24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Perfect tenses

Додано: 1 травня 2020
Предмет: Англійська мова, 11 клас
Тест виконано: 15 разів
25 запитань
Запитання 1

I / study / French.

варіанти відповідей

I has studied French.

I have studied French.

I have study French.

Запитання 2

She / eat / octopus.

варіанти відповідей

She have eaten octopus.

She has eat octopus.

She has eaten octopus.

Запитання 3

They / go / to Scotland.

варіанти відповідей

They have gone to Scotland.

They has gone to Scotland.

They have go to Scotland.

Запитання 4

We / read / that book.

варіанти відповідей

We have readed that book.

We has read that book.

We have read that book.

Запитання 5

He / live / here for three years.

варіанти відповідей

He has live here for three years.

He has lived here for three years.

He have lived here for three years.

Запитання 6

You / know / David for ten years.

варіанти відповідей

You have known David for ten years.

You has known David for ten years.

You have know David for ten years.

Запитання 7

We / be / here for two weeks.

варіанти відповідей

We have be here for two weeks.

We has been here for two weeks.

We have been here for two weeks.

Запитання 8

By the end of this cup I _____________________ (drink) a full litre of coffee today!

варіанти відповідей

will be drinking

will have drunk

will have been drinking

Запитання 9

If he finishes this last mile, he _____________________ (walk) a marathon!

варіанти відповідей

will be walking

will have walked

will have been walking

Запитання 10

By 5 p.m. I _____________________ six episodes.

варіанти відповідей

will be watching

will have watched

will have been watching

Запитання 11

He... just ___(to get)up.

варіанти відповідей

have, got

has, got

have get

has, get

Запитання 12

My friends...already___ (to play) football.


варіанти відповідей

has played

have played

played

have play

Запитання 13

Our mother... ... ...coffee...

варіанти відповідей

 haven't make ...yet

  

 hasn't made...yet


 hasn't made...just

 

haven't made ...already

Запитання 14

.. she ever ____(to travel) by train?

варіанти відповідей

Has, travel

Has, travelled

have, travelled

Have, travel

Запитання 15

Оберіть правильну форму Present Perfect:

to have

варіанти відповідей

have have

 

 have has

 

  have had


 had have

Запитання 16

The film starts at 7.30, so I’m sure it ____________________ (end) by 10.

варіанти відповідей

will be ending

will have ended

will have been ending

Запитання 17

A: Has he been here before? 

     B: No, he .........

                                                             

варіанти відповідей

 A hasn’t 

 B isn’t 

C doesn’t  

 D wasn’t

Запитання 18

Jane hasn't been to the zoo ... .

варіанти відповідей

ever

yet

never

just

Запитання 19

I ... lived here for ten years.

варіанти відповідей

have lived

lived

has lived

am living

Запитання 20

We ..... this film yet.

варіанти відповідей

haven`t seen

haven`t see

have seen

hasn`t seen

Запитання 21

I ______ very tired because I  ______ too much.

варіанти відповідей

were ; had studied 

was ; had studied

be was; studied

were ; studied 

Запитання 22

After Eric _______ breakfast he _________ his friend.

варіанти відповідей

have made ; phoned 

made ; had phone

had made ; phoned 

phoned; made

Запитання 23

When we _________ at the station, the train ____________ .(already)

варіанти відповідей

had arrived ; had left

arrived ; had left

arrived ; left

arrived ; have left

Запитання 24

When the police (arrive) at the house, the burglar (disappear).


варіанти відповідей

arrived, had disappeared

had arrived, disappeared

has arrived, disappeared

arrived, has dissapeared

Запитання 25

I found out when I got home that I (not lock) the front door!


варіанти відповідей

didn't lock

wasn't lock

not locked

hadn't locked

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест