Підсумковий тест з геометрії за 7 клас

Додано: 25 травня
Предмет: Геометрія, 7 клас
Тест виконано: 747 разів
28 запитань
Запитання 1

1.Скільки прямих можна провести через одну точку?

         ;   

варіанти відповідей

 а) Жодної; 

 б) тільки одну;

 в) тільки дві

   г) безліч.

Запитання 2

2. Скільки прямих можна провести через дві точки?

         

варіанти відповідей

 а) Безліч;  

б) тільки одну;  

 в) тільки дві;     

   г) жодної.

Запитання 3

3. Точки А, В,С лежать на одній прямій. Яка з трьох точок лежить між двома іншими, якщо відомо, що АВ = 1см, ВС = 2см, АС = 3см?

                        

варіанти відповідей

  а) А;       

   б) В;      

 в) С;    

    г) Визначити неможливо.  

Запитання 4

4. Точки M, N і K лежать на одній прямій. Відомо, що MN = 5м, NK = 3м. Яку найбільшу довжину може мати відрізок MK ?

                       

варіанти відповідей

  а) 1м;             

  б) 2м;         

 в) 8м;     

  г) 9м.

Запитання 5

5. AD – бісектриса ےВАД і ے ВАD = 60 ˚. Знайдіть градусну міру

 ےСAD.

                          

варіанти відповідей

  а) 30 ˚ ; 

 б) 60 ˚ ;  

в) 120 ˚ ;

  г) визначити неможливо.

Запитання 6

7. Два кути, на які розбивається розгорнутий кут його внутрішнім променем, називають…

   

варіанти відповідей

а) сусідніми; 

б) вертикальними;  

 в) суміжними; 

 г) доповняльними.

Запитання 7

8. Якщо один із суміжних кутів дорівнює 125 ˚ , то інший кут є…

             

варіанти відповідей

  а) гострим;  

 б) прямим;      

в) тупим; 

 г) розгорнутим.

Запитання 8

11. Які градусні міри можуть мати вертикальні кути ?

    

варіанти відповідей

  а) 130 ˚ і 50 ˚ ;

 б) 50 ˚  і 150 ˚ ;

в) 80 ˚  і 80 ˚ ;

г) 100 ˚  і 80 ˚ .

Запитання 9

12. Якщо один з вертикальних кутів прямий, то інший…

       

варіанти відповідей

 а) гострий ;    

б) тупий ;   

в) розгорнутий;    

г) прямий.

Запитання 10

14. Скільки можна провести прямих, паралельних даній прямій a через точку А, яка не належить даній прямій ?

       

варіанти відповідей

  а) жодної;       

б) тільки одну ;   

в) тільки дві; 

 г) безліч.

Запитання 11

16. Перпендикулярними називаються прямі, що…

варіанти відповідей

а) мають одну і тільки одну спільну точку;  

б) не перетинаються;

в) перетинаються; 

г) перетинаються під прямим кутом.

Запитання 12

17. Якщо при перетині двох прямих січною сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 ˚ , то відповідні кути…

          

варіанти відповідей

а) прямі; 

 б) в сумі складають 180 ˚; 

 в) рівні;  

 г) суміжні. 

Запитання 13

18. Якщо при перетині двох прямих січною сума внутрішніх односторонніх кутів не дорівнює 180 ˚ , то внутрішні різносторонні кути…

            

варіанти відповідей

а) прямі;  

б) рівні;   

в) нерівні; 

 г) в сумі складають 180 ˚ .

Запитання 14

20. Які з наведених тверджень 1) – 4) є аксіомами ?

 1) З трьох точок на прямій одна і тільки одна лежить між двома іншими.

 2) Яка б не була точка, існують прямі, що проходять через неї.

3) Яка б не була пряма, існують прямі, що її перетинають

4) Яка б не була пряма, існують точки, що належать цій прямій, і точки, що їй не належать.

варіанти відповідей

  

а) 1, 3;                                          

б) 1, 4;      

в) 1, 3, 4;       

г) 2, 4.  

Запитання 15

21. Визначте вид трикутника АВС, якщо ے А = 32 ˚, ےВ = 115 ˚, ےС =33 ˚ .

  

варіанти відповідей

а) гострокутний; 

б) тупокутній;

в) прямокутний; 

г) не можна визначити.

Запитання 16

24. Відрізок, що сполучає вершину трикутника із серединою його протилежної сторони, називають….

       

варіанти відповідей

 а) висотою;    

б) бісектрисою;       

в) медіаною;  

г) основою.

Запитання 17

25. У рівнобедреному трикутнику співпадають медіана, бісектриса і висота, що проведені…

варіанти відповідей

 а) до будь-якої сторони;

б) з будь-якої вершини;

в) до бічної сторони;

г) до основи.

Запитання 18

26. Скільки тупих кутів може мати трикутник?

                      

варіанти відповідей

 а) 4;        

б) 3;    

в) 2;    

г) 1.

Запитання 19

27. Чому дорівнює сума гострих кутів прямокутного трикутника?

                

варіанти відповідей

 а) 60 ˚ ;       

б) 80 ˚;  

в) 45 ˚; 

г) 90 ˚ .

Запитання 20

28. Які з наведених умов 1) – 6) є ознаками рівності двох трикутників?

    1) Рівність трьох кутів; 2) рівність трьох сторін;

    3) рівність двох сторін; 4) рівність двох сторін і кута, прилеглого до однієї із сторін;

    5) рівність двох сторін і кута між ними;  6) рівність сторони і двох прилеглих кутів.

              

варіанти відповідей

а) 1,2;  

б) 1, 5, 6;      

в) 2,5,6;   

г) 1 – 6.

Запитання 21

29. Яку фігуру утворюють усі точки площини, що знаходяться на відстані 5 см від точки О?

 

 

 

варіанти відповідей

а) Пряму, що знаходиться на відстані 5 см від точки О;

б) дві прямі, що знаходиться на відстані 5 см від точки О;

в) коло з центром у точці О радіуса 10 см;

г) коло з центром у точці О радіуса 5 см.

Запитання 22

30. Діаметром кола називається…

 

варіанти відповідей

а) пряма, що проходить через центр кола; 

б) відрізок, що сполучає центр кола і точку на колі;

в) відрізок, що сполучає дві точки кола; 

г) відрізок, що сполучає дві точки кола і проходить через його центр.

Запитання 23

31. Якщо радіус кола дорівнює 8 см, то його діаметр дорівнює…

                  

варіанти відповідей

а) 16 см;     

б) 8 см;  

в) 4 см;    

г) 32 см.

Запитання 24

32. Центр кола, описаного навколо трикутника є точкою перетину…

  

варіанти відповідей

 а) Медіан трикутника;    .

 б) висот трикутника;

 в) бісектрис трикутника;

 г) серединних перпендикулярів до сторін трикутника

Запитання 25

33. Визначте взаємне розташування двох кіл, радіуси яких дорівнюють  5 см і 7 см, а відстань між їх центрами дорівнює 3 см.

варіанти відповідей

а) Дотикаються;

б) перетинаються;

в) не мають спільних точок;

г) визначити неможливо.

Запитання 26

34. У прямокутному трикутнику центр описаного кола лежить…

варіанти відповідей

а) Поза трикутником;

б) у середині трикутника;

в) на гіпотенузі;

г) на меншому катеті.

Запитання 27

35. Точка перетину бісектрис є…

  

варіанти відповідей

а) Центром описаного кола;

б) центром вписаного кола; 

в) вершиною трикутника;

 г) не можна визначити.

Запитання 28

36. Укажіть, які геометричні побудови можна виконати тільки за допомогою циркуля.

 

 

 

варіанти відповідей

 а) Побудувати бісектрису кута; 

 б) провести пряму через дану точку;

 в) побудувати точку, рівновіддалену від сторін кута;

  г) побудувати паралельні прямі.

 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест