Первісна

Додано: 19 січня
Предмет: Алгебра, 11 клас
Тест виконано: 1 раз
10 запитань
Запитання 1

Скільки первісних може мати функція?

варіанти відповідей

Один


  

  Безліч

Два

Неможливо відповісти

Запитання 2

Знайти первісну функції f(x)=3x² -4x+5, графік якої проходить через задану точку А(2;6)

варіанти відповідей

 F(x)=х3-2x2+5x+С

  F(x)=x3-2x2+5x-4

 F(x)=x3-2x2+5x+4

  F(x)=x3-2x2-5x-4

Запитання 3

Якщо F(x)=2+cosx - первісна функції f(x), то f(x)=варіанти відповідей

 -sinx


  2x-sinx

  


sinx


2x+sinx

Запитання 4

Знайти загальний вигляд первісної функції f(x) = 3/ cos2 x

варіанти відповідей

 F(x) = 3 сtg x

 F(x) = ⅓ сtg x + C

 F(x) = 3 sin2 x + C

 F(x) = 3 сtg x + C

Запитання 5

Знайти загальний вигляд первісних функції: f(x) = 4x3 - 2x + 1

варіанти відповідей

F(x) = x4 - x2 + 1 + C

F(x) = x4 - x2 + x + C

F(x) = x4 - x2 + x

F(x) = ¼⋅x4 - ½⋅x2 + x + C

Запитання 6

Знайти первісну функції f(x)=5x4, що задовольняє дану умову F(-1)=3

варіанти відповідей

F(x) = x5 + 4

F(x) = ⅕⋅x5 - 1

F(x) = x5 - 1

F(x) = x5 + C

Запитання 7

Знайдіть первісну для функції f(x)= 4х3 - 2х + 3, один із нулів якої дорівнює -1.

варіанти відповідей

F(x) = x4 - х2 + 3x + С

F(x) = x4 - х2 + 3x + 2

F(x) = ¼⋅x4 - ½⋅х2 + 3x - 1

F(x) = ¼⋅x4 - ½⋅х2 + 3x + С

Запитання 8

Первісною для функції у = 5/х є ...

варіанти відповідей

1/5ln|x| + c

5x + c

5ln|x| + c

ln|x| + c

Запитання 9

Знайдіть загальний вигляд первісної для функції f(x)= 4x3 + 2x - 6x2 - 2

варіанти відповідей

F(x) = x4 + x2 - 2x3 -2x

F(x) = x4 + x2 - 2x3 - 2x + c

F(x) = 8x2 + 2 -12x +c

F(x) =8x2 +2 -12x -2 + c

Запитання 10

Для функції f(x) = x2 знайдіть таку первісну F(x), графік якої проходить через точку М (-3; 12).

варіанти відповідей

х3/3 + с

х3/3 + 9

х3/3 +12

х3/3 +21

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест