28 вересня о 18:00Вебінар: Формування навичок розв'язування задач із хімії засобами дистанційного навчання

Підготовка до ДПА

Додано: 11 травня
Предмет: Правознавство, 9 клас
Тест виконано: 90 разів
9 запитань
Запитання 1

Визначте види правопорушень.

варіанти відповідей

Протиправні і правомірні.

Винуваті та невинуваті.

Проступки і злочини.

Припустимі і неприпустимі.

Запитання 2

Укажіть вік, з якого зміна громадянства батьками дитини може відбуватися лише за згодою останньої.

варіанти відповідей

7 років.

10 років.

14 років.

16 років.

Запитання 3

Визначте, що означає поняття "права і свободи людини".

варіанти відповідей

Необхідні для життя і розвитку можливості людини.

Індивідуальні інтереси людини.

Потреби людини.

Гарантії держави.

Запитання 4

Оберіть варіанти, де значаться особисті немайнові права подружжя.

варіанти відповідей

Право обирати прізвище у шлюбі.

Право на частку в спільному майні подружжя.

Право на утримання.

Право на материнство і батьківство.

Право обирати рід заняття.

Запитання 5

Проаналізуйте ст. 22 Закону України "Про охорону дитинства": діти, які досягли 16-річного віку, мають право займатися підприємницькою діяльністю, можуть бути членами колективного с/г підприємства та членами селянського (фермерського) господарства в порядку, встановленим законом. Про яке конституційне право йдеться в статті?

варіанти відповідей

Право на самореалізацію особистості.

Право на вільний вибір професії та роду занять.

Право на об’єднання в дитячі та молодіжні організації

Право на достатній життєвий рівень

Запитання 6

Вкажіть вид правопорушення, що допускає відсутність вини як обов'язкової її ознаки.

варіанти відповідей

Злочин.

Цивільно-правовий проступок.

Дисциплінарний проступок.

Адміністративне правопорушення.

Запитання 7

Оберіть варіанти, що вказують на шляхи влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування, згідно із Сімейним Кодексом України.

варіанти відповідей

Опіка і піклування.

Набуття громадянства.

Постійне проживання у близьких родичів.

Усиновлення.

Патронат.

Запитання 8

Укажіть орган/посадову особу, що вирішує питання щодо набуття і припинення громадянства України.

варіанти відповідей

Верховна Рада України.

Президент України.

Кабінет Міністрів України.

Міністерство закордонних справ.

Запитання 9

Оберіть варіанти, в яких зазначено документи, що є міжнародними стандартами прав людини й разом складають Хартію прав людини.

варіанти відповідей

Загальна декларація прав людини.

Європейська конвенція про захист права і основних свобод людини.

Конвенція ООН про права дитини.

Міжнародний пакт про громадянські й політичні права.

Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест