Передавання генетичної інформації з покоління в покоління.

Додано: 3 лютого
Предмет: Біологія, 10 клас
10 запитань
Запитання 1

Який процес забезпечує копіювання спадкової інформації для її передачі наступному поколінню?

варіанти відповідей

репарація

рекомбінація

реплікація

регенерація

Запитання 2

У соматичних клітинах бика свійського міститься 60 хромосом.

Яка кількість хромосом міститься в його клітинах, що утворилися шляхом мейотичного поділу?

варіанти відповідей

120

60

30

15

Запитання 3

Скільки хромосом мають сперматозоїди і яйцеклітини людини?

варіанти відповідей

92

48

46

23

Запитання 4

Клітина людини з набором хромосом 22А + Х — це

варіанти відповідей

запліднена яйцеклітина

соматична клітина

незапліднена яйцеклітина

клітина печінки

Запитання 5

На рисунку зображено хромосомний набір:

варіанти відповідей

здорової жінки

здорового чоловіка

жінки, хворої на синдром Дауна

чоловіка, хворого на синдром Дауна

Запитання 6

Які твердження щодо утворення каріотипу доньки є правильними?

І. Донька отримує від батька У-хромосому.

ІІ. Донька отримує від батька 22 аутосоми.

варіанти відповідей

лише І

лише ІІ

обидва правильні

обидва неправильні

Запитання 7

Які твердження по відношенню до клітинного поділу вірні:

І. У результаті мітозу утворюється 2 клітини з диплоїдним (2n) набором хромосом.

ІІ. У результаті мейозу формуються гаплоїдні (1n) клітини з половинним набором хромосом.

варіанти відповідей

тільки І

тільки ІІ

обидва вірні

жодного вірного

Запитання 8

У наслідок обміну між гомологічними ділянками парних хромосом статеві клітини набувають таких комбінацій генів, яких не було в батьків - це:

варіанти відповідей

реплікація

кросинговер

генотим

транскрипція

Запитання 9

Центромера позначена під номером

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 10

На початку гена розташована ділянка, яку називають

варіанти відповідей

термінатор

екзон

інтрон

промотор

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест