Перебудова та відродження незалежності України (1985-1991 рр.)

Додано: 22 березня 2022
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 448 разів
60 запитань
Запитання 1

1.Поняття і терміни "перебудова", "гласність", "плюралізм" набули значного поширення в радянській Україні в період:

варіанти відповідей

А)1945-1953 рр.

Б) 1953-1964 рр

В) 1964-1985 рр

Г)1985-1991 рр.

Запитання 2

2.У якому році православна церква святкувала тисячоліття хрещення Русі, що поклало початок релігійному відродженню в УРСР та СРСР?

варіанти відповідей

1980 р.

1985 р.

1988 р.

1990 р.

Запитання 3

3. Який зовнішній чинник був вирішальним у здобутті Україною незалежності?


варіанти відповідей

А) поразка СРСР у "холодній війні" 

Б) інтеграційні процеси в Європі

В) "Оксамитові" революції у Східній Європі 

 Г) започаткування процесу ракетно-ядерного роззброєння

Запитання 4

4. Яке явище економічного життя було притаманне розвитку економіки УРСР у період перебудови?

варіанти відповідей

А) хронічний дефіцит, ажіотажний попит

 Б) стрімке зростання сільськогосподарського виробництва

 В) гіперінфляція, грошова реформа

 Г) широка приватизація державних підприємств

Запитання 5

5. Коли відбулась подія, про яку йдеться в уривку з джерела: " Вибори до ВР УРСР вперше за радянських часів були альтернативними (на 450 мандатів ВР УРСР претендувало майже 3 тис. кандидатів)" ?

.

варіанти відповідей

 А) квітні 1985 р

Б) вересні 1989 р.

В) березні 1990 р.

Г) грудні 1991 р.

Запитання 6

6.  Коли відбулись події, про які йдеться в уривку?

«Неймовірним є те, що у перші ж дні існування Верховної Ради України була створена парламентська більшість, у складі якої були представники Комуністичної партії («Група 239») та опозиція (Народна Рада»). А наприкінці повноважень парламенту з’явилися і політичні групи, які стали прообразами майбутніх парламентських фракцій».

 .

варіанти відповідей

А)1988 р

Б)1989 р.

В)1990 р

. Г)1991 р.

Запитання 7

7.Установіть послідовність подій, що пов'язані зі становленням незалежності України.

А підписання Акта проголошення незалежності України

Б створення Автономної Республіки Крим

В підписання Л. Кравчуком Договору про утворення СНД

Г проведення перших в історії України виборів Президента

варіанти відповідей

А)багв     

Б)авгб  

В)бавг

Г) гбва

Запитання 8

8.Яке питання було винесено на Всенародний референдум 1 грудня 1991 р.?

варіанти відповідей

А)«Чи схвалюєте Ви реформи, що запровадив М.С.Горбачов?»

Б)«Чи підтримуєте Ви акт проголошення незалежності України?»

В)«Чи погоджуєтеся Ви з внесенням змін до Конституції України?»

Г)«Чи підтримуєте Ви вступ України до НАТО?»

Запитання 9

9.З якого документа наведено уривок?

«…Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в зв’язку з державним переворотом в СРСР..., продовжуючи тисячолітню традицію державотворення на Україні, виходячи з права на самовизначення… Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує ... та створення самостійної української держави ...».

варіанти відповідей

А)«Конституції розвинутого соціалізму»

 Б)Конституції України

 В)Декларації про державний суверенітет України

 Г)Акта проголошення незалежності України

Запитання 10

10. Що стало однією з причин економічних перетворень, розпочатих у середині 1980-х рр.?

    

варіанти відповідей

А)уповільнення темпів економічного зростання

Б)масові акції протесту — «мітингова демократія»

В)зростання світових цін на нафту і газ 

Г)аварія на Чорнобильській АЕС

Запитання 11

11 Які наслідки для України мав заколот ДКНС (рос. ГКЧП) у Москві?

варіанти відповідей

а)усунення В. Щербицького від влади в УРСР 

 б)негайний вихід КПУ зі складу КПРС

 в)проголошення незалежності України  

г) розпочалась "революція на граніті"

Запитання 12

12. Яка з названих подій не відбувалась у 1990 р.?

 

 

 

варіанти відповідей

А) голодування студентів на Жовтневій площі

Б) перший "живий ланцюг для відзначення соборності України

В) у Біловезькій Пущі підписано угоду про створення СНД - Співдружності Незалежних Держав

Г)уперше Верховна Рада почала працювати у парламентському режимі

Запитання 13

Політика гласності в роки перебудови сприяла:

варіанти відповідей

а зростанню соціальної та національної активності українського суспільства

б запровадженню продажу товарів за картками споживача з купонами

в загостренню соціально-економічної кризи, стрімкого зростання цін

г зміцненню позицій КПРС як «керівної і спрямовуючої» сили радянського суспільства

Запитання 14

Що з названого належить до причин переходу радянського керівництва до політики перебудови?

варіанти відповідей

а масові виступи населення проти режиму

б вимоги міжнародних організацій

в розпад світової соціалістичної системи

г «застій», кризові явища в усіх сферах життя суспільства

Запитання 15

Запровадження багатопартійної системи в УРСР стало можливим завдяки

варіанти відповідей

а першим альтернативним виборам до Верховної Ради УРСР

б скасуванню статті Конституції УРСР про керівну роль КПУ в суспільстві

в відновленню діяльності Української Гельсінської спілки

г установчому з’їзду Народного руху України за перебудову

Запитання 16

У якому році з’явилась така заява Ради у справі релігії при Раді міністрів УРСР: «…при умові беззастережного дотримання Конституції… греко-католики можуть користуватися усіма правами, встановленими для релігійних об’єднань…»?

варіанти відповідей

а 1987 р.   

б 1991 р.   

в 1985 р

г 1989 р

Запитання 17

Прочитайте уривок із документа і виконайте завдання.

«Кримський обком партії просить Вас вийти з клопотанням до ЦК КПРС про заборону всім адміністративно висланим… повертатися і проживати на території Кримської області. У зв’язку з тим, що звільненим зі спецпоселень особам дозволяється проживати в будь-якій області СРСР без обмежень, деякі з них приїжджають у Крим і вимагають повернення відібраних у них під час виселення з Криму будівель і відшкодування вартості вилученого майна…»

У джерелі йдеться про:  

варіанти відповідей

а причини депортації  

б наслідки реабілітації  

в передумови реабілітації

г масштаби депортації

Запитання 18

Які події суспільно-політичного життя стали причиною реакції партійно-державного керівництва СРСР часів перебудови, яку зображено на карикатурі?

варіанти відповідей

а страйки робітників

б зовнішньополітичні виклики

в економічні проблеми

г національні рухи

Запитання 19

Які події відбулися в 1985—1991 рр.?

варіанти відповідей

1 схвалення нової Конституції УРСР

2 прийняття Закону про мови в УРСР

3 відновлення діяльності Української Гельсінської групи (спілки)

5 розгром дисидентського руху

6 прийняття Продовольчої програми

Запитання 20

Що з названого характеризує політику прискорення, проголошену радянським керівництвом у 1985 р.?

варіанти відповідей

А визнання приватної власності

Б перехід до ринкової економіки

В відмова від директивного планування

Г збільшення витрат на технічне переоснащення промисловості

Запитання 21

Яке судження про економічний розвиток УРСР у другій половині 1980-х рр. підтверджує наведена діаграма?

варіанти відповідей

А упродовж 1980-х рр. в економіці УРСР зберігалася тенденція щодо переважання виробництва товарів групи «A»

Б у другій половині 1980-х рр. економіка УРСР була найменш матеріало- та енергозатратною, ніж економіка СРСР у цілому

В якість товарів вітчизняної легкої промисловості в 1980-х рр. була низькою, тому великим попитом у населення користувалися імпортні товари

Г у середині 1980-х рр. в економічній сфері партійно-державне керівництво УРСР обрало стратегію прискорення

Запитання 22

Які з названих понять характеризують період перебудови в СРСР?

варіанти відповідей

1 розвинутий соціалізм

2 масова приватизація

3 «парад суверенітетів»

5 «шокова терапія»

6 політичний плюралізм

Запитання 23

Як називалась парламентська опозиція у Верховній Раді УРСР (1990-1994 рр.)?

варіанти відповідей

"Група 239"

Народний рух України

Українська Гельсінська група

Народна Рада

Запитання 24

Запровадження багатопартійної системи в УРСР стало можливим завдяки:

варіанти відповідей

відновленню діяльності Української Гельсинської спілки

скасуванню статті Конституції УРСР про керівну роль КПУ в суспільстві

установчому з'їзду Народного руху України за перебудову

першим альтернатувним виборам до Верховної РАди УРСР

Запитання 25

Зображена карикатура акцентує увагу на суперечливих наслідках реалізації

варіанти відповідей

"надпрограм" М. Хрущова

економічної реформи О. Косигіна

продовольчої програми Л. Брєжнєва

політики "перебодови" М. Горбачова

Запитання 26

У якому році розповсюджувалася зображена агітаційна листівка?

варіанти відповідей

1985

1989

1990

1991

Запитання 27

Прочитайте уривок із резолюції одного з мітингів українських студентів і виконайте завдання.

«Ми, студенти київських вузів, які зібралися до наметового містечка на підтримку голодуючих студентів.., вважаємо необхідним прийняття вимог голодуючих, а саме: 1. Відставка Голови Ради Міністрів В. Масола. 2. Націоналізація майна КПРС та ВЛКСМ на території України. 3. Прийняття рішення про службу юнаків у війську тільки в межах України…».У документі відображено вимоги протестувальників під час


варіанти відповідей

"Помаранчевої революції"

"культурної революції"

"Революції на граніті"

"Революції гідності"

Запитання 28

Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.


«У зараженому радіацією Чорнобилі влаштовували «показушні» весілля, фальшиві гулянки, паради. У дні всенародної жалоби було влаштовано першотравневу демонстрацію на Хрещатику в Києві, де оголені діти, нічого не підозрюючи, танцювали перед трибунами, потішаючи тих, котрі знали – зобов’язані були знати! – весь трагізм ситуації, що склалася...»


Зазначені вище заходи проводилися партійно-державним керівництвом з метою


варіанти відповідей

продемонструвати світові зростаючу єдність Комуністичної партії Радянського Союзу й народу в умовах надзвичайної ситуації на Чорнобильській АЕС.

засвідчити непохитність радянської традиції святкування міжнародного дня солідарності трудящих за будь-яких обставин.

приховати факт вибуху на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС і реальні масштаби та наслідки катастрофи.

переконатися у всенародній підтримці політики «перебудови» та «прискорення», незважаючи на аварію на Чорнобильській АЕС.

Запитання 29

Яку тенденцію суспільного життя України початку 1990-х відображає карикатура?

Напис на карикатурі:

"План реєстрації нових партій у цьому місяці перевиконано! Зайдіть у наступному... Журнал «Перець». 1990 р."

варіанти відповідей

Формування багатопартійної системи

Відсутність політичної культури

Зростання відповідальності різних соціальних груп

Політична консолідація суспільства

Запитання 30

Відродження УАПЦ відбулося:


варіанти відповідей

8-10 вересня 1989

2 грудня 1987

5-6 червня 1990

16 липня 1991

Запитання 31

Метою перебудови було:

варіанти відповідей

докорінна зміна існуючого ладу

збереження та оновлення радянської системи

скасування централізованого управління і передача управління влади територіальним громадам

встановлення тоталітарного режиму

Запитання 32

Установіть послідовність подій.

А «Живий ланцюг» від Івано Франківська, Львова до Києва на відзнаку річниці Акту злуки між УНР і ЗУНР

Б Прийняття Верховною Радою УРСР Закону " Про мови в УРСР"

В Перші альтернативні вибори до Верховної Ради УРСР

Г "Революція на граніті"

варіанти відповідей

1 Б А В Г

1 Б Г А В

1 А Б В Г

1 Г В Б А

Запитання 33

16 липня 1990 року - це

варіанти відповідей

Ухвалення Верховною Радою УРСР Декларації про державний суверенітет

Проведення перших альтернативних виборів до Верховної Ради УРСР

Відновлення Кримської АРСР у складі УРСР

Відновлення УГКЦ

Запитання 34

Загальноукраїнський страйк як форму соціально-політичного протесту в Українській РСР влітку 1989 р. започаткували


варіанти відповідей

шахтарі.

учителі.

металурги.

лікарі

Запитання 35

В уривку джерела: «Кравчук привіз нам з Біловезької Пущі, якщо вдуматися, відпускну грамоту від Росії. Документ, підписаний ним,.. відмінив, у Широкому історичному сенсі, усе, що колись прив’язувало Україну до Росії. Ці акти хоч і давно належали минулому, але зберігали для когось символічне значення» надано оцінку

варіанти відповідей

припиненню існування Радянського Союзу.

підписанню Будапештського меморандуму.

вступу України до Організації Об’єднаних Націй.

укладенню Договору про дружбу, співробітництво й партнерство між Україною та Росією.

Запитання 36

Розгляньте поштову марку. Які судження щодо неї є правильними?


варіанти відповідей

Марка має викривальний, сатиричний характер.

Марка відображає трудовий ентузіазм працівників.

Марка присвячена здобуткам у культурному житті.

Марка пропагує переваги здорового способу життя.

Марку створено для підтримки однієї з кампаній «перебудови».

Марка мала стимулювати патріотичні почуття, гордість за країну.

Марка акцентує увагу на існуванні в суспільстві проблеми алкоголізму.

Запитання 37

Розташуйте в хронологічній послідовності:

А) Початок кампанії з подолання пияцтва і алкоголізму;

Б) Заснування Українського культурологічного клубу;

В) Вибух на ЧАЕС;

Г) Створення Українськогої Гельсинської спілки

варіанти відповідей

АБВГ

АВБГ

ВГАБ

БВАГ

Запитання 38

Початок страйку на шахті «Ясинуватська-Глибока» в Макіївці

варіанти відповідей

16 липня 1990 року.

22 січня 1990 року.

 

15 липня 1989 року.

6 червня 1990 року.

Запитання 39

Які поняття пов’язані з процесом перебудови в Україні у 1985 –1991-ті рр.? (2 відповіді)

варіанти відповідей

самвидав

тверезість - норма життя

"самостійність", "самофінансування", "самоуправління"

 

 колективізація

десталінізація

Запитання 40

 Установіть відповідність:

1) Ю. Андропов;

2) К. Черненко;

3) М. Горбачов;

4) Л. Брежнєв


 а) 1982-1984;

б) 1984-1985;

в) 1985-1991

г)1964 - 1982

варіанти відповідей

 1а 2б 3в 4г

1б 2а 3в 4г

1в 2б 3а 4г

1в 2а 3б 4г

Запитання 41

У якому уривку з історичного джерела охарактеризовані окремі аспекти соціально-економічного розвитку України в період перебудови?

варіанти відповідей

«В Україні понад мільйон осіб, винних у порушенні антиалкогольного законодавства, зазнали адміністративних стягнень. У Закарпатті та в Криму знищили виноградники унікальних сортів»

«Продукція соціалістичної індустрії України зросла удвічі. Почали діяти нові підприємства (Запорізький комбінат, Новокраматорський машинобудівний завод, Криворізький металургійний завод)...»

«Характерним для цього періоду було суттєве зниження плану заготівель зерна, підвищення у 1,5—2 рази цін на сільськогосподарську продукцію, збільшення капіталовкладень у сільське господарство...»

«За оцінками експертів у вітчизняному виробництві частка тіньового сектору фактично зрівнялась із часткою офіційною. Це явище супроводжувалося зростанням обсягу нелегального вивозу капіталу...»

Запитання 42

Установіть відповідність між періодами та радянськими пропаган-

дистськими плакатами, що їх характеризують.

1 Повоєнна відбудова та розвиток (1946 — 1950-ті рр.)

2 Політичної та економічної лібералізації суспільства (1953—1964 рр.)

3 Загострення кризи радянської системи (1965—1985 рр.)

4 Розпад Радянського Союзу та відродження незалежності (1985—1991 рр.)

варіанти відповідей

1В, 2Б, 3Д, 4Г.

1Б, 2А, 3В, 4Г.

1В, 2А, 3Д, 4Б.

1А, 2В, 3Б, 4Д.

Запитання 43

Установіть відповідність між наведеними уривками з історичних джерел та історичними періодами, які вони відображають.

1 «Хто оволодіє кукурудзою, той доб’ється піднесення у тваринництві. Той, хто займатиме щодо цієї кулЬтури консервативну позицію, буде викинутий життям із сідла...»

2 «Зворотний бік буржуазного націоналізму — безрідний космополітизм, який

проявляється в плазуванні перед буржуазною культурою і в Низькопоклонстві перед іноземщиною...»

3 «Прискорення, гласність, “очищення” соціалізму від негативних нашарувань минулого. Ось головні завдання. Так вимагає час, іншої альтернативи для нас немає...»

4 «Основою партійного підходу до розв’язання економічних проблем розвинутого соціалізму є незмінна вимога — все в ім’я людини, все для блага людини...»

А Радянська модернізація України (1928—1938 рр.)

Б Повоєнна відбудова та розвиток (1946 — початок 1950-х рр.)

В Політична та економічна лібералізація суспільства (1953—1964 рр.)

Г Загострення кризи радянської системи (1965—1985 рр.)

Д Розпад Радянського Союзу та відродження незалежності України (1985—1991 рр.)

варіанти відповідей

1В, 2А, 3Д, 4Д.

1Б, 2А, 3Г, 4В.

1А, 2В, 3Г, 4Б.

1А, 2Б, 3Д, 4Б.

Запитання 44

Що НЕ належить до наслідків Чорнобильської катастрофи?

варіанти відповідей

стала приводом для потужної критики соціалістичної системи

запустила такий значущий компонент перебудови, як "ініціатива знизу"

сприяла реалізації гласності шляхом... розгортання на сторінках періодичних видань дискусій про вибір шляху суспільного розвитку

підірвала економічну міць СРСР

Запитання 45

На що вказує гасло "КПРС - партія революції, партія перебудови!"

варіанти відповідей

На опір КПРС процесам перебудови

на соціальну базу прибічників перебудови

на контроль КПРС над курсом перебудови

на революційний характер змін радянської системи часів переудови

Запитання 46

"Унаслідок автономних дій і господарської самостійності підприємств, що переслідували тимчасові тактичні вигоди, розвалювалася вся планова система управління економіки і міжгосподарські зв'язки... відсутність на той час вільного ринку цін, товарів, робочої сили і грошей практично не дозволяла використовувати нові можливості для ефективної господарської діяльності..."

Такими були результати:

варіанти відповідей

антиалкогольної кампанії

розвитку кооперації

реформи Рижкова - Абалкіна

запровадження приватної власності

Запитання 47

Поширення бартерних операцій за доби перебудови - свідчення

варіанти відповідей

оптимізації розрахунків між підприємствами

намагання уникнути оподаткування

нестабільності радянської економіки

успішної урядової соціально - економічної політики

Запитання 48

За словами В Щербицького, " говорити про перебудову, так би мовити "по - українськи", заняття неконструктивне...Характер перебудовчих процесів у всіх регіонах країни загальний, тому він обумовлений єдиною теорією і політикою оновлення".Цією заявою він:

варіанти відповідей

недооцінив зростання національно - демократичного руху в Україні

засудив політику перебудови і прискорення

підтримав реформістську політику уряду СРСР

підкреслив народний ентузіазм у реалізації політики перебудови

Запитання 49

Гасло "Долой статтю 6!" відображає боротьбу:

варіанти відповідей

за відновлення кримськотатарської автономії

проти монополії комуністичної партії на владу

за впровадження ринкової економіки

за набуття реальної ваги Декларації про державний суверенітет

Запитання 50

Хто є автором звернення?

" Отже, наша позиція - це позиція виваженості і ще раз виваженості. Це захист конституційних норм, захист законів. Усе, що йде всупереч цій позиції, яку схвалив народ, є для нас неприйнятним. Ми маємо відстояти закони, захистити демократію, утвердити в суспільстві законний порядок."

варіанти відповідей
Запитання 51

Напис на номерному знаку "Гласність"

Карикатура висміює

варіанти відповідей

відсталість продукції радянської автомобільної промисловості

невідповідність радянських стандартів виробництва західним

швидкі темпи політики прискорення

поверховість і декоративність політичних змін в СРСР

Запитання 52

Політикою гласності, започатковано партійно-радянським керівництвом СРСР у період «перебудови», передбачалось

варіанти відповідей

поступовий перехід влади на всіх рівнях від партійного апарату до рад народних депутатів.

впровадження нової політичної системи на основі панування закону, дотримання прав людини.

пом’якшення цензури, можливість говорити правду, критикувати органи влади, отримувати об’єктивну інформацію.

скорочення бюрократичного апарату, зміцнення місцевого самоврядування та децентралізація влади.

Запитання 53

Пам’ятником, зображеним на фото, увічнено події, що відбулися в

варіанти відповідей

1983 р.

1986 р.

1988 р.

1991 р.

Запитання 54

Яке поняття характеризує економічне становище УРСР за доби "перебудови"?

варіанти відповідей

номенклатура

гласність

інфляція

плюралізм

Запитання 55

Які заходи часів "перебудови" негативно вплинули на розвиток економіки СРСР і, відповідно, УРСР?

варіанти відповідей

антиалкогольна кампанія

боротьба проти нетрудових доходів

ліквідація наслідків аварії на ЧАЕС

усі вищеназвані

Запитання 56

Дисидент, який у 1987 р. відновив видання «Українського вісника»:

варіанти відповідей

 Євген Сверстюк Іван Дзюба


 Іван Драч

 

В’ячеслав Чорновіл

Запитання 57

«Революція на граніті» – це:

варіанти відповідей

хвиля мітингів та демонстрацій під політичними гаслами в 1989 р.


 голодування студентів на Площі Жовтневої революції з політичними вимогами страйк шахтарів у 1989 р. з економічними та політичними вимогами


 «живий ланцюг» утворений людьми між Києвом та Львовом на роковини Злуки УНР та ЗУНР

Запитання 58

Керівник Української Гельсінської Спілки, яка була відновлена у 1988 р.:

варіанти відповідей

Олександр Мороз Микола Руденко


 Іван Дзюба

 

Левко Лук’яненко

Запитання 59

Основне положення закону «Про мови в Українській РСР»:


варіанти відповідей

гарантія верховенства української мови.державний статус російської мови.


державний статус української мови.


російська і українська мови стали державними.

Запитання 60

Священник, який став першим українським патріархом — керівником УАПЦ:варіанти відповідей

Володимир (Романюк).

Мирослав-Іван Любачівський.

Мстислав (Скрипник).


Філарет (Денисенко).

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест