Перевірочна контрольна робота з історії України за ІІ семестр 2019 - 2020 н. р.

Додано: 5 травня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 344 рази
26 запитань
Запитання 1

Позначте, у складі армії якої країни було утворено легіон Українських січових стрільців (УСС):

варіанти відповідей

Росія

Австоро-Угорщина

Франція

Німеччина

Запитання 2

Головну Українську Раду в серпні 1914 р. очолив:

варіанти відповідей


К. Левицький

Є. Коновалець

 С. Єфремов

Г Ю. Романчук

Запитання 3

Галицька битва закінчилась:

варіанти відповідей

поразкою російських військ;

підписанням мирного договору

закінчилась поразкою обох сторін


поразкою австро-угорських військ;

Запитання 4

Позначте, між якими державами були поділені українські землі напередодні Першої світової війни:

варіанти відповідей

Росія, Польща, Румунія

Росія, Угорщина, Румунія

Росія, Австро-Угорщина, Румунія

 Росія, Австро-Угорщина;

Запитання 5

Що стало наслідком подій, перебіг яких відображено на карті?

варіанти відповідей

 капітуляція Австро-Угорщини та проголошення ЗУНР

демократична революція та повалення самодержавства в Росії

 створення Галицько-Буковинського генерал-губернаторства

вступ у світову війну Німеччини на боці Австро-Угорщини

Запитання 6

Установіть послідовність подій.

А Створення Головної Української Ради (ГУР)

Б Брусиловський прорив

В Взяття фортеці Перемишль

Г Початок формування легіону Українських січових стрільців (УСС)

варіанти відповідей

в.б.г.а.

а.г.в.б

г.а.в.б.

 а.б.г.в

Запитання 7

Наслідком якої події було зречення престолу царем Миколою ІІ 15(2) березня 1917 р.?

варіанти відповідей

Першої світової війни (1914 р.)

Революції у Петрограді (1917 р.)

Революції в Україні (1917 р.)

Жовтневого перевороту (1917 р.)

Запитання 8

Державний орган управління створений у Києві в ході Української революції -

варіанти відповідей

Державний секретаріат

Верховна Рада України

Українська Верховна Рада

 Українська Центральна Рада

Запитання 9

Який Універсал проголошував створення Української Народної Республіки?

варіанти відповідей

Перший Універсал

 Другий Універсал

Третій Універсал

Четвертий Універсал

Запитання 10

Про що йшлося у Четвертому Універсалі Української Центральної Ради?

варіанти відповідей

про утворення Української Народної Республіки

про закінчення Революції

про проголошення незалежності УНР

про автономію у складі Російської імперії

Запитання 11

Коли у Києві було здійснено переворот та очільником України проголошено гетьмана Павла Скоропадського?

варіанти відповідей

29 квітня 1918 р.

25 січня 1918 р.

22 листопада 1917 р.

10 червня 1917 р.

Запитання 12

Проти влади П. Скоропадського виступив керівний центр - Директорія. На чолі з ...

варіанти відповідей

 Михайлом Грушевським

Михайлом Міхновським

Володимиром Винниченком

Симоном Петлюрою

Запитання 13

1 листопада 1918 р. українські військові частини австрійської армії захопили Львів та частину Східної Галичини. Ця подія одержала назву "Листопадовий зрив". У наслідок цієї події ...

варіанти відповідей

проголошено Західно-Українську Народну Республіку

 проголошено Українську Народну Республіку

на чолі з Євгеном Петрушевичем

 на чолі з Михайлом Грушевським

Запитання 14

22 січня 1919 р. проголошено ...

варіанти відповідей

Декларацію про державний суверенітет

Українську Соціалістичну Радянську Республіку

Союзний договір

 Акт Злуки

Запитання 15

Яку мала назву українська радянська держава за Конституцією 1919 р.?

варіанти відповідей

Українська Радянська Соціалістична Республіка;

Українська Народна Республіка;

 Українська Соціалістична Радянська Республіка

Українська Автономна Радянська Соціалістична Республіка

Запитання 16

Нова економічна політка замінила систему економічних відносин, яка мала назву:

варіанти відповідей

 «воєнний комунізм»

«червоний терор»

ринкова економіка

Пацифікація

Запитання 17

Складовою частиною, якої політики СРСР була українізація?

варіанти відповідей

НЕПу;

махновщини

коренізації

колективізації

Запитання 18

Колективізація це - ...

варіанти відповідей

примусове вилучення незаконно отриманого майна;

форма здійснення більшовицької політики на території України у 1923-1938 рр.;

політика насильницького перетворення сільського господарства наприкінці 1920-1930-х рр. на основі розкуркулювання і суцільного насадження колективних форм господарства з усуспільненням значної частини селянської власності;

система заходів, спрямованих на прискорений розвиток важкої промисловості з метою технічного переозброєння економіки і зміцнення обороноздатності країни.

Запитання 19

Вкажіть, які, на вашу думку, чинники що були причинами голоду 1921-1923 рр.

варіанти відповідей

суцільна колективізація;

«куркульський бандитизм»;

неврожай та засуха;

державна політика хлібозаготівель;

запровадження НЕПу.

Запитання 20

На який період припадають масові репресії в СРСР?

варіанти відповідей

1932-1933 рр.

1933-1937 рр.

1937-1938 рр.


1929-1939 рр.

Запитання 21

На згадку, про які події встановлений зображений пам’ятник?

варіанти відповідей

сталінські репресії;

«червоний терор»

українізацію

Голодомор 1932-1933 рр.

Запитання 22

Укажіть назви мирних договорів, у яких, серед іншого, визначалася державна належність західноукраїнських земель у 1920-х роках.

1.Версальський

2.Сен-Жерменський

3.Нейїський

4.Тріанонський

5.Севрський

6.Ризький

варіанти відповідей


1, 2, 5

 1, 3, 6

 2, 4, 6

 2, 3, 5

Запитання 23

Масові репресії щодо українського населення Галичини, здійснені польським урядом восени 1930 р., отримали офіційну назву 

варіанти відповідей

пацифікація.

асиміляція.

депортація

Запитання 24

Коли було проголошено незалежність Карпатської України?

варіанти відповідей

 15 березня 1939 р

15 березня 1938 р

25 березня 1939 р.

23 серпня 1939 р.

Запитання 25

Яка подія європейської історії прискорила процес надання автономії Закарпаттю?

варіанти відповідей

підписання Пакту Молотова—Ріббентропа

 формування осі «Берлін—Рим—Токіо»

аншлюс» Австрії Німеччиною

укладення Мюнхенської угоди

Запитання 26

На якій ілюстрації зображено президента Карпатської України?

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест