Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Підготовка до річної контрольної роботи

Додано: 3 травня 2019
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 417 разів
31 запитання
Запитання 1

 Скелет, м’язова і кровоносна системи в зародка формуються з:

варіанти відповідей

ентодерми; 

перидерми

ектодерми;   

мезодерми

Запитання 2

Рибоза належить до:

варіанти відповідей

білків

нуклеїнових кислот

жирів 

вуглеводів.

Запитання 3

Хромосоми складаються з 2-х хроматиди:

варіанти відповідей

телофазу мітозу

пресинтетичний період

телофазу 2 мейозу

постсинтетичний період.

Запитання 4

У якому схрещуванні розщеплення за фенотипом у потомстві може

бути 9 : З : З : 1?

варіанти відповідей

АаВв х АаВв 

 

АаВв х аавв 

АаВв х ааВв 

ААвв х ааВВ

Запитання 5

Реакції темнової фази фотосинтезу перебігають

варіанти відповідей

у матриксі мітохондрій 

  у стромі хлоропластів 

 на внутрішній мембрані мітохондрій 

  за участі зовнішньої мембрани хлоропласта

Запитання 6

Молекули яких речовин є субстратом анаеробного окисного метаболізму?

варіанти відповідей

білків

нуклеїнових кислот

вуглеводів 

ліпідів

Запитання 7

Хімічним мутагенним чинником може бути:

варіанти відповідей

уплив вірусів

радіаційне опромінювання 

ультрафіолетове випромінювання 

бензопірен тютюнового диму

Запитання 8

Перекомбінація генетичного матеріалу відбувається при мейозі в:

варіанти відповідей

анафазі 2   

телофазі 1

профазі 1.

анафазі 1  

Запитання 9

Які організми є гомозиготними:

варіанти відповідей

авс//авс

АВ// ав

Ас// аС

Ав// аВ.

Запитання 10

В життєвому циклі яких рослин переважає спорофіт:

варіанти відповідей

жоржини 

сосна 

айстри

гінкго.

Запитання 11

У соматичних клітинах бика свійського міститься 60 хромосом. Яка кількість хромосом міститься в його клітинах, що утворилися шляхом мейотичного поділу?

 

варіанти відповідей

120 

60 

 30 

15

Запитання 12

Волосіння вушних раковин (гіпертрихоз) визначається геном, що знаходиться в

Yс - хромосомі. Яка вірогідність народження дитини з цією аномалією, якщо аномалія є у батька?

варіанти відповідей

0%  

25%

50%

100%

Запитання 13

Ізогамія зображена під цифрою:

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 14

Оогамія зображена під цифрою:

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 15

При схрещуванні організмів з генотипом

 Аа х Аа буде спостерігатися розщеплення ознак за фенотипом у співвідношенні:

  

варіанти відповідей

3:1

1:1

1:2:1

9:3:3:1

Запитання 16

Процес формування двошарового зародка називають:

варіанти відповідей

органогенезом; 

гаструляцією;

гістогенезом; 

нейруляцією.

Запитання 17

У дафній спостерігають чергування поколінь:

варіанти відповідей

статевого і нестатевого;    

роздільностатевого і гермафродитного;

спорофітного і гаметофітного;  

статевого і партеногенетичного.

Запитання 18

На стадії дроблення в ембріогенезі відбуваються процеси:

варіанти відповідей

утворення порожнини всередині бластомерів;

редукція хромосом;

утворення зародкових листків;

поділ клітин і зменшення розмірів клітин.

Запитання 19

. Який нормальний хромосомний набір притаманний чоловікам?

варіанти відповідей

44А + ХХ 

44А + Х

44А + ХУ 

44А + У   

Запитання 20

Укажіть сполуки, які входять до складу пріону:

варіанти відповідей

АТФ; 

ДНК;

РНК;  

глікопротеїди

Запитання 21

Укажіть структури організмів, де не розмножуються віруси:

варіанти відповідей

клітини тварин;    

клітини рослин;

міжклітинна речовина тканин тварин;

клітини прокаріотів.

Запитання 22

 Укажіть сполуки, які входять до складу простих вірусів:

варіанти відповідей

білок і нуклеїнова кислота;

білок, нуклеїнова кислота, ліпіди;

лише нуклеїнова кислота;

білок, нуклеїнова кислота і вуглеводи.

Запитання 23

Укажіть речовини, які утворюються внаслідок анаеробного дихання (гліколізу):

варіанти відповідей

2 молекули АТФ і етанол;

2 молекули АТФ і молочна кислота;

етанол і піровиноградна кислота;

2 молекули АТФ і 2 молекули піровиноградної кислоти.

Запитання 24

Укажіть, які процеси в організмах називають «пластичним обміном»:

варіанти відповідей

сукупність реакцій розщеплення складних сполук в організмі;

укупність реакцій перетворення речовин, отриманих організмом з довкілля;

виведення продуктів життєдіяльності організмів;

сукупність реакцій біосинтезу речовин у клітині.

Запитання 25

Органічні речовини, загальну формулу яких наведено, є мономерами

варіанти відповідей

дисахаридів

білків

вуглеводів

ліпідів

Запитання 26

Обчисліть і вкажіть відсоток аденілових нуклеотидів у ділянці молекули ДНК, якщо гуанінові нуклеотиди становлять 42 відсотки від загальної кількості.

варіанти відповідей

42

8

16

84

Запитання 27

Яка структура клітини регулює її розмноження, ріст і розвиток?

варіанти відповідей

рибосома

мітохондрія

ядро

комплекс Гольджі

Запитання 28

Ці немембранні органели відкрито в середині 50-х років ХХ століття. З того часу їх інтенсивно досліджують. Уже отримано дані, які розкривають механізми взаємодії цих органел із тРНК, мРНК та антибіотиками. Стає зрозумілою участь цих органел у розпізнаванні антикодону тРНК, комплементарного кодонумРНК. Укажіть функцію(1) і місце утворення (2) складових цих органел в еукаріотичній клітині.

варіанти відповідей

1 - транскрипція, 2 – ядро

1 – синтез АТФ, 2 – мітохондрії

1 – реплікація, 2 – цитоплазма

1 – трансляція, 2 – ядерце

Запитання 29

Яку роль відіграє личинка в житті коралових поліпів?

варіанти відповідей

підсилює внутрішньовидову конкуренцію

забезпечує розселення

пришвидшує розвиток

забезпечує вегетативне розмноження

Запитання 30

Емульгування жирів під дією жовчі відбувається в

варіанти відповідей

ротовій порожнині

товстому кишечнику

шлунку

дванадцятипалій кишці

Запитання 31

При схрещуванні організмів з генотипом

 Аа х Аа буде спостерігатися розщеплення ознак за генотипом у співвідношенні:

  

варіанти відповідей

3:1

1:1

1:2:1

9:3:3:1

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест