Перенос слів

Додано: 27 квітня 2020
Предмет: Українська мова, 1 клас
Тест виконано: 2 рази
12 запитань
Запитання 1

Поділити слово на склади: зима


варіанти відповідей

з-има

зи-ма

зим-а

Запитання 2

Поділити слово на склади: дуб

варіанти відповідей

дуб

д-уб

ду-б

Запитання 3

Поділити слово на склади: їжак

варіанти відповідей

їжак

ї-жак

їж-ак

Запитання 4

Поділити слово на склади: олівець

варіанти відповідей

о-лі-вець

олі-ве-ць

олі-вець

Запитання 5

Поділити слово на склади: польовий

варіанти відповідей

по-ль-овий

пол-ьо-вий

по-льо-вий

Запитання 6

Поділити слово на склади: Яна

варіанти відповідей

Я-на

Яна

Ян-а

Запитання 7

Поділити слово на склади: лісовий

варіанти відповідей

лі-со-ви-й

лі-со-вий

ліс-ов-ий

Запитання 8

Поділити слово на склади: заєць

варіанти відповідей

за-єць

заєць

зає-ць

Запитання 9

Поділити слово на склади: подзвонив

варіанти відповідей

по-дз-во-нив

под-зво-нив

по-дзво-нив

Запитання 10

Поділити слово на склади: народження

варіанти відповідей

на-род-же-ння

на-ро-дже-ння

нар-од-же-ння

Запитання 11

Вибери рядок , де слова правильно поділені для переносу

варіанти відповідей

йод, ва-та,сид-жу, м'я-та

пі-вень, ї-жа, за-дз-во-нив

їжак, са-джаю, Оля, ма-йо-рить

Запитання 12

Вибери рядок , де слова правильно поділені для переносу

варіанти відповідей

лі-так, п'ю-ть, пи-ше, кві-тка

Єва, йо-гурт, ща-вель, сьо-мий

їжак, вед-мі-дь, О-лег, стіл

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест