Підготовка до ЗНО 28.05

Додано: 27 травня
Предмет: Українська література, 11 клас
Тест виконано: 449 разів
24 запитання
Запитання 1

"Колосальним всеобіймаючим оком України" назвав Іван Франко ...

варіанти відповідей

А Івана Котляревського

Б Тараса Шевченка

В Пантелеймона Куліша

Г Івана Нечуя-Левицького

Д Григорія Сковороду

Запитання 2

Установіть відповідність між письменником і висловлюванням про нього.

1 Г. Сковорода А Пророк України

2 М. Чурай Б Один із батьків новочасного українського театру

3 І. Карпенко-Карий В Автор першого україномовного історичного роману

4 І. Франко Г Мандрівний філософ

5 П. Куліш Д Дівчина з легенди

6 Т. Шевченко Е Великий Каменяр

7 Леся Українка Ж Дочка Прометея

варіанти відповідей

А 1 - Е, 2 - Ж, 3 - В, 4 - А, 5 - Б, 6 - Г, 7 - Д

Б 1 - Г, 2 - Д, 3 - Б, 4 - Е, 5 - В, 6 - А, 7 - Ж

В 1 - А, 2 - Ж, 3 - Б, 4 - В, 5 - Г, 6 - Е, 7 - Д

Г 1 - Б, 2 - Д, 3 - А, 4 - Г, 5 - Е, 6 - В, 7 - Ж

Запитання 3

"Справжньою енциклопедією українознавства" називають твір...

варіанти відповідей

А "Кайдашева сім'я"

Б "Тіні забутих предків"

В "Енеїда"

Г "Маруся Чурай"

Д "Мина Мазайло"

Запитання 4

У стилі модернізму написаний твір...

варіанти відповідей

А "Балада про соняшник"

Б "Хіба ревуть воли, як ясла повні?"

В "Тигролови"

Г "Місто"

Запитання 5

У стилі символізму написаний твір...

варіанти відповідей

А "Камінний хрест"

Б "Пісня про рушник"

В "О слово рідне! Орле скутий!"

Г "Моя автобіографія"

Д "І мертвим і живим..."

Запитання 6

Сатиричною поемою (за жанром) є...

варіанти відповідей

А "Слово про похід Ігорів"

Б "І мертвим, і живим..."

В "Мартин Боруля"

Г "Мойсей"

Д "Сон"

Запитання 7

До поетів-неокласиків належить...

варіанти відповідей

А М. Рильський

Б М. Вороний

В Л. Костенко

Г П. Тичина

Д В. Сосюра

Запитання 8

Слова

"...тож пісенними словами

з побратимами

у товаристві розмовляємо....

тож хай знають вороги

якими словами

на самоті мовчимо..."

є уривком з поезії...

варіанти відповідей

А “О слово рідне! Орле скутий!”

Б “Страшні слова, коли вони мовчать”

В "Наша мова"

Г "Уривок з поеми"

Запитання 9

Слова

"І крізь папери, крізь перо,

Крізь дні буденні — богоданно

Рокоче запорозька кров

Міцних поплічників Богдана"

є уривком з ...

варіанти відповідей

А поезії Г. Сковороди “De libertate”

Б історичної пісні "Чи не той то Хміль..."

В поезії В. Стуса "Господи, гніву пречистого"

Г поезії Є. Маланюка "Уривок з поеми"

Д пролога до поеми "Мойсей" І. Франка

Запитання 10

До суспільно-побутових належить пісня...

варіанти відповідей

А "Чи не той то Хміль"

Б "Ой на горі да женці жнуть"

В "Ой Морозе, Морозенку"

Г "Цвіте терен, цвіте терен"

Д "Місяць на небі, зіроньки сяють"

Запитання 11

Слова

"Хоч дрімайте, не дрімайте -

Не будете спати,

десь поїхав мій миленький

іншої шукати"

є уривком з...

варіанти відповідей

А народної балади

Б родинно-побутової пісні

В історичної пісні

Г суспільно-побутової пісні

Запитання 12

Автором слів

"В житті мене ти й знать не знаєш,

Ідеш по вулиці — минаєш,

Вклонюся — навіть не зирнеш

І головою не кивнеш,

Хоч знаєш, знаєш, добре знаєш,

Як я люблю тебе без тями..."

є...

варіанти відповідей

А В. Сосюра

Б П. Тичина

В В. Симоненко

Г М. Рильський

Д І. Франко

Запитання 13

"Недалеко от Богуслава, коло Росі, в довгому покрученому яру розкинулось село Семигори", - так починається твір, героями якого є...

варіанти відповідей

А Карпо й Лаврін

Б Карпо й Марфа

В Чіпка й Грицько

Г Іван та Марічка

Д Наталка й Петро

Запитання 14

“Батьки і браття! Нинішня наша побіда — велике діло для нас. Чим ми побідили? Чи нашим оружжям тілько? Ні. Чи нашою хитрістю тілько? Ні. Ми побідили нашим громадським ладом, нашою згодою і дружністю. Уважайте добре на се! Доки будете жити в громадськім порядку, дружно держатися купи, незламно стояти всі за одного, а один за всіх, доти ніяка ворожа сила не побідить вас”, - говорить...

варіанти відповідей

А Яким Сомко ("Чорна рада")

Б Датан ("Мойсей")

В Ігор ("Слово про похід Ігорів")

Г Захар Беркут ("Захар Беркут")

Запитання 15

«Ліпше вмирати біжучи, ніж жити гниючи!» - кредо героя ...

варіанти відповідей

А Чіпки Варениченка

Б То-Ма-Кі

В Григорія Многогрішного

Г Кирила Тура

Д Степана Радченка

Запитання 16

"Польовою царівною" називають...

варіанти відповідей

А Галю ("Хіба ревуть воли, як ясла повні?")

Б Мелашку ("Кайдашева сім'я")

В Наталку ("Тигролови")

Г Тайах ("Майстер корабля")

Запитання 17

"Майстер психологічної новели" - це...

варіанти відповідей

А Олесь Гончар

Б Микола Куліш

В Микола Хвильовий

Г Василь Стефаник

Д Михайло Коцюбинський

Запитання 18

За жанром роман «Місто»...

варіанти відповідей

А історичний

Б фантастичний

В пригодницький

Г урбаністичний

Д соціально-побутовий

Запитання 19

Прочитайте рядки.

Блискучі вогні, гуркіт і дзвінки трамваїв, що схрещувались тут і розбігались, хрипке виття автобусів, що легко котились громіздкими тушами, пронизливі викрики срібних авто й гукання візників разом з глухим гомоном людської хвилі раптом урвали його [Степана. — Авт.] заглибленість.

В основі опису нічного міста лежить художній засіб...

варіанти відповідей

А персоніфікація

Б алегорія

В інверсія

Г метонімія

Д синекдоха

Запитання 20

Григір Тютюнник належить до...

варіанти відповідей

А шістдесятників

Б нью-йоркської групи

В «празької школи постів»

Г київської школи поетів

Д неокласиків

Запитання 21

Прочитайте рядки з новели «Три зозулі з поклоном» Гр. Тютюнника

Я виходжу з-за клуба в новенькому дешевому костюмі (три вагони цегли розвантажив з хлопцями-однокурсниками, то й купив) і з чемоданчиком у руці.

В уривку використано художній засіб...

варіанти відповідей

А метонімію

Б художню деталь

В синекдоху

Г психологічну характеристику

Д оксюморон

Запитання 22

 "...був воїн уроди, возраста і красоти зіло дивної” (пишуть у літописах); був високий, огрядний собі пан, кругловидий, русявий; голова в кучерях, як у золотому вінку; очі ясні, веселі, як зорі; і вже чи ступіть, чи заговорить, то справді по-гетьманськи…”

У цитаті описується ...

варіанти відповідей

А Богдан Хмельницький

Б Іван Брюховецький

В Петро Шраменко

Г Яким Сомко

Запитання 23

Георгій Ней - це псевдонім письменника...

варіанти відповідей

А Валер'яна Підмогильного

Б Юрія Андруховича

В Юрія Яновського

Г Григора Тютюнника

Запитання 24

Для неоромантизму притаманні такі риси:

варіанти відповідей

А неприйняття «прози життя», захоплення екзотикою, пригодами, мандрами, наближення ідеалу до дійсності

Б заміна думок, понять відповідними символами, що мають прихований смисл, бунт проти надто консервативної суспільної моралі 

В використання античних тем і сюжетів, міфологічних образів і мотивів; проголошення гасел "чистого" мистецтва та культу позбавленої суспільного змісту художньої форми; оспівування земних насолод; прагнення наслідувати мистецтво минулих епох; віддання переваги історико-культурній та морально-психологічній проблематиці

Г зацікавленість глибинними психічними процесами; заперечення як позитивізму, так і раціоналізму; оновлення формально-стилістичних засобів, художньої образ­ності та виразності, часом непоєднуваних між собою, як гли­бокий ліризм і всеохоплюючий пафос; суб’єктивізм і зацікавленість громадянською темою 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест