25 вересня о 19:00Вебінар: Співпраця вчителя та батьків: модернізовані підходи та нетипові форми взаємодії

Підготовка до ЗНО 2020 Лц

Додано: 1 липня
Предмет: Історія України, 11 клас
Копія з тесту: Підготовка до ЗНО 2020 Лц
Тест виконано: 119 разів
70 запитань
Запитання 1

Відстоювання самодержавства, невизнання українців і білорусів як окремих народів, неподільність Російської імперії, антисемітизм - це складові програми

варіанти відповідей

«народовців».

«москвофілів».

«українофілів».

«чорносотенців».

Запитання 2

У 1907 р. на західноукраїнських землях відбулося

варіанти відповідей

впровадження загального виборчого права для чоловіків.

відкриття у Львові окремого українського університету.

започаткування політики «нової ери» в українсько-польських відносинах.

об’єднання Галичини, Буковини та Закарпаття в єдиний Коронний край.

Запитання 3

На картосхемі штрихуванням позначено регіон, до якого наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. спрямовувалися іноземні інвестиції у

варіанти відповідей

видобування нафти та виробництво нафтопродуктів.

видобування кам’яного вугілля та виплавку чорних металів.

розведення худоби та переробку м'яса й шкіри на експорт.

вирощування цукрового буряку та виробництво цукру.

Запитання 4

Напередодні Першої світової війни національні та спортивно-фізкультурні організації «Сокіл», «Січ», «Пласт» активно діяли на

варіанти відповідей

Буковині.

Закарпатті.

Галичині.

Волині.

Запитання 5

Бойові дії на українських землях у роки Першої світової війни розпочалися в

варіанти відповідей

1914 р

1915 р

1916 р

1917 р

Запитання 6

Проаналізуйте наведену картосхему та дайте відповідь на запитання.

Хто з діячів, зображених на фото, був Президентом державного утворення, позначеного на картосхемі?

варіанти відповідей
Запитання 7

Сприятливі умови для розвитку ринкових відносин в УСРР існували за часів реалізації заходів

варіанти відповідей

«воєнного комунізму».

«форсованої індустріалізації».

«нової економічної політики».

«суцільної колективізації».

Запитання 8

Уривок історичного документа, що характеризує часи Голодомору: «Урожай у нас був хороший, але радянська влада до того часу «заготовляла» наш хліб, до тих пір доводила свої плани і завдання до нас, аж допоки ми не залишилися без фунта хліба», - можна використати для пояснення його

варіанти відповідей

передумов.

масштабу.

жертв.

мети.

Запитання 9

Укажіть один із напрямів діяльності Союзу визволення України, що існував у 1914-1918 рр.

варіанти відповідей

формування легіону Українських січових стрільців

координація акцій української громади в Державній Думі

створення громадських організацій з допомоги біженцям

допомога військовополоненим українцям

Запитання 10

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 4-7.

«Пробувши кілька тижнів у Петрограді, втративши всяку надію одержати якусь відповідь від Временного Правительства, Делегація Центральної Ради після тих принижень, яких зазнала в передпокоях міністерських і Ради робітничих депутатів, повернулася, без всякої офіційної відповіді… до Києва. А в той час… Правительство, нарешті, вирішило й ухвалило одкинути домагання Української Центральної Ради».

варіанти відповідей

1917 р.

1918 р.

1919 р.

1920 р.

Запитання 11

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 4-7.

«Пробувши кілька тижнів у Петрограді, втративши всяку надію одержати якусь відповідь від Временного Правительства, Делегація Центральної Ради після тих принижень, яких зазнала в передпокоях міністерських і Ради робітничих депутатів, повернулася, без всякої офіційної відповіді… до Києва. А в той час… Правительство, нарешті, вирішило й ухвалило одкинути домагання Української Центральної Ради».

Хто з діячів, зображених на фото, очолював делегацію Української Центральної Ради до Петрограда?

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 12

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 4-7.

«Пробувши кілька тижнів у Петрограді, втративши всяку надію одержати якусь відповідь від Временного Правительства, Делегація Центральної Ради після тих принижень, яких зазнала в передпокоях міністерських і Ради робітничих депутатів, повернулася, без всякої офіційної відповіді… до Києва. А в той час… Правительство, нарешті, вирішило й ухвалило одкинути домагання Української Центральної Ради».

Якою була головна вимога української делегації в Петрограді?

варіанти відповідей

визнання автономних прав України

затвердження права мати власні збройні сили

конституційне закріплення прав і свобод людини

надання незалежності Україні

Запитання 13

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 4-7.

«Пробувши кілька тижнів у Петрограді, втративши всяку надію одержати якусь відповідь від Временного Правительства, Делегація Центральної Ради після тих принижень, яких зазнала в передпокоях міністерських і Ради робітничих депутатів, повернулася, без всякої офіційної відповіді… до Києва. А в той час… Правительство, нарешті, вирішило й ухвалило одкинути домагання Української Центральної Ради».

Описана в джерелі подія стала приводом до

варіанти відповідей

проголошення Українською Центральною Радою незалежності УНР.

оприлюднення Українською Центральною Радою Першого Універсалу.

першої війни радянської Росії проти УНР

початку Української революції

Запитання 14

Найбільш успішна наступальна операція Української Галицької армії, проведена на завершальному етапі українсько-польської війни 1918-1919 рр., увійшла в історію під назвою

варіанти відповідей

«Брусиловський прорив».

«Київська катастрофа».

«Чортківська офензива».

«Зимовий похід».

Запитання 15

Український таємний університет у 1920-ті рр. діяв на території

варіанти відповідей

Польщі.

Угорщини.

Чехословаччини.

Румунії.

Запитання 16

«Радянські війська в якості союзника Німеччини перейшли кордон і подають німецькому війську руку. Львів повністю оточений. Опір марний!» - листівку такого змісту німецькі агітатори розповсюджували серед мешканців міста у

варіанти відповідей

вересні 1939 р.

червні 1941 р.

листопаді 1943 р.

липні 1944 р.

Запитання 17

На картосхемі штрихуванням позначено територію

варіанти відповідей

формування радянських повстанських загонів улітку 1918 р.

контрольовану Добровольчою армією генерала А. Денікіна в жовтні 1919 р.

створення численних парафій Української автокефальної православної церкви в 1921-1930 рр.

уражену масовим голодом 1921-1923 рр.

Запитання 18

Історик Я. Грицак у праці «Нариси історії України» зазначив:

«...Політика стосовно національних меншин стала пробним каменем для демократичного устрою тих держав, які виникли в Центральній та Східній Європі після Першої світової війни».

Яка країна, на думку автора та більшості істориків, у період 1920-х - 1930-х рр. стала «єдиною, яка більш-менш задовільно склала цей іспит на демократію...» стосовно українців?

варіанти відповідей

Польща

Румунія

Угорщина

Чехословаччина

Запитання 19

Договір про ненапад між СРСР і Німеччиною та таємний протокол до нього («пакт Молотова-Ріббентропа») було підписано

варіанти відповідей

15 березня 1939 р.

23 серпня 1939 р.

17 вересня 1939 р.

2 листопада 1939 р.

Запитання 20

Що стало результатом наступальних операцій радянських військ, здійснених у серпні-грудні 1943 р.?

варіанти відповідей

звільнення Одеси, створення сприятливих умов для вигнання німецьких і румунських військ з Південної України та Кримського півострова

завершення вигнання німецьких військ та їх союзників із всієї території України в її довоєнних кордонах

вигнання з Правобережної України та Молдавії німецьких і румунських військ, перенесення бойових дій на територію Румунії та Болгарії

вигнання німецьких військ з Лівобережної України та Донбасу, перенесення бойових дій на Правобережну Україну

Запитання 21

Якою цифрою на картосхемі позначено рейхскомісаріат «Україна» - адміністративно-територіальну одиницю німецького окупаційного цивільного управління в роки Другої світової війни?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 22

Що стало одним із наслідків реалізації в 40-х рр. ХХ ст. урядом Польщі заходів, про які йдеться в уривку з документа:

«...1. Швидкими темпами переселити українців і змішані сім'ї на повернуті території (насамперед у Північну Пруссію), не створюючи компактні групи проживання й не ближче ніж 100 км від кордону...»?

варіанти відповідей

часткова асиміляція українців у польському середовищі

нормалізація стосунків влади з українською меншиною

розширення соціальної бази підпілля ОУН і загонів УПА

загострення дипломатичних відносин з Українською РСР

Запитання 23

На карті жирною пунктирною лінією позначено

варіанти відповідей

територію провінції «Трансністрія» - зони румунської окупації в 1941 р.

зону зосередження головних сил радянських партизанів у 1942-1943 рр.

райони базування загонів Української повстанської армії в 1943-1944 рр.

межі дистрикту «Галичина» в складі Генерального губернаторства в 1944 р.

Запитання 24

Укажіть один із заходів розв’язання владою проблем відбудови важкої промисловості України в другій половині 1940-х - на початку 1950-х рр.

варіанти відповідей

запровадження матеріальних стимулів праці

використання трудового ентузіазму робітників

широка виробнича інтеграція з провідними країнами Заходу

створення системи раднаргоспів

Запитання 25

Коли відбувалися події, описані в уривку з історичного джерела: «Вони були першими, хто підняв повстання в серці ГУЛАГу.., які струснули основи радянської репресивної машини. Їхнім прапором був чорний - з червоною смугою. Тоді одночасно застрайкувало понад 20 тисяч політв'язнів Норильська, 70 % 3 яких були українцями.»?

варіанти відповідей

1941-1945 рр.

1946-1947 рр.

1953-1954 рр.

1959-1961 рр.

Запитання 26

Метою реалізації хрущовських надпрограм у сільському господарстві було

варіанти відповідей

стрімке збільшення виробництва сільгосппродукції.

подолання наслідків голоду 1946-1947 рр.

ліквідація аграрного перенаселення.

руйнування колгоспно-радгоспної системи виробництва.

Запитання 27

«Кожний, хто живе на Радянській Україні, любить її, з гордістю говорить: “моя Україна”, “наша Україна”. І це цілком природно і закономірно. Тут ми народилися, виросли як громадяни, будівники комунізму...» - це уривок із книги

варіанти відповідей

Миколи Руденка.

В'ячеслава Чорновола.

Володимира Щербицького.

Петра Шелеста.

Запитання 28

Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

«У 1953-1958 рр. державні закупівельні ціни в УРСР збільшилися загалом утричі, зокрема на зерно - у 7 разів, на продукти тваринництва - у 5,5. Дозволено видавати колгоспникам аванс грішми - 25 % коштів, що отримували колгоспи від реалізації продуктів тваринництва».

Ужиті партійно-радянським керівництвом УРСР заходи було спрямовано на

варіанти відповідей

удосконалення системи «держприймання» в колгоспах.

запровадження ринкових відносин у сільському господарстві.

посилення матеріальної зацікавленості селян у суспільному виробництві.

створення сприятливих умов для розвитку присадибного господарства селян.

Запитання 29

Л. Костенко, В. Симоненко - діячі, яких об'єднує

варіанти відповідей

членство в Українській робітничо-селянській спілці (УРСС).

належність до плеяди шістдесятників в українській культурі.

перебування в ув’язненні за «антирадянську агітацію та пропаганду».

участь в акції протесту в кінотеатрі «Україна» проти арештів дисидентів.

Запитання 30

Із якою подією пов’язані діячі, зображені на фото?

варіанти відповідей

заснуванням Української робітничо-селянської спілки

акцією протесту в кінотеатрі «Україна» проти арештів дисидентів

повстанням політичних в'язнів у Норільському концтаборі

створенням Української Гельсінської спілки

Запитання 31

Зображений на фото документ, що видавався місцевими радами в Україні, свідчить про

варіанти відповідей

розквіт епохи «застою».

запровадження політики «гласності».

провал політики «перебудови».

занепад «самвидаву».

Запитання 32

Одна з характерних ознак суспільно-політичного життя СРСР наприкінці 1970-х - на початку 1980-х рр. - це

варіанти відповідей

скорочення масштабів бюрократичного апарату.

легалізація неформальних громадських організацій.

конституційне закріплення концепції «розвиненого соціалізму».

розмежування повноважень партійних і радянських органів влади.

Запитання 33

«Самвидав» - це один із методів боротьби дисидентів у СРСР й УРСР, що полягав у

варіанти відповідей

поширенні серед населення української національної символіки.

написанні листів-протестів до вищого партійно-радянського керівництва.

неофіційному виготовленні та розповсюдженні літературних і публіцистичних творів.

друкуванні в державних засобах масової інформації критичних матеріалів.

Запитання 34

Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

«Уранці 19 серпня командуючий сухопутними військами СРСР генерал В. Варенников, прибувши з групою військових до кабінету Голови Верховної Ради УРСР, в ультимативній формі заявив Л. Кравчуку: «Влада перейшла до ДКНС, який врятує країну. Рекомендую Вам зайняти правильну позицію. Змінити свій особистий курс і курс Верховної Ради...»

Описана подія відбулася на завершальному етапі періоду

варіанти відповідей

«відбудови».

«відлиги».

«застою».

«перебудови».

Запитання 35

ПОСТАНОВА

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про військові формування на Україні

Верховна Рада України постановляє:

1. Підпорядкувати всі військові формування, дислоковані на території республіки, Верховній Раді України.

2. Утворити Міністерство оборони України.

3. Урядові України приступити до створення Збройних Сил України, республіканської гвардії та підрозділу охорони Верховної Ради, Кабінету Міністрів і Національного банку України.

Верховна Рада України підпорядковувала собі всі військові формування на території республіки, оскільки

варіанти відповідей

була на той час єдиним легітимним вищим органом влади.

існувала небезпека встановлення військової диктатури.

утвердилася парламентська форма правління.

існувала необхідність переозброєння військових формувань.

Запитання 36

Яке питання було винесено на Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 р.?

варіанти відповідей

«Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?»

«Чи вважаєте Ви необхідним заборонити Комуністичну партію Радянського Союзу?»

«Чи підтверджуйте Ви Угоду про створення Співдружності Незалежних Держав?»

«Чи вважаєте Ви необхідним збереження СРСР як оновленої федерації рівноправних суверенних республік?»

Запитання 37

ПОСТАНОВА

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про військові формування на Україні

Верховна Рада України постановляє:

1. Підпорядкувати всі військові формування, дислоковані на території республіки, Верховній Раді України.

2. Утворити Міністерство оборони України.

3. Урядові України приступити до створення Збройних Сил України, республіканської гвардії та підрозділу охорони Верховної Ради, Кабінету Міністрів і Національного банку України.

Поява цитованого документа зумовлена

варіанти відповідей

реалізацією курсу на вступ України до НАТО.

проголошенням незалежності України.

втіленням політики ядерного роззброєння України.

ухваленням Конституції України.

Запитання 38

ПОСТАНОВА

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про військові формування на Україні

Верховна Рада України постановляє:

1. Підпорядкувати всі військові формування, дислоковані на території республіки, Верховній Раді України.

2. Утворити Міністерство оборони України.

3. Урядові України приступити до створення Збройних Сил України, республіканської гвардії та підрозділу охорони Верховної Ради, Кабінету Міністрів і Національного банку України.

Ухвалення цитованого документа свідчить про початок в Україні процесів

варіанти відповідей

люстрації.

мілітаризації.

декомунізації.

державотворення.

Запитання 39

«Не зміна облич при владі, а зміна системи, і найголовніше - пошук інструментарію для зміни цієї системи», на думку письменниці та публіциста О. Забужко, стало гаслом

варіанти відповідей

«Революції гідності».

«культурної революції».

«Помаранчевої революції».

«революції згори».

Запитання 40

Характеризуючи події, відображені на карикатурі, доцільно використовувати поняття

варіанти відповідей

«депортація».

«мобілізація».

«лібералізація».

«анексія».

Запитання 41

Укажіть характерні риси тоталітарного режиму в Українській РСР у 1930-х роках

варіанти відповідей

співіснування державного та приватного секторів економіки, підтримка підприємницької активності громадян

усеохоплюючий політико-ідеологічний контроль держави над усіма сферами життя суспільства

існування незалежних профспілок, неурядових громадських організацій та інституцій

одержавлення економіки, її мілітаризація та бюрократизація, використання примусової праці

визнання абсолютної цінності людської особистості, дотримання владою принципу «особа важливіша за державу»

політичний плюралізм, активна діяльність партій, які є виразниками інтересів різних верств суспільства

панування однопартійної системи, зрощування партійного та державного апаратів, культ вождя

Запитання 42

Які поняття і терміни потрібно використовувати, характеризуючи процеси форсованої індустріалізації радянської України?

варіанти відповідей

«п’ятирічка»

«плюралізм»

«осадництво»

«лібералізація»

«Дніпрогес»

«пацифікація»

«стахановський рух»

Запитання 43

Які судження щодо зображеного плаката є правильними?

варіанти відповідей

Плакат створено після завершення бойових дій у Європі в роки Другої світової війни.

Плакат відображає процес депортації кримських татар.

Плакат присвячено подіям «радянізації» Західної України.

Плакат створено в стилі «соціалістичного реалізму»

Плакат присвячено жертвам нацистського «нового порядку»

Плакат має викривальний, сатиричний характер.

Відображені на плакаті події пов'язані з реалізацією операції «Вісла»

Запитання 44

Колективізація в Західній Україні в другій половині 1940-х - 1950-х рр. проводилася з метою

варіанти відповідей

уніфікації системи господарювання на всій території УРСР.

зламу приватновласницької психології місцевого населення.

реалізації угоди з обміну населенням між УРСР і Польщею.

приховування наслідків Голодомору 1932-1933 рр.

підготовки масової депортації українців до Сибіру.

виконання умов для отримання допомоги за «планом Маршалла».

утвердження соціальної структури радянського суспільства.

Запитання 45

Якою цифрою на картосхемі позначено місцезнаходження історичної пам'ятки, зображеної на фото?

варіанти відповідей
Запитання 46

Якою цифрою на картосхемі позначено Місце розташування Мізинської стоянки - археологічної пам’ятки доби палеоліту?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 47

Поляни, сіверяни, древляни - це назви

варіанти відповідей

язичницьких ідолів давніх слов’ян.

основних соціальних груп слов’ян.

варязьких факторій на землях слов’ян.

племінних союзів східних слов’ян.

Запитання 48

У 907 р., 911 р., 941 р., 944 р. відбулися походи київських князів на

варіанти відповідей

Константинополь.

Новгород.

Доростол.

Булгар.

Запитання 49

Повстання якого союзу племен проти влади Києва придушила княгиня Ольга?

варіанти відповідей

древлян

сіверян

уличів

полян

Запитання 50

За правління якого князя відбулася подія, описана в уривку з історичного джерела:

«І за цим священним правилом - єпископи поставили Іларіона, русина, митрополитом Києва і всієї землі Руської...»

варіанти відповідей

Ігоря

Святослава

Володимира Великого

Ярослава Мудрого

Запитання 51

Сутність роздробленості Київської держави полягала у

варіанти відповідей

зміцненні самостійності удільних князівств.

появі інституту загальноруських князівських з'їздів.

відсутності механізму спадкоємності влади великого князя.

занепаді віча - органу громадського та державного управління.

Запитання 52

Пріоритет у зовнішній політиці князя Данила Романовича Галицького в другій половині 1240-х - 1260-х рр. полягав у

варіанти відповідей

здобутті великокнязівського столу в Литві для свого сина Лева.

зміцненні союзу з Польщею для відсічі агресії Тевтонського ордену.

створенні коаліції європейських держав для боротьби із Золотою Ордою.

розширенні території держави за рахунок володінь Угорщини.

Запитання 53

Терміни «ярлик» і « баскак » потрібно використовувати, характеризуючи наслідки походів на Русь

варіанти відповідей

варягів.

хозарів.

монголів.

печенігів.

Запитання 54

Затвердження в 70-х рр. ХVІ ст. урядом Речі Посполитої створення реєстрового війська стало політичним і правовим актом

варіанти відповідей

завершення польсько-українського протистояння.

припинення масового покозачення селян і міщан.

визнання козацтва новим соціальним станом.

об’єднання інтересів польської шляхти та козацтва.

Запитання 55

Укажіть портрет гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 56

Укажіть портрет гетьмана, який у боротьбі за єдність козацької держави визнав протекторат Османської імперії над Гетьманщиною.

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 57

Повстання під проводом С. Палія (1702-1704 рр.) спричинено

варіанти відповідей

руйнуванням російськими військами Чортомлицької Січі.

поразками Московського царства на початку Північної війни.

ліквідацією польським сеймом козацького устрою на Правобережній Україні.

переходом гетьмана І. Мазепи та запорожців на бік шведського короля

Запитання 58

Союзницькі відносини, що склалися між Військом Запорозьким і Московським царством, відкривали перед гетьманом Б. Хмельницьким перспективу довести до переможного кінця війну проти

варіанти відповідей

Османської імперії.

Молдавського князівства.

Шведського королівства.

Речі Посполитої.

Запитання 59

Перемога українсько-татарських військ над московськими військами в битві під Конотопом відбулася

варіанти відповідей

1648 р.

1649 р.

1651 р.

1659 р.

Запитання 60

З іменами діячів, портрети яких зображено, пов’язують створення та діяльність

варіанти відповідей

Південного товариства декабристів.

Кирило-Мефодіївського братства.

Головної руської ради.

«Руської трійці».

Запитання 61

У якому регіоні під впливом «весни народів» активізувався український національний рух?

варіанти відповідей

Слобожанщині

Західній Волині

Східній Галичині

Запорожжі

Запитання 62

Якого віросповідання дотримувалася переважна більшість українського населення Галичини в ХІХ ст.?

варіанти відповідей

православного

римо-католицького

протестантського

греко-католицького

Запитання 63

Інтенсивне використання Російською імперією матеріальних і людських ресурсів України впродовж 1853-1856 рр. зумовлено перш за все потребою

варіанти відповідей

ліквідації антикріпосницьких заворушень селян.

запобігання поширенню европейської «весни народів».

придушення польського національно-визвольного повстання.

ведення бойових дій під час Кримської війни.

Запитання 64

Створення яких губерній у складі Російської імперії стало наслідком третього поділу Речі Посполитої?

варіанти відповідей

Бессарабської, Холмської, Полтавської

Чернігівської, Полтавської, Харківської

Херсонської, Таврійської, Катеринославської

Подільської, Волинської, Київської

Запитання 65

Рух декабристів був складовою

варіанти відповідей

польського національно-визвольного повстання.

російського дворянського опозиційного руху.

європейської «весни народів».

українського національно-визвольного руху.

Запитання 66

У 1863 р. царською владою ухвалено розпорядження, що ввійшло в історію під назвою

варіанти відповідей

«Жалувана грамота».

«Валуєвський циркуляр».

«Столипінський циркуляр».

«Емський указ».

Запитання 67

Про яке соціально-економічне явище йдеться в уривку з історичного джерела: «Нужда галицька так надоїла нашим людям, що і в пекло не бояться йти, щоб лише втекти з рідного краю... Пішов голос про Бразилію. Незнаний цей край, далекий, але народ не зважав, не роздумував довго: утекти з неволі - це єдиний вихід»?

варіанти відповідей

аграрний переворот

кооперативний рух

трудова еміграція

промисловий переворот

Запитання 68

Перші залізниці в Наддніпрянській Україні з’єднували

варіанти відповідей

чорноморські порти з основними районами виробництва товарного хліба.

адміністративні центри губерній зі столицею Санкт-Петербургом.

Донецький вугільний басейн з економічними центрами Росії та Польщі.

Київ зі столицями західноевропейських держав.

Запитання 69

Що було одним із проявів аграрного перенаселення західноукраїнських земель у другій половині ХІХ ст.?

варіанти відповідей

поширення хутірського господарства

становлення кооперативного руху

формування прошарку куркулів

масова трудова еміграція

Запитання 70

Діячі якого суспільного руху були ініціаторами відкриття «Південно-Західного відділу Російського географічного товариства»?

варіанти відповідей

народовського

громадівського

москвофільського

радикального

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест