроба реформувати комуністичну систему в 1985-91 рр.; реформи, розпочаті М. Горбачовим у СРСР, мали на меті модернізацію господарства, збільшення громадянських свобод; спричинила радикалізацію суспільних і національних настроїв, призвівши до розпаду СРСР».

варіанти відповідей

«відлига»

«застій»

«перебудова»

«реформація»

Запитання 5

Категорії населення, що чинили активний опір політиці радикальних реформ у СРСР в роки «перебудови»:


варіанти відповідей

військовослужбовці, інтелігенція, колгоспники.

інтелігенція, колгоспники, робітники.

колгоспники, робітники, парт номенклатура.

партноменклатура, працівники державного апарату, офіцери-військовослужбовці.

Запитання 6

Сутність поняття «системна криза», як прийнято характеризувати стан СРСР на середину 80-х рр.:


варіанти відповідей

відсутність соціальної рівності, а внаслідок цього загострення суперечностей між соціальними верствами населення СРСР.

криза політичної надбудови, що спричинила зміну партійного керівництва Радянського Союзу і зокрема України протягом кількох років.

кризовий стан економіки, неможливість її дальшого розвитку без докорінних змін.

кризовий стан усіх ланок і сфер життя радянського суспільства, зокрема економіки, політичної сфери та соціальних відносин.

Запитання 7

Заходи, здійснені владою в перші два роки «перебудови»:


варіанти відповідей

боротьба з алкоголізмом, наведення дисципліни, заохочення ініціативи, дозвіл на існування дрібних приватних підприємств і фермерських господарств.

реабілітація політв’язнів, чистка кадрів партапарату, запровадження демократичних засад виборів керівників різного рангу.

скасування шостої статті конституції СРСР, проведення реформи виборчої системи, гарантування здійснення громадянами своїх демократичних прав.

удосконалення роботи адміністративно-бюрократичного апарату держави, посилена боротьба з корупцією, порушеннями дисципліни.

Запитання 8

Провідною ідеєю політичної реформи часів «перебудови» було


варіанти відповідей

відновлення ролі профспілок

вдосконалення адміністративно-територіального устрою

відновлення реальної влади рад

підвищення відповідальності партійних органів

Запитання 9

Укажіть характерні риси доби горбачовської «перебудови»?

1 Ліквідація цензури, гласність.

2 Поліпшення матеріального добробуту людей.

3 «Нове політичне мислення».

4 Прискорення темпів економічного розвитку.

5 Створення ринкової економіки.

6 Демократизація суспільного життя.

варіанти відповідей

1, 3, 6

1, 4, 5

2, 3, 5

2, 4, 6

Запитання 10

Яку позицію займало партійно-політичне керівництво УРСР на чолі з В. Щербицьким упродовж 1985 - 1987 рр. щодо реформаторського курсу М. Горбачова?варіанти відповідей

повна підтримка та активне впровадження в республіці курсу на демократизацію суспільного життя

підтримка курсу "перебудови" на словах при фактичному ігноруванні та блокуванні реформаторських кроків центрального партійного керівництва

категорична відмова від підтримки "перебудови", ініціювання заходів консервативних партійних кіл, спрямованих на усунення М. Горбачова від влади

розробка власної концепції реформування УРСР на основі ринкових відносин в умовах господарської самостійності республіки

Запитання 11

З яким радянським лідером пов'язують появу понять "гласність", "нове політичне мислення", "демократизація"?варіанти відповідей

Л. Брежнєв

Ю. Андропов

К. Черненко

М. Горбачов

Запитання 12

Політикою гласності, започаткованою партійно-радянським керівництвом СРСР у період «перебудови», передбачалось


варіанти відповідей

поступовий перехід влади на всіх рівнях від партійного апарату до рад народних депутатів.

впровадження нової політичної системи на основі панування закону, дотримання прав людини.

пом’якшення цензури, можливість говорити правду, критикувати органи влади, отримувати об’єктивну інформацію.

скорочення бюрократичного апарату, зміцнення місцевого самоврядування та децентралізація влади.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест